HR Jura, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Ansættelsen

   3.1 Indledning
   3.2 Ansættelsesaftalen
   3.3 Ansættelsessamtalen og rekruttering
   3.4 Personalehåndbøger og personalepolitikker

4. Ændringer i ansættelsen

   4.1 Væsentlige/ikke væsentlige ændringer - begreberne
   4.2 Gennemførelse af ændringer

5. Ferie

   5.1 Ny ferielov - overblik

6. Sygdom

   6.1 Hvad er sygdom?
   6.2 Dokumentation for sygdom
   6.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge under sygdom
   6.4 Arbejdsgivers krav på refusion under sygdom
   6.5 Sanktionsmuligheder
   6.6 Opfølgning på sygdom

7. Graviditet og barsel m.v.

   7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel
   7.2 Varslingsregler
   7.3 Medarbejders krav på løn/dagpenge m.v.
   7.4 Arbejdsgivers refusionskrav
   7.5 Andre former for orlov
   7.6 Særligt om afskedigelse

8. Ansættelsens ophør

   8.1 Opsigelse - begreb og formkrav
   8.2 Opsigelsesperioden
   8.3 Urimelig/usaglig opsigelse
   8.4 Bortvisning/ophævelse
   8.5 Særligt beskyttede medarbejdere - oversigt
   8.6 Særlige økonomiske forhold i forbindelse med opsigelse

9. Særlige pligter og klausuler

   9.1 Introduktion
   9.1 Loyalitet og tavshedspligt
   9.2 Opfindelser og rettigheder
   9.3 Konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler
   9.4 Markedsføringsloven og forretningshemmeligheder

10. Andre spørgsmål

   10.1 Persondata
   10.2 Skat i ansættelsesforhold
   10.3 Medarbejderrepræsentation
   10.4 Særligt om arbejdstid
   10.5 Sikkerhed og sundhed
   10.6 Ud- og indstationering
   10.7 Lovvalg ved international ansættelsesforhold
   10.8 Coronavirus og tilsvarende smitsomme sygdomme
   10.9 Elektroniske underskrifter (NemID mv.)
   10.10 Vanvidskørsel
   10.11 Whistleblowerordning

11. Standarddokumenter

   11.1 Ansættelseskontrakt (dansk/engelsk)
   11.2 Advarsel (dansk/engelsk)
   11.3 Opsigelse (notice of termination)
   11.4 Bortvisning (dansk/engelsk)
   11.5 Fratrædelsesaftale (dansk/engelsk)