Moms, stikord

2

25-dages reglen

5

55 %-reglen

A

Abonnementsudgifter
Adgang til arrangementer
Administrationsydelser
ADSL
ADSL-forbindelse
Advokater
Advokatomkostninger
Afbestiller
Afgiftsgrundlag
Afgiftsoplag
Afgiftssatser
Afhentningskøb
Afregningsbilag
Afregningsperiode
Afspænding
Aftenskoleundervisning
Afviklingsomkostninger
Agentprovision
Airconditionanlæg
A-kasser
Aktiekøb
Aktieordninger
Aktiesalg
Aktionssalærer
Almennyttig karakter
Almennyttige foreninger
Almenvelgørende
Alternative behandlere
Amatørarrangementer
Amatøridrætsarbejde
Amerikansk lotteri
Andelslejlighed
Anden egentlig sundhedspleje
Andre afgifter
Angivelsesfrister
Angivelsesperiode
Anmeldelse til registrering
Annoncer
Ansøgningsproceduren
Antikviteter
Arbejdsgiverforeninger
Arbejdstøj
Arbejdsværelse
Arkitektydelser
Arkæologiske udgravninger
Assurandører
Avis
Aviser
Avl på roden

B

B2B
B2C
Baccarat
Back-office-funktioner
Badges
Bagatelgrænsen
Bankkautioner
Bankospil
Bankvirksomhed
Bannere
Beboelsesejendomme
Bedemandsvirksomhed
Behandlingshjem
Beløbsgrænse
Benzinselskabet
Beregnede moms
Beskatningsgrundlaget
Beskæftigelsesindsats
Bespisning
Bestyrelseshonorar
Betaling
Betalingsevne
Betalingsrabat
Betalingsstandsning
Betalingstidspunktet
Betingede rabatter
Biblioteker
Biler
Bilforhandlere
Billeasing
Billeje
Biludlejere
Bindende svar
Biografforestillinger
Biomkostninger
Bistand
Bisættelser
Biydelse
Blade
Blandede salg
Blindes salg
Blod
Blomster
Bolig
Bompenge
Bowling
Brancheforeninger
BRIKS-lande
Broafgifter
Brobizz
Brugte personkøretøjer
Brugte varer
Brugtmoms
Brugtmomsordningen
Bruttolønsordninger
Brændsler
Brændstof
Brøkmoms
Brønde
Bundgrænse for registrering
Byggegrunde
Byggemoms
Byggevirksomhed
Byggeydelser
Byttehandel
Bærbar pc
Bøger og anden faglitteratur
Børneforsorg
Børsintroduktion
Bådeplads

C

Campingplads
Cateringvirksomhed
Cateringydelser
Checks
Chokolade og konfekture
CO2-kreditter
CO2-kvoter
CVR-nr.
CVR-nummer på biler

D

Dagsbeviser
Dans
Danske momsområde
Databehandling
Datatipskuponer
Delregistrerede virksomheder
Delregistrering
Delskema
Delvis fradragsret
Demobiler
Demonstrationsvarer
Den forenklede ansøgningsprocedure
Dentalvirksomhed
Deposita
Depositum
Depositum vedrørende husleje
Det særlige fradragsgrundlag
Dokumentationskravene
Domestic reverse charge
Drømmetydning
Dyrlæger
Dødsbo

E

EDI
Efterbetalingsfakturaer
Efteropkrævning
Egenfinansieringsgraden
Ejendomsmæglerydelser
Ejendomsværdien
Ekspeditionsgebyr
Eksportenheden
Eksportmomsordningen
Eksportomsætning
Eksportvirksomhed
Ekstraordinær leasingydelse
Eldistributionsbidrag
Elektronisk dataudveksling
Elektronisk fakturering
Elektronisk leverede ydelser
Elektronisk signatur
Elsparebidrag
Emballage
Energiafgift
Energispareafgift
Engangsbeløb
Enkelte lokaler
Entreprisekontrakter
Ergoterapi
Erhvervelser
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervskørekort
Erhvervsmæssig kursusvirksomhed
Erhvervsmæssig udlejning
Erhvervspilot
Erindringsskrivelser
Ernæringsterapeuter
Erstatning
Erstatningsbeløbet
Etablerings-omkostninger
EU-erhvervelser af varer
EU-harmoniserede punktafgiftspligtige varer
EU-lande
EU-leverancer af varer
EU's momsområde

