Persondata i HR, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog
   1.2 Særligt om regelgrundlaget

2. Stikord

3. Det arbejdsretlige system og persondata

   3.1 Samspil mellem arbejdsret og persondataret
   3.2 Ledelsesret og god databehandlingsskik
   3.3 Kompetencefordeling

4. Grundbegreber

   4.1 Hvorfor er persondata vigtig
   4.2 Begreber og definitioner
   4.3 Ansvarlighed (accountability)
   4.4 Principper for lovlig databehandling
   4.5 Datarettigheder
   4.6 Behandlingssikkerhed
   4.7 Sanktioner

5. Persondataret ved rekruttering

   5.1 Introduktion
   5.2 Oplysninger i anti-diskriminationslovgivning
   5.3 Særlige typer indsamlinger af personoplysninger
   5.4 Særligt om helbredsoplysninger
   5.5 Særligt om oplysningspligten
   5.6 Afslutning af ansættelsesproces

6. Persondataret under ansættelse

   6.1 Almindelige emner
   6.2 Overvågning og kontrol af medarbejderne
   6.3 Særlige emner

7. Særlige pligter, herunder databehandleraftaler

   7.1 Databeskyttelse by design
   7.2 Databeskyttelse by default
   7.3 Fortegnelseskravet
   7.4 Konsekvensanalyse
   7.5 Databeskyttelsesrådgiver
   7.6 Databehandleraftaler

8. Overførsel af HR-data inden- og udenfor EU

   8.1 Introduktion
   8.2 Overførsler indenfor EU
   8.3 Overførsler ud af EU
   8.4 Hvad skal man være opmærksom på

9. Whistleblowerordninger

   9.1 Whistleblowerordninger

10. Persondataret ved fratræden og derefter

   10.1 Introduktion
   10.2 Behandling mellem opsigelse og fratræden
   10.3 Fortsat opbevaring efter fratræden
   10.4 Videregivelse
   10.5 Advarselsregistre og kreditoplysning

11. Kom godt i gang og eksempelsamling

   11.1 Kom godt i gang
   11.2 Eksempel på dataflowstruktur
   11.3 Beskrivelse og kategorisering af persondata
   11.4 Konsekvensanalyse
   11.5 Fortegnelse
   11.6 Databehandleraftale
   11.7 Tillæg til ansættelseskontrakt
   11.8 Informationsoversigt
   11.9 Aftale om fælles dataansvar
   11.10 Andre skabeloner fra Datatilsynet mv.
   11.11 Eksempler på standarder