Persondata, stikord

A

Accountability
Ad hoc kontrakter
Adfærdskodeks
Adgangsrettighed
Administrative bøder
Adresse
Advarselsregister
Advarselsregistre
Afskedigelsesbeskyttelse
Aktiviteter
Almindelige personoplysninger
Anmeldelse
Anmeldelse af sikkerhedsbrud
Anmeldelsesfrist
Anmodning om datarettighed
Anonymisering
Ansvarlig selskabsledelse
Arbejds forpligtelser
Arbejdsplads
Arkivformål
Artikel 29-gruppe
Artikel 29-gruppen
Automatiserede afgørelser
Automatiseret
Automatiseret databehandling
Autoriseret personale

B

Barsel
BCR
Begrænset databehandling
Begrænsning
Begrænsninger
Behandlingsaktivitet
Behandlingshjemmel
Behandlingssikkerhed
Beredskabsplan
Berigtigelse
Betænkning
Betænkning
Bil
Bindende virksomhedsregler
Boligform
Brexit
Brochure
BS 10012 standard
Bødeniveau
Bøder
Børn

C

Center for Cybersikkerhed
Certificeringsmekanisme
Certificeringsordning
Cookie
Cookies
CPR. nr.
CPR.nr.
CV
Cyberangreb

D

Data Privacy Impact Assessment
Databehandler
Databehandleraftale
Databeskyttelse by default
Databeskyttelse by design
Databeskyttelseskontor
Databeskyttelsesloven
Databeskyttelsesrådgiver
Dataflow
Datakvalitet
Dataminimering
Dataportabilitet
Datarettigheder
Datastrøm
Datatilsynet
Datatilsynet standardaftale
Dataansvarlig
Delt dataansvar
Dobbelt behandlingshjemmel
Dokumentation
DPIA
DPO
Due-dilligence

E

Efterforskning
Egenkontrol
Ejerskab til data
Ekstern rapportering
ePrivacy
Erstatning
Etableret
EU-Domstolen
Europæisk fortolkning
Europæiske Databeskyttelsesråd
EØS-lande

F

Fagforening
Fagperson
Folkesundhed
Forandringsledelse
Forbruger
Forbrugerombudsmanden
Forbud
Formkrav
Formål
Formålsbegrænsning
Formålsbestemthed
Fornødne garantier
Forpligtelser
Forretningshemmeligheder
Forsikring
Forsikringsforhold
Forskelsbehandling
Forskning
Fortegnelse
Forældelsesfrister
Frist for besvarelse af rettighedsanmodning
Fælles dataansvar
Færøerne
Følsomme oplysninger
Følsomme personoplysninger

G

Gennemsigtig databehandling
God databehandlingsskik
Godkendelse
Google-sagen
GPS-overvågning
Grønland
Gæld

H

Hovedformål
Hovedvirksomhed

I

ICO
Identifikation
Identitetstyveri
Indsamling
Indsamling af data
Indsigelsesret
Indsigtsanmodning
Indsigtsret
Informationsforpligtelse
Informationsmeddelelse
Informationssikkerhed
Instruks
Integritet
Intern rapportering
Internetsøgning
IP-adresse
ISO
ISO 2700x-standard
ISO-standard

K

Karakterblad
Kerneaktivitet
Koncern
Konkurrenceparameter
Konkurs
Konsekvensanalyse
Konsulenter
Kontaktoplysninger
Kontrakt
Kontrol
Kreditkort
Kreditoplysning
Krypterede oplysninger
Kunstig intelligens
Kursusdeltagelse
Kursusmateriale
Køn

L

Ledende datatilsyn
Ledende tilsynsmyndighed
Legitim interesse
Legitime interesser
Livscyklus
Logning
Lovbestemte opbevaringsfrister
Lovlig databehandling
Lovovertrædelser
Lydoptagelser

M

Mail
Manøvrerum
Markedsføring
Masseindsamling
Materiel anvendelsesområde
Materielle anvendelsesområde
Materielt anvendelsesområde
Medarbejdere
Medarbejderfotos
Model Clauses
Myndigheder

N

National lovgivning
Nationale datatilsyn
Navn
Non-profit

O

Offentlig myndighedsudøvelse
Offentlige myndigheder
Offentliggjort
Omsætning til praksis
Opbevaringsbegrænsning
Oplysningspligt
Opt-in
Opt-out
Organisatoriske foranstaltninger
Overførsel
Overvågning

P

Pas
Patientjournal
Personaleadministrationsgodkendelser
Personnummer
Pligtsubjekt
Privacy by default
Privacy by design
Privacy Shield
Privatliv
Proces
Procesbeskrivelse
Profilering
Proportionalitet
Præambler
Pseudonomiserede oplysninger
Pseudonomisering
Påvise

R

Rapportering
Register
Reklamebeskyttelse
Reprimande
Repræsentant
Retlig forpligtelse
Retligt bindende
Retskrav
Retten til at blive glemt
Retten til ikke-automatiserede afgørelser
Retten til indsigelse
Retten til indsigt
Right to be forgotten
Rigtighed
Rimelig databehandling
Risikoanalyse
Risikobaserede tilgang
Risikokilde
Risikovurdering
Robinsonliste

S

Safe Harbour
Samarbejdsparter
Samfundsinteresse
Samtykke
Sanktioner
Sanktionsniveau
Semi-følsomme personoplysninger
Sikker mail
Sikkerhed
Sikkerhedsbekendtgørelsen
Sikkerhedsbrud
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedshændelse
Sikkerhedsmæssige foranstaltninger
Sikkerhedsniveau
Sikre tredjelande
Skatteoplysninger
Sletning
Slettefrist
Slettepligt
Slettepolitik
Socialretlige forpligtelser
Standard databehandleraftale
Standarder
Standardkontrakter
Statistik
Stort omfang
Strafbart forhold
Straffeattest
Straffedomme
Sundhed og forskning
Sundheds forpligtelser
Sygefravær
Særlig kategori

T

Tavshedspligt
Tekniske foranstaltninger
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Teknologiske udvikling
Telefonnummer
Territoriale anvendelsesområde
Territorialt anvendelsesområde
Territorielt anvendelsesområde
Tidsfrist
Tidsfrister
Tilsynsmyndighed
Tingbogen
Tjekliste
Tredjelande
Trusselsafværgning
Trusselsbillede
TV-overvågning

U

Uafhængig
Uddannelse
Uidentificerbar
Uløseligt forbundet aktivitet
Underdatabehandler
Underretning
Underretning datasubjekt
Underretning ved sikkerhedsbrud
Underretningsfrist
Underretningspligt
Undersøgelser

V

Vejledning fra Artikel 29-gruppen
Vejledning fra Datatilsynet
Videnskabeligt formål
Vikar
Visitkort
Vitale interesser
Værktøj

W

Webinardeltagelse