Persondata, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog
   1.2 Særligt om regelgrundlaget

2. Stikord

3. Grundprincipper og rettigheder

   3.1 Hvorfor er persondata vigtig
   3.2 Begreber og definitioner
   3.3 Ansvarlighed (accountability)
   3.4 Principper for lovlig databehandling
   3.5 Datarettigheder
   3.6 Behandlingssikkerhed
   3.7 Sanktioner

4. Overførsel af persondata

   4.1 Introduktion
   4.2 Overførsler indenfor EU
   4.3 Overførsler ud af EU

5. Databehandleraftaler

   5.1 Introduktion
   5.2 Databehandleraftaler

6. Dokumentation og kontrol

   6.1 Dokumentation og kontrol
   6.2 Fortegnelseskravet

7. Konsekvensanalyse

   7.1 Konsekvensanalyse
   7.2 Eksempler

8. Databeskyttelsesrådgiveren - opgaver og ansvar

   8.1 Databeskyttelsesrådgiver
   8.2 Databeskyttelse by design
   8.3 Databeskyttelse by default

9. Sikkerhed og sikkerhedsbrud

   9.1 Sikkerhedsforanstaltninger
   9.2 Sikkerhedsbrud

10. Sanktioner og bøder

   10.1 Kontrol og tilsyn
   10.2 Aktører
   10.3 Sanktioner

11. Særlige emner og eksempler

   11.1 Rapportering
   11.2 Markedsføring
   11.3 Accountability – en oversigt
   11.4 Eksempel på dataflowstruktur
   11.5 Konsekvensanalyse
   11.6 Fortegnelse
   11.7 Databehandleraftale
   11.8 Kom godt i gang
   11.9 Eksempler på standarder
   11.10 Advarselsregistre og kreditoplysning
   11.11 TV-overvågning