F

Factoringselskaber
Faderskabssager
Fagastrolog
Fagforeninger
Fagforeningsmæssig
Faglig uddannelse
Faktisk benyttelse eller udnyttelse
Fakturakrav
Faktureringsgebyr
Faktureringspligt
Faktureringstidspunkt
Faktureringstidspunktet
Faktureringsvaluta
Fartøjer
Fast ejendom
Fast forretningssted
Fastnettelefon
Feriebolig
Ferielejligheder
Fiksering af momsgrundlaget
Filantropisk
Filosofisk
Finansielle aktiviteter
Finansielle virksomheder
Finansieringsselskaber
Finansieringstillæg
Finansieringsvirksomhed
Fiskeret
Fjernsalg
Fjernsynsudsendelser
Fleet Management-aftale
Flex-busser
Fly
Flybilletter
Flytteudgifter
Fodboldkampe
Fodterapeut
Fogedprotokollen
Forbrugsbeskatning
Forbrugsskat
Fordringer
Foredragsvirksomhed
Foreninger
Foreningers salg til deres medlemmer
Forenklet faktura
Forfattervirksomhed
Forlystelsesparker
Formidling
Formkrav
Formueforvaltningsdepoter
Forretningsjubilæum
Forsendelse
Forsikring
Forsikringsbegæringer
Forsikringsmæglere
Forsikringsvirksomhed
Forskudsmoms
Fortolkningsprincipper
Forudbetaling
Fradragsret
Fraførsler fra afgiftsoplag
Fragt
Fremskyndet tilbagebetaling
Fremstillingsprisen
Frilager
Frimærker
Frister
Fritagelse for registrering
Fritidscentre
Fritidshjem
Fritidshuse
Frivillig akkord
Frivillig registrering
Frugtordninger
Fuldstændig faktura
Futures
Fysioterapi
Fællesmærker
Fællesomkostninger
Fællesregistrering
Fællesskabsvarer
Færge
Færgebilletter
Fødselsdage
Førstegangssalg af kunstværker
Førstehjælp

G

Galopløb
Garantistillelse
Gas- og elcertifikater
Gavedispositioner
Gavekort
Gaver
Gebyrer
Genbrugsbutikker
Generalomkostninger
Godtgørelsesberettigede
Golfbane
Golfudstyr
Gravsted
Grundstykker
Grænseoverskridende transaktioner
Guldlån
Gymnastik
Gæstebespisning
Gæsteservering

H

Havneanlæg
Healing
Hegn
Hele bygninger
Helsesport
Hestevogn
Hjemmearbejdsplads
Hjemmehjælpsydelser
Hjemme-pc
Hobbyvirksomhed
Holdingselskaber
Homøopater
Hospitalsbehandling
Hotellejligheder
Hotelophold
Hotelovernatning
Hotelværelser
Hovedregelsydelse
Hovedregelsydelser
Hovedreglen
Hovedydelse
Hundekørekort
Husleje
Huslejedeposita

I

Idrætsanlæg
Idrætshaller
Importmoms
Indberetning
Indberetningsperioder
Indberetningspligtige
Indførsel
Indgående moms
Indirekte produktionsomkostninger
Indkvartering
Indkøbsprisen
Indretning
Indsamling
Indsendelsesfrister
Informationsmedier
Ingeniører
In-house bespisning
Installation
Interesseforbundne parter
Investeringsforeninger
Investeringsgoder
Investeringsguld
IP-telefoni
ISDN

J

Jagtret
Jazzballet
Journalistisk virksomhed
Julefrokost

K

Kaffe
Kantinedriften
Kantinemoms
Kantineoperatør
Kassebon
Kasserabat
Kick-back-aftale
Kinesiologisk vejledning
Kiosksalg
Kiropraktik
Klage
Klageadgang
Kombinerede behandlinger
Komfortkøling
Kommission
Kommissionsaftale
Kompendier
Komponistvirksomhed
Koncert
Koncerter
Konkursbo
Konkursboer
Konsignation
Konsulentbistand
Kontingentbetaling
Kontingenter
Konto for indgående moms
Konto for moms
Konto for udgående moms
Kontogebyrer
Kontor
Korrespondancekursus i hårklipning
Korttidsudlejning
Kosmetiske behandlinger
Kost
Kostrådgivning
Krav til ansøgeren
Kreditgodkendelse
Kreditkortudbydere
Kreditkøbstillæg
Kreditnota
Kreditnotaer
Kuc
Kultur
Kulturelle aktiviteter
Kundearrangementer
Kundekort
Kunst
Kunstgenstande
Kunstnerisk virksomhed
Kunstnermoms
Kurser af længere varighed
Kursusdeltagelse
Kursuslokaler
Kursusvirksomhed
Kædehandel
Købekontrakter
Købsaftaler
Købsmoms
Køling
Kørepenge
Køreskoler

