Løn og Personalegoder, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

   2.1 Stikordsregister

3. Lønindkomst

   3.1 Generelt om lønindkomst
   3.2 Indeholdelsespligt
   3.3 Indberetningspligt
   3.4 Bruttolønsordning
   3.5 Overenskomster
   3.6 Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer
   3.7 G-dage
   3.8 60-dagesreglen
   3.9 Bogføring og afstemning af løn
   3.10 Pension – arbejdsgiveradministreret og frivillig indbetaling til anden pension via arbejdsgiver
   3.11 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med nyt år
   3.12 Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår - i kraft 1. juli 2023

4. Skattefri godtgørelse

   4.1 Generelt om skattefri godtgørelse
   4.2 Rejse
   4.3 Befordring
   4.4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse – transport, kost og logi
   4.5 Studierejselegater - transport, kost og logi
   4.6 Idrætsforeninger mv.
   4.7 Arbejdsgiverforpligtelser
   4.8 Indberetning til eIndkomst
   4.9 Bogføring

5. Social sikring og afgifter

   5.1 Social sikring og afgifter
   5.2 Lønsumsafgift
   5.3 Refusioner
   5.4 Bogføring

6. Diverse personalegoder

   6.1 Generelt om diverse personalegoder
   6.2 Skattefrie personalegoder
   6.3 Ansættelsesretlige fokuspunkter
   6.4 Egenbetaling, rabat og lønomlægning
   6.5 Indberetning til eIndkomst
   6.6 Bogføring
   6.7 Tro- og love-erklæring

7. Gaver

   7.1 Hvilke gaver?
   7.2 Hvem er modtager?
   7.3 Skattepligt
   7.4 Indberetning til eIndkomst
   7.5 Bogføring

8. Feriepenge

   8.1 Hvem har ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse?
   8.2 Ferieregnskab
   8.3 Hvordan beregnes feriepenge?
   8.4 Information på lønseddel
   8.5 Retningslinjer, hvis der ikke holdes ferie
   8.6 Praktik omkring opsætning af lønsystem
   8.7 Indberetning af feriepenge
   8.8 Opmærksomhedspunkter til ferie
   8.9 Bogføring
   8.10 Ny ferielov – overblik
   8.11 Nye barselsregler
   8.12 Whistleblowerordning
   8.13 Afskaffelse af St. Bededag

9. Indberetningsfrister og -pligter

   9.1 Generelt om indberetnings-/indbetalingsfrister og -pligter
   9.2 Afregning af A-skat og AM-bidrag
   9.3 Indberetning til eIndkomst
   9.4 Afregning af feriepenge
   9.5 Afregning af ATP
   9.6 Afregning af Samlet Betaling
   9.7 Barselsfonde
   9.8 Afregning af pensioner
   9.9 Indberetning til Danmarks Statistik

10. Sanktioner

   10.1 Arbejdsgivers pligt at indberette
   10.2 Korrekt indberetning
   10.3 SKAT: Administrative bøder til arbejdsgiverne
   10.4 Andre: Skønsmæssige opkrævninger mv.
   10.5 Opbevaringspligt af regnskabsmateriale
   10.6 Konkurrence- og kundeklausuler

11. Ansatte, der bor i udlandet

   11.1 Bosat i udlandet
   11.2 Tidligere bosat i udlandet, nu bosat i Danmark
   11.3 Arbejdsudleje/-indleje
   11.4 Oplysningspligt
   11.5 Indberetningspligt
   11.6 Bogføring