Told og Afgifter, stikord

A

Abrikoskerner
Administrative ledsagedokument
Administrative Reference Code
Administrative sanktionsmuligheder
AEO-C
AEO-S
Afgangstoldsted
Afgiftens størrelse
Afgiftsfrie køretøjer
Afgiftsfritagelse
Afgiftsområdet
Afgiftsperioden
Afgiftssatser
Afgiftssuspension
Afgiftssuspensionsordningen
Afprøvning af motorer til skibe
Afregningsperioden
Afsendelse af ubeskattede varer
Afsendelsesland
Afsætning af overskudsvarme
Aircondition
Akajounødder
Aktiv forædling
Almene vandværker
Almennyttige lotteri
Angivelsestyper
Ankomstmeddelelse
Annullering af det elektroniske ledsagedokument
Antidumpingtold
ARC
ARC-nummeret
ATA-carnet
Autocampere
Autonome toldsuspensioner
Autopærer
Autoriseret Økonomisk Operatør

B

Badelande
Banderoler
Bearbejdning og forarbejdning
Bekæmpelsesmidler
Beskadigede varer
Beskyttelsestold
Bevillingsregnskab
Bindende oprindelsesoplysning
Bindende svar
Biobrændstoffer til motordrift
Biocider
Biogas
Bioolier
BIS-angivelser
Boligforening
Bolsjer
BOO
Boreolie
Brand
Bruttomasse
Brændstofforbrugsafgift
Brændt kaffe
BTO
BTO-databasen
Bundfradrag i CO2-afgiften
Busser til privat anvendelse
Bygas
Bøde

C

Campingpladser
Centraliseret toldbehandling
Cerutter
Chokolade
Cigarer
Cigarethylstre
Cigaretpapir
Cigarillos
Cigarretter
CIP-rengøring
Containere

D

Dagskriterium
Damplamper
Dampning
der bestiller varer fra udlandet
Destillation
Det Harmoniserede System
Detektionsgrænsen
Dieselpartikel
Diplomater
Direkte levering
Direkte repræsentation
Direkte transport
Drikkevandsbidrag
Dækningsafgift
Dækningsafgiften

E

EAD-dokument
ECICS-databasen
E-cigarretter
e-Export
EF's enhedsdokument
EFTA
EFTA-lande
Eftersyn
Egen beregning
Ekspeditionsgebyr
Eksport ledsagedokument
Eksportgodtgørelse
Eksportledsagedokumentet
Eksportør
Eksportørregistreret
Ekstern EU-forsendelse
Elbiler
Elektricitet
Elektriske sikringer
Elektrolyse
Elektroniske ledsagedokument
El-patronordningen
Elvarmeafgift
Emballager
EMCS
Engangsservice
Enkeltledsafgift
Entreprenører
Epoxybelægning
Erhvervsmæssig sejlads
EU-forsendelse
EU-handel med visse mineralolieprodukter
eVITA
Excise Movement and Control System

F

Fabrikationserklæringer
Faktura møntsort
Farvet diesel
Farvningsvirksomhed
Ferskenkerner
Fjernsalg
Fjernvarmeleverancer
Flødeis
Forarbejdning under toldkontrol
Forbrugsregistrering
Fordampning
Foreløbig fastsættelse
Forenklet procedure
Forfaldsdatoen
Forholdsmæssig registreringsafgift
Forklarende Bemærkninger
Formularer
Forsamlingshuse
Forsendelse af beskattede EU-harmoniserede afgiftsvarer
Forædlingsprodukter
Fosfor
Frihandelsområde
Frihedsberøvelse
Fritagelse
Fritidscenter
Frysehus
Ftalater
Fuldmagtsforhold
Fuldstændig ekspres
Fuldt ud fremstillet
Fælles oplagring
Fællesarealer
Færgedrift
Følsomme varer

G

Gearolie
Genbrugsemballage
Generel toleranceregel
Genudførselsfrist
Gevinstopsparing
Glasfiber
Glødelamper
Godkendt eksportør
Godkendt frembydelsessted
Godtgørelse
Godtgørelse af energiafgifter tilbage i tiden
Grøn ejerafgift
GSP-systemet

H

Harmoniserede afgifter
Hassenøddekerner
Hedtvandsrenser
HS-kode
Humle
Husspildevandet
Hydraulikolie

I

Idrætscenter
Idrætshaller
Ikke bestillingssvarende varer
Ikke-præferentiel oprindelse
Importsystemet
Importørregistreret
Indbrud
Inddampning
Indeksering af bundfradraget
Indirekte repræsentation
Indkøbsprovision
Industrielt brug
Industrispildevandet
INF-4 Certifikat
Intern EU-forsendelse
Internationale institutioner
Internethandel
Is-miks

J

Jernbanedrift
Jernstøberier
Jordnødder

K

Kaffeekstrakter
Kaffeerstatninger
Kager
Kakao
Kakaobønner
Kandiseret frugt
Kapitalvarer
Kardusskrå
Kasino
Kemisk reduktion
Kiks
Kilometerkriterium
Klage
Klageadgang
KN
KN-kode
Kogning
Kokosnøddekerner
Kolli mærke og nummer
Kombinerede Nomenklatur
Komfortkøling
Kompressorolie
Kondensering
Konfekt
Konsignation
Konsum-is
Kontante gevinster
Kontrol af varemodtager
Korrektion
Korttidsudleje
Kulsyreholdige drikke
Kumulation
Kvadratmeterreglen
Køle/frysevirksomhed