L

Lagerleje
Landbrug mv.
Landbrugsjord
Landsskatteretten
Langtidsudlejning
Lastvogne
Leasing af biler i udlandet
Leasing af personbiler
Leasing af transportmidler
Leasingaftale
Leasingaftalens ophør
Leasingperioden
Leasingperiodens løbetid
Leasingydelser
Legemsøvelser
Leje af personbiler
Lejekontrakter
Lejlighedsgaver
Lejlighedsvis registrering
Let proces
Leverancebegrebet
Leveringsstedet
Leveringsstedet for ydelser
Leveringstidspunktet
Liberale erhverv
Licensrettigheder
Ligbrænding
Liggepladser
Ligvognskørsel
Likvidationsakkord
Limousinekørsel
Lodsedler
Logo på biler
Lotterier
Lotterier og spil
Lotto
Lovgrundlag
Lydklinisk
Lægevirksomhed
Lærebøger
Løbende afregning
Lønindeholdelse
Lønsummen
Lønsumsafgift
Lønsumsafgiftspligtige omsætning
Løsøregenstande
Lånedispositioner
Långivning

M

Mad og drikkevarer
Madlavningskursus
Magasiner
Margenmoms
Massageordning
Medarbejdertelefoner
Mellemhandler
Merværdiafgiftsprincippet
Messer
Messeudgifter
Metalskrot
Metode
Mindre fordringer
Mini One Stop Shop
Mobiltelefon
Modværdien
Momsangivelse
Momsfradragsretten
Momsfrie aktiviteter
Momskompensation
Momspligtig person
Momsrefusion
Momsrefusionens omfang
Montering
Morgenmad
Motionsrum
Motorredskaber
Museer
Mælk fra mennesker
Mødelokaler
Mødeservering
Mønstre

N

Naturalaflønning
Naturlæge
Navn på biler
Nedrivning
Negativ moms
Netværksarrangementer
Neutralitetsprincip
Norge
Nul-indberetning
Nye biler
Nye bygninger
Nyregistrerede virksomheder
Nøglepenge

O

Oddsetspil
Offentlige gebyrer
Offentligretlige organer
Ombygning
Ombygningsarbejde
Ombygningsudgifter
Omkostningsbaseret
Omkostningsgodtgørelse
Omskoling
Omvendt betalingspligt
One Stop Shop
Opbevaringsbokse
Operationel leasing
Opførelse
Opgørelse af momstilsvaret
Ophavsrettigheder
Ophør
Oprettelsesafgifter
Oprettelsesgebyrer
Optikere
Organer
Organisationer
Overarbejdsbespisning
Overførsel af varer
Overførsel af varer til andet EU-land

P

Pakkerejser
Pantebreve
Parkeringsafgift
Parkeringsplads
Passagerbefordring
Passiv kapitalanbringelse
Patentrettigheder
Patriotisk
Pavilloner
Pengesedler
Pensionister
Personalefest
Personalegoder
Personaleudgifter
Personbefordring
Personbiler
Personlig udvikling
Policer
Politisk
Portoudgifter
Portoudlæg
Postoperatører
Postordresalg
Postordrevirksomheders
Postydelser
Prisafslag
Privatpraktiserede socialrådgiver
Privatundervisning
Procesenergi
Professionelle sportsudøvere
Projekteringsvirksomheder
Provision
Psykosocialt arbejde

R

Radio-spredningstjenester
Radio-sprednings-ydelser
Radioudsendelser
Rasmus Bojsen
Reception
Refunderet
Registrering
Registrering for EU-erhvervelser
Registrering for omvendt betalingspligt ved køb
Registrering med tilbagevirkende kraft
Registrering ved handel med udlandet
Registreringsafgiften
Registreringspligten
Reguleringsforpligtelse
Reguleringsperiode
Rejsebureauer
Rejseomkostninger
Reklameartikler
Reklamegaver
Reklameplads
Reklametryksager
Reklameudgifter
Reklameydelser
Rekonstruktiv behandling
Religiøs
Remburser
Renter
Reparation
Reparationsarbejder
Repræsentation
Respondentgaver
Restaurantydelser
Restaurationsydelse
Restaurationsydelser
Returneringen
Returvarer
Reverse charge
Revisorer
Roulette
Rubrik A-C
Rumvarme
Rune Grøndahl
Rutekørsel
Rykkergebyrer
Rådgivningsvirksomheder
Råvareomkostningerne

