Selskabsskat, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Skatteplanlægning

   3.1 Omkostningsgodtgørelse i skattesager
   3.2 Grænser for skatteplanlægning
   3.3 Skat og CSR

4. Driftsomkostninger

   4.1 Driftsomkostninger
   4.2 Driftstab
   4.3 Særlige fradrag ved selskabets indkomstopgørelse
   4.4 Periodisering
   4.5 Ordinære afskrivninger

5. Rentefradragsreglerne

   5.1 Fradrag for renter m.v.
   5.2 Tynd kapitalisering
   5.3 Renteloftet
   5.4 EBITDA-reglen

6. Aktieavancer og -udbytter

   6.1 Beskatning af aktieavancer og udbytter
   6.2 Statusskifte og omvendte juletræer
   6.3 Beskatning af udenlandske aktionærer
   6.4 Hvornår er noget udbytte og hvornår avance?

7. Sambeskatning

   7.1 Sambeskatning - territorialbeskatning og praktiske råd
   7.2 Lovgrundlag
   7.3 Generelle regler
   7.4 Obligatorisk sambeskatning
   7.5 International sambeskatning
   7.6 Sambeskatning - fonde og foreninger
   7.7 Checklister mv.

8. Omstrukturering

   8.1 Fusioner
   8.2 Spaltning
   8.3 Tilførsel af aktiver
   8.4 Aktieombytning
   8.5 Anmeldelsesvilkår og holdingkrav
   8.6 Anvendelse af underskud efter omstrukturering
   8.7 Delårsopgørelse

9. Underskud og rekonstruktion

   9.1 Underskud og rekonstruktion
   9.2 Begrænsninger ved ejerskifte
   9.3 Rekonstruktion af selskabskapitalen

10. Transfer pricing

   10.1 Transfer Pricing
   10.2 Transfer Pricing
   10.3 Transfer Pricing
   10.4 Transfer Pricing

11. International beskatning

   11.1 Introduktion til international beskatning
   11.2 Fuld og begrænset skattepligt
   11.3 Outbound
   11.4 Inbound
   11.5 Dobbeltbeskatningsoverenskomster
   11.6 Lempelse i dansk skat for udenlandske skatter
   11.7 International skatteplanlægning
   11.8 EU-selskabsskatteret - Introduktion
   11.9 Ind- og udstationering
   11.10 Bruttolønsordninger
   11.11 Særlige beskatningsregimer