Visionær Ledelse, stikord

8

80/20-reglen

A

ABCDE-metoden
Abe-delegering
Add Value
Adfærdsmønstre
Aflæring
Afstandsproblemet
Agerbrugsrevolutionen
Agilitet
Amygdala
Analytisk
Anerkendelse
Anerkendende ledelse
Anerkendende tilgang
Angst
Ansvarlighed
Ansvarsdelegering
Aristoteles
Arriva Danmark
Audi
Autenticitet
Autentiske mennesker
Autonomi

B

Balance
Balanced Scorecard
Bedre Bustur
Benno Blæsild
Bioreaktioner
Black box
Blue Ocean Robotics
Blue Ocean Strategy
Bluff
Bløde værdier
Boston matrice
Brainstorm
Brian Tracy
Bullshit
Bullshit-ledelse
Bullshit-organisationer
Bæredygtighed

C

C.G. Jung
Chef
Cirkulær økonomi
Clayton M. Christensen
Clusters
Coach
Coachevne
Co-creation
Commitment
Corporate social innovation
Corporate Social Responsibility
Coveys tidsstyringsmatrice
CSI
CSR
CSR elementer

D

Daglig ledelse af implementering
Dalai Lama
Damernes Magasin
Dan Ravn
Daniel Goleman
David Hume
De fem konkurrencekræfter
De fire kardinaldyder
Defokusering
Delegering
Den agile leder
Den Autoritær ledertype
Den demokratisk ledertype
Den gode skibsfører
Den involverede medarbejder
Den målorienterede ledertype
Den Nichomacheiske Etik
Den præfrontale cortex
Den sokratiske metode
Den supramarginale gyrus
Den visionære ledertype
Den værdi- eller regelbaserede ledertype
Dennis Friis Thaagaard
Der kaldes den majeutiske metode
Design
Det gode liv
Det ironiske stadie
Det kategoriske imperativ
Det limbiske system
Det nonverbale
Det verbale
DISK adfærdsprofil
DISK Personfaktor Profil
Disruptet
Disruption
Disruptiv vision
Disruptive teknologier
Dissonante lederstile
Distancearbejde
Distanceledelse
Diversitet
D-mennesker
Driftsbeslutninger
Dyd
Dydsetikken

E

Ed Gurowitz
Effekt
Effektiv arbejdsplads
Effektive vaner
Effektivitet
Eisenhowermodellen
Ejerskab
Eksekveringsevne
Eksistentialismen
Eksistentialistisk
Eksistentialistiske
Emerging strategies
Empati
Empati i ledelse
Empatisk lytning
Employer branding
Empowerment
Engagement
Enron
Etienne Wenger
Etik
Etikeren
Etisk kodeks
EU Blomsten
Evolutionært

F

Facebook
Facetime
Fact facts
FairTrade
Fake facts
Filosof
Fitnessfreaken
FN
Fokusområde
Forandring
Forandringshistorik
Forandringsledelse
Forandringsproces
Forføreren
Formål
Forsyningskæden
Fortvivlelse
Fregatten Jylland
Fremtidens ledelse
Fremtidens mellemleder
Fremtidens topleder
Fri vilje
Fru Jørgensen
Funky Business
Fysiske ressourcer
Fænomenologiske
Følelsesmæssig empati
Førsokratikere

G

Ghadaffi
Gitte Astrup Melgaard
Goethe
Google Meet
Grundlæggende problemer
Guldalderen
Göring

H

Handlemønstre
Harry G. Frankfurt
Hasteopgaver
Helgoland
Henriette Gullberg
Henry Ford
High level disruption
Hippocampus
Historiefortælling
Hitler
Hjernens direktør
Hofstede’s 6 kulturelle dimensioner
Homo sapiens
HR
Hr. Svan
Humbug
Høvding

I

Identifikationsbehov
Idiotdelegering
I-mennesker
Immanuel Kant
Implement A/S
Implementere
Implementering
Incorporated
Individuel co-creation
Indlæring
Information
Informationsoverload
Inklusion
Innovation
Instagram
Intetfang
Ironikeren
Islamisk Stat

J

Jean Lave
Jesper Mathiassen
Johannes Sløk
Johari’s vindue
John Geier
Jordemodermetoden

K

Kant
Karakter
Karen Jønsson
Kjeld Nordström
Klimakonventionen
K-mennesker
Kodak
Kognitiv empati
Kognitiv resiliens
Kommunikation
Kommunikative færdigheder
Konge
Konsekvensetikken
Konsensuskultur
Koordinatorrollen
Korsaren
Kravet om lykke
Kreativ ledelse
Kreative spring
Kreativitet
Kropsdyrkeren
Kultur
Kulturdesign
Kulturforskelle