S

Salg af aktier
Salg af aktiver
Salg af fast ejendom
Salg på afbetaling
Salg til medarbejdere
Salgsmoms
Saltning
Samlefaktura
Samlepost
Samlerobjekter
Sammensatte salg
Sanktioner
Selskabslokaler
Selvstændig økonomisk virksomhed
Selvstændige grupper
Selvudvikling
SE-nr.
Sikkerhedsstillelse
Skader
Skadesløseerklæringer
Skatterådet
Skiftende arbejdssteder
Skoler
Skoleundervisning
Skrabespil
Skrotbranchen
Skøder
Skøjter
Slaby
Snerydning
Social forsorg
Sociale arrangementer
Socialpsykiatrien
Socialrådgivning
Sommerhus
Specialindrettet køretøj
Spejderhytter
Spildevandsafgift
Sponsorater
Sport
Sportsanlæg
Sportsarrangementer
Sportsrekvisitter
Sportstøj
Stadeplads
Standleje
Standplads
Statsafgift
Stempelmærker
Stiftelsesprovisioner
Stjålne effekter
Stor førstegangsbetaling
Stor førstegangsydelse
Storebæltsbroen
Streng erhvervsmæssig karakter
Succession
Sundhedspleje
Svinkeærinder
Swimmingpool
Sygdomsbekæmpelse
Sælgersalæret
Særlige processer

T

Tab på debitorer
Taksationer
Tandlægevirksomhed
Tankstationerne
Tapetsering
Tarmskylning
TastSelv
Taxa
Taxametertilskud
Te
Teambuiding
Teaterforestillinger
Telefon
Telefonudgifter
Teleydelser
Terminskontrakter
Tidsskrifter
Tilbagebetalingsland
Tilbagebetalingslandet
Tilbagebetalingsperiode
Tilbagebetalt momsen
Tilbagekøb af byggegrund
Tilbagereguleres
Tilbagesøgning
Tilbygning
Tilgodebeviser
Tilkørselsveje
Tillægsafgift
Tilskud
Tilslutningsafgifter
Tinglysning
Tipning
Tipsforhandlere
Tobak
Tog
Told
Toldoplag
Tombola
Trafikflyver
Traktor
Transaktionsart
Transferindtægter
Transit
Transport
Transportskader
Transportudgifter
Trappeordningen
Travbanen
Travløb
Trekantshandel
Trepartsforhold
Trossamfund
Træer
Turistbus
Turistkørsel
Tvangsakkord
Tv-spredningstjenester
Tv-sprednings-ydelser
Tørklæder

U

Ubetingede rabatter
Uddannelse
Udgående moms
Udlejning af fast ejendom
Udlejning af sportsfaciliteter
Udlejningsvirksomhed
Udlejningsvirksomheder Køreskoler
Udlæg
Udlægskonto
Udnyttelseskriterium
Udstillinger
Udtagning
Udtagning af driftsmidler
Udtagning af varer og ydelser
Uindløste gavekort
Underholdning
Underleverandører
Undervisning
Undervisningsmaterialer
Ungdomsforsorg
Uniformer
Urne
USA

V

Vagtordning
Valgfri registrering
Valuta
Vand
Vandafgift
Vandafledningsbidrag
Vandlande
Varekode
Varekøb fra udlandet
Varemærker
Vareprøver
Varevogne
Vederlagsbegrebet
Vedligeholdelse
Vejafgift
Vejhjælp
Veksling
Velgørende arrangementer
Velgørende foreninger
Viderefakturering
Videreforhandlere
Vin
Virksomhedsomdannelse
Virksomhedsoverdragelse
Vuggestue
Væksthuse
Værdiforringelse
Værdimærker
Værdipapirer

Y

Yoga

Z

Zoneterapeuter
Zoologiske haver

Æ

Ændring af afregningsperiode

Ø

Øjenlæger
Økonomiske virksomhed
Øresundsbroen