Risk og Compliance, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Hvorfor Risk Management?

   3.1 Fra risikostyring til risikoledelse
   3.2 Værdiskabelse gennem risikoledelse
   3.3 Værdien af (Strategisk) Risikostyring
   3.4 Forudsigelighedens sammenbrud
   3.5 Bestyrelsens rolle i Risk Management

4. Risikovurdering og -kvantificering

   4.1 Risk Maps og Risikoregistre
   4.2 Risk mapping vs. risikomodellering
   4.3 Strategisk scenarieplanlægning
   4.4 Anvendelse af stresstests og scenarieanalyser
   4.5 Risikojustering af business cases
   4.6 Vi har ingen data!
   4.7 Scenarieplanlægning i et risikoperspektiv

5. Standarder for Risk Management

   5.1 Opdateret ISO-standard for risikoledelse 31000:2018
   5.2 Vi kan tilsyneladende ikke få nok af GDPR
   5.3 Basel III i et europæisk perspektiv
   5.4 Ny persondataforordning stiller krav om risikovurdering
   5.5 Risikostyring af kontrakter

6. Globale Risikovurderinger

   6.1 The Global Risk Report 2018
   6.2 Risikovurderinger 2018/2019
   6.3 Risikobilleder 2019/2020
   6.4 Cyberkriminalitet
   6.5 COVID-19
   6.6 Risikobilleder 2020/2021

7. Compliance

   7.1 Compliance
   7.2 Legal risk management
   7.3 Lovpligtig risikostyring
   7.4 Operationelle risici
   7.5 Retlig vurdering af forretningsmæssige risici
   7.6 GDRP – Den første GDPR-dom

8. Complianceprogrammer

   8.1 Compliancepolitik
   8.2 Whistleblowerordninger
   8.3 Dataetik

9. Foranstaltninger mod Hvidvask

   9.1 Hvidvask – Status ultimo 2020
   9.2 Bestyrelsesansvar og bestyrelseshonorar

10. Kommunikation og rapportering

   10.1 Corporate Governance
   10.2 Podcasts om Risk Management
   10.3 Udnyt eksisterende data og historisk viden i risikovurderinger
   10.4 Risikorapportering og værditilvækst i danske virksomheder

11. Cases

   11.1 Strategisk risikostyring i LEGO koncernen
   11.2 Brexit i et risikoperspektiv
   11.3 International Risk Management konference