L

Laizzes faire-typen
Le Figaro
Le Mans
Ledelse
Ledelse af implementering
Ledelse af ledere
Ledelsen
Ledelsesetik
Ledelseskompetencer
Ledelsesstile
Ledergruppen
Lederskab
Lederteam
Lederteamet
Leveregler
Limbiske system
Linda Fuglsang
Linielederen
Lisbeth Holdt Jørgensen
Livsstadier
Low level disruption
Ludwig Wittgenstein
Lykke
Lykkebegrebet

M

Mads Skjern
Mail
Mailhåndtering
Mailpolitik
Management
Mangfoldighed
Mangfoldighedsbegrebet
Mangfoldighedsledelse
Markedsbaserede strategi
Market entry
Martin Anker Wiedemann
Masseproduktion
Masterdata
Maude
Max dePree
McClean’s tredelte hjerne
McKinsey’s 7 S
Medfølelse
Mellemlederadfærd
Mellemlederen
Mellemledergruppe
Mening
Meningsfuld ledelse
Menneskelige ressourcer
Menneskerettigheder
Metamodel
Michael E. Porter
Michael Jensen
Michelangelo
Microsoft Teams
Midler
Mission
Modelling
Monarken
Moral
Moses
Motivation
Mudderskredshypotesen
Mussolini
Must-win Battles
Mål

N

Naked Goat
Neocortex
Neurale spor
Neuro Lingvistisk Programmering
NLP
Nordisk Fjer
Nærarbejde
Nærhedsperspektivet
Nøglekunder
Nøgleresultatområder

O

Offeret
Operational Excellence
Opfølgning
Organisationskultur
Organisatoriske ressourcer
Organisering

P

Paradigme
Paretoprincippet
Personaleledelse
Personlighed
Peugeot
Planlægningsrationale
Platon
Poul Hæstrup
Prioritering
Proces
Produktudviklingsproces
Protreptik
Psykologiske adfærdsforskelle
Psykologiske behov

R

Regel- eller pligtetikken
Regine Olsen
Resonante lederstile
Ressourcebaseret strategi
Ressourcebundter
Ressource-positioner
Ressourcer
Rettighedsetik
Return On Investment
Richard E. Boyatzis
Ritualer
ROI
Rutiner

S

Salgsmæssige ressourcer
Scenarier
Scheins isbjerg
Schillers
Schwarzenberg
Scientific management
SDG mål
Selvledelse
Sindelag
Situationsbestemt ledelse
Situeret læring
Situeret Læring
Skibsfører
S-kurve
Skype
Slug Frøen
S-mennesker
Snapchat
Social inklusion
social intelligens
Sociale medier
Socialt ansvar
Sokrates
Spidsborgeren
Statsministeren
Stephen Covey
Stephen R. Covey
Stints
Storrumskontorer
Strateg
Strategi
Strategiarbejdet
Strategifokus
Strategiformulering
Strategikommunikation
Strategiproces
Strategiprocesser
Strategipræsentation
Strategisk
Strategisk rækkevidde
Strategiske aktiviteter
Strategiske indsatser
Strategiskift
Strategudannelse
Stress
Strukturering
Supplier Code of Conduct
Svanemærket
Sven Brinkmann
Symboler
Symbolhandlinger
Søren Kierkegaard
Søren Kirkegaard

T

Taktik
Team
Team Dynamik Modellen
Teamkultur
Teamlederen
Teams
TeamTelling
Thalamus
The Art of Choosing
The Competent Manager
Tidsrøvere
Tillid
Tjenende lederskab
Tjener Boldt
Tom Kristensen
Topleder
Toplederen
Transformationsprocesser
Tredobbelt bundlinje
Troværdighed
Tvangspositivisme
Tænkning og begreber

U

Udvikling af empati
Ugekompas
UNEP
Unikke ressourcer
Utilitarismen

V

Vaner
Vedholdende teknologier
Vedholdenhed
Verbal kommunikation
Vilfredo Pareto
Vilje
Virksomhedskulturer
Vision
Visionær
Visionære ledere
Visionært lederskab
VRIO-analyse
Vækststrategi
Værdibaseret ledelse
Værdier
Værdikædeanalyser
Værdisættet

W

W.C. Fields
Wall Street Journal
WhatsApp
Working
Worldcom
Wunderlist

X

Xenophon

Z

Zoom
Zoon politikon

Æ

Æstetikeren