Risk og Compliance, stikord

A

Afstemningsværktøjer
Aktiekursudvikling
Alternativ fremtid
Ansvar
Arktis
Arthur Andersen
Atea A/S

B

Bank
Banker
Barings Bank
Basel II
BASEL II
Basel II/III
Basel III
Bedrageri
Beredskabsplanlægning
Bernie Madoff-sagen
Bestyrelse
Bestyrelser
Bestyrelsesansvar
Bestyrelseshonorar
Blinde spots
Boligbobler
Bow-Tie modellen
Brexit
Business cases
Byggeprojekt
Bødeniveauer
Bøder
Bødevejledning

C

Cadbury
Chief Compliance Officer
Chrysler
Clearing centraler
CNIL
Combined Code
Compliance
Compliancefunktionen
Compliancepolitik
Compliance-program
Compliancerisici
Contingency-planer
Contractual risk management
Corona-virus
Corporate governance
COSO
COSO II
COVID-19
CRD IV-direktivet
CRR
CSR
Cyber risk
Cyberangreb
Cybercrime Survey
Cyberkriminalitet
Cybersikkerhed
Cybertrusler

D

Dansk Erhverv
Danske Bank
Danske Banks hvidvasksag
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Dataetik
Datahåndtering
Dataindsamling
Datatilsynet
Dataansvar
De Økonomiske Råd
Dennis Bøttern Nielsen
Designproces
Digitale platforme
Disruption
Diversitet
Document risk management
Dr. David Hillson

E

Ejendomsmarkedet
Ekstern benchmarking
Ekstern svig
Enron
Enterprise Risk Management
Erfarne medarbejdere
ERM
EU
EU-forordninger

F

Fasemodel
Fat-tails
FIL
Financial Reporting Council (FRC)
Finansiel Stabilitet
Finanskrisen
Finansministeriet
Finanstilsynet
Forandringsprojekter
Formulering af risici
Forsikringsbare risici
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forudsigelige risici
Fremtidige risici
Fremtidsscenarie
Følsomhedsanalyser

G

GDPR
GDPR-dom
Gearing
Globale risici
Globale Risici
God databehandlingsskik
Governance
Group Risk Manager

H

Heat Maps
Historisk viden
Historiske scenarier
Hvidvask
Hvidvaskloven
Hæftelsesgennembrud

I

IDA
Ikke-finansielle målsætninger
Intern svig
Interne modeller
Investeringer
ISO 31.000
ISO 31000
ISO 31000:2018
ISO standard 27.001
Issuehåndtering
Issuestyring
IT Factory-sagen
Iterativ
It-projekter
It-risici
It-sikkerhed

J

Jon Iversen
Juridisk afdeling
Juridiske risici
Justitsministeriet

K

Kapitalberedskab
Kapitalkrav
Kapitalkravsdirektivet
Katastrofer
Kina
Koncernstruktur
Konsekvens
Konsekvensanalyser
Konsolidering
Kontrakter
Korrelationer
Kredit ratings
Kritiske succesfaktorer
Kvalitative risikoanalyse

L

Ledelsesprocesser
Legal risk management
LEGO
LIBOR-skandalen
Likviditet
Lissabon-traktaten
Litigation risk management
Long-term Thinking
Lov om finansiel virksomhed
Lovpligtig risikostyring

M

Map-making
Mario Andretti
Markedsinteraktionsstrategi
Modeller
Modenhedsmodel
Monte Carlo simulering
Monte Carlo simuleringer
Multimediale
Mønstre
Målhierarkiet

N

Navigation
Nets-skandalen
NeuroSearch A/S
Nye persondataforordning
Nørby udvalget

O

Offentlige organisationer
Offentlige sektor
Omdømme
Operationelle risici
Opportunities
Organisering
Overtrædelser

P

Pihl & Søn
Pioneering
Pligter
Podcast
Politisk risikoledelse
Politiske risici
Preparation
Privacy (by default)
Privacy by design
Produktionsrisici
Projekter
Projektplan

R

Ransomware
Rasmus Dahlberg
Reconnaissance
Regeringen Cameron
Regeringen May
Regulatoriske kapitalkrav
Regulatory risk management
Resiliens
Reverse scenarier
Revisorlov
Risici
Risiko Matricer
Risiko Registeret
Risikoanalyse
Risikoappetit
Risikobillede
Risikobilleder
Risikoeksponering
Risikohåndtering
Risikoidentifikation
Risikoindikatorer
Risikokategorier
Risikokultur
Risikolandskab
Risikoledelse
Risikomatrix
Risikomodenhed
Risikoperspektiv
Risikorapportering
Risikoregister
Risikostrategi
Risikostyring
Risikostyringens dilemma
Risikovurdering
Risikovurderinger
Risk in focus 2019
Risk leadership
Risk map
Risk Map
Risk Mapping
Risk Perceptions Survey
Rusland
Råvaremarkederne

S

Sandsynlighed
Sandsynlighedsfordeling
Sarbanes-Oxley
Scenarie- og følsomhedsanalyser
Scenarieanalyser
Scenarieplanlægning
Scenarier
Scenarios – An Explorers Guide
Se & Hør-sagen
Selskabsledelse
Selskabsloven
Shell
SIFI
Simuleringsværktøj
Skalaer
Small-cap
Société Générale
Software
Solvency II
Sorte svaner
Sorte Svaner
SOX
Specialister
Stakeholder
Statens Serum Institut
Strategiske risici
Strategiske scenarieanalyser
Streames
Stresstest
Structural risk management
Styregruppen
Successive kalkulationer
Syntetiske scenarier
Systemiske risici

T

Terror
The Global Risks Report 2020
The Global Risks Report 2021
The Institute of Risk Managements (IRG.ORG)
The Risk Doctor Brand
Topledelsen
Torben Juul Andersen
Tornado-diagram
Trends

U

Uforudsigelige risici
Ukendte ukendte
Underliggende drivere og dynamikker
Usikkerhed

V

Virksomhedskultur
Værdiskabelse

W

WACC
Whistleblower
Whistleblowerordninger
Workshops
World Economic Forum

Y

Ytringsfrihed

Å

Årshjul
Årsregnskabslovens § 99d