L

Lakrids
Landboforeninger
Landbrugsarbejde
Landsskatteretten
Leasingbiler
Leverandørerklæringer
Liberale erhverv
Luftfartøjer
Lystbådehavne
Lønindeholdelse

M

Maltbaserede alkoholsodavand
Maltet byg
Mandelkerner
Marmelade
Maskinolie
Maskinstationer
Masser
Medborgerhuse
Mellemhandlere
Metallurgiske processer
Metanol
Midlertidig fjernelse
Midlertidig indførsel
Midlertidig varemodtager
Miljø- og energirigtige væksthuse
Milkshakes
Mineralogiske processer
Minimumsafgift
Mjød
Modregning af tilgodehavende
Modtagelse af ubeskattede varer
Modtager/nr
Motorbrændstof
Motorregistret
Mousserende vine
MRN nummer
MRN-nr.
Muslingerenserier
Myndighedsfejl
Mængdesats
Måling med tilbagevirkende kraft

N

NAFTA
Naturgas
Nettoafgift
Nettomasse
Nødprocedure

O

Ombytningsvarerne
Omkostningsgodtgørelse
Onlinekasino
Opgørelse af afgiften
Oplagshaver
Oplagshaveren
Oprindelsesbeviser
Oprindelsesland
Oprindelsesoplysning
Oprindelsesstatus
Opvarmet lokaler til mindst 45 grader
Opvarmning
Overskudsvarme

P

Pan-Euro-Med-aftaler
Paranøddekerner
Passiv forædling
Pasteurisering
Pekannøddekerner
Pesticider
Pibetobak
Pistaticenøddekerner
Plantebeskyttelsesmidler
Poser
Postordresalg
Privatbenyttelsesafgift
Privatpersoner
Privatpersoners egen indførsel
Procedure
Procentafgift
Proceskøling
Procesliste
Processpildevand
Præferenceordningerne
Præferencetoldbehandling
Præferentiel Oprindelse
Prøveskilte
PSO
Puljevæddemål
Punktafgiftsnummer
PVC

R

Referencenummer
Registrerede spildevandsudledere
Registreret vareafsender
Renseanlæg
Renter
Repræsentant
Repræsentation
Restaurationer
Rettelsesangivelsen
Returvarer
Ristning
Royalties og licensafgifter
Rustbeskyttelsesmidler
Rykkergebyr
Rødvin
Røgtobak
Råkaffe
Råstofafgiften
Råtobak

S

SAD-blanketter
Samlet sikkerhedsstillelse
Sangria
Satsdirektiverne
Selvstændige transportører
Sikkerhedsstillelse
Sikring til stærkstrømsanlæg
SKATs sikkerhedsstillelsesordning
Skatterådet
Skibe
Skrå
Skæreolie
Skønsmæssig ansættelse
Slagterier
Smeltning af glas
Smeltning af metaller
Smøreolie
Snus
Sodavandsis
Solcelleanlæg
Spil uden indsats
Spilafgifter
Spildevand
Spildolie fra skibe
Spilleautomater
Spillehaller
Spritus
Spritusbaseret sodavand
Spunden skrå
Staldbygninger
Standardombytning
Standardproceduren
Statistisk værdi
Sterilisation
Stilstandsvarme
Stjålne varer
Strafferetlige sanktionsmuligheder
Strukturdirektiverne
Strålevarmeanlæg
Støttebrændsel
Sukkade
Suspensionsordningen
Svulmningsafgift
Svømmehaller
Sædevanelig behandling
Særlige anlæg

T

Tab på debitorer
Tankopvarmning
TARIC-kode
Tarifering
Tariferingsforordninger
Tariferingsoplysning
Te
Teekstrakter
Teknisk brug
Temperaturstigninger
Territorialprincippet
Tilbagebetaling
Tilbagebetalingsordningen
Tillægskoder
Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet
Toldangivelsen
Toldbehandlingsbekendtgørelsen
Toldbelastningen
Toldekspeditionsstedet
Toldkodekset
Toldkontingent
Toldloven
Toldområdet
Toldoplag
Toldoplagsproceduren
Toldoplagsregnskab
Toldpræference
Toldsuspension
Toldtariffen
Toldværdien
Transformerolie
Transmissionsolie
Trekantshandel
Tresidet passiv forædling
Tvangsafmeldelse
Tyggegummi
Tyveri
Tørring

U

Udbyttesats
Udenlandske firmabiler
Udfyldningsregel
Udgangstoldstedet
Udlejning af fast ejendom
Udlejningsvirksomheder
Udligningsafgift
Udligningsrente
Udligningstold
Udlændigebiler
Udpassageattesten
Udpumpningsmåler
Udstillingshuse
Udtørring af bygninger
Uerholdelige fordringer
Underpositionsbestemmelser
Undervognsbehandling
Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

V

Vafler
Valnøddekerner
Vandafledningsbidrag
Vandland
Vareafsender
Varebeskrivelsen
Varegevinster
Varekoden
Varekoder
Varemodtager
Varens pris
Varens uforandrede stand
Vareprøver
Veteranbiler
Vin
Væddemål
Vægtafgift
Væksthuse
Værdioplysninger
Værdisats

Æ

Æblecider

Ø

Øl