HR Dokumenter, indholdsfortegnelse

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Ansættelseskontrakter

   3.1 Introduktion
   3.2 Ansættelseskontrakt (funktionær)
   3.3 Ansættelseskontrakt (funktionær - kort/simpel version)
   3.4 Ansættelseskontrakt (timelønnet/ikke-funktionær)
   3.5 Ansættelseskontrakt (timelønnet/funktionær)
   3.6 Konsulentaftale; kort version
   3.7 Konsulentaftale; lang version
   3.8 Uddannelsesaftale (uden orlov)
   3.9 Uddannelsesaftale (med orlov)

4. Tillæg til ansættelseskontrakter

   4.1 Introduktion
   4.2 Tillæg – fri mobiltelefon
   4.3 Tillæg – fri firmabil
   4.4 Tillæg – IT, e-mail og internet
   4.5 Tillæg – bonusaftale
   4.6 Tillæg - provisionsaftale
   4.7 Tillæg – bruttolønsordning
   4.8 Tillæg - personalekøbsordning
   4.9 Tillæg – feriefridage (6. ferieuge)
   4.10 Tillæg – gensidigt forlænget varsel
   4.11 Tillæg – ejerskifteklausul
   4.12 Tillæg - fratrædelsesgodtgørelse
   4.13 Tillæg – fastholdelsesbonus
   4.14 Tillæg – ændring af vilkår
   4.15 Informationsbrev – ny ferielov
   4.16 Informationsbrev – ny ferielov – kort version
   4.17 Aftale om ferie på forskud
   4.18 Aftale om overførsel af ferie
   4.19 Aftale om udbetaling af ferie
   4.20 Vanvidskørsel

5. Klausuler

   5.1 Introduktion
   5.2 Tillæg – konkurrenceklausul
   5.3 Tillæg – kundeklausul
   5.4 Tillæg – konkurrence- og kundeklausul (kombineret)
   5.5 Tillæg – markedsføringsklausul
   5.6 Tillæg – IPR-klausul (immaterielle rettigheder)
   5.7 Tillæg – fortrolighedsklausul (non-disclosure)

6. Persondata

   6.1 Introduktion
   6.2 Persondatameddelelse (oplysningspligt)
   6.3 Samtykkeerklæring
   6.4 Kombineret persondatameddelelse og samtykkeerklæring
   6.5 Fortegnelse
   6.6 Persondatapolitik (privatlivspolitik)
   6.7 DPO – databeskyttelsesrådgiver
   6.8 Databeskyttelsespolitik
   6.9 Introduction
   6.10 Data Protection Notification
   6.11 Declaration of consent
   6.12 Information letter
   6.13 Record of processing activities
   6.14 Data protection policy (Privacy policy)

7. Opsigelsesbreve, advarsel, bortvisning og fratrædelsesaftale

   7.1 Introduktion
   7.2 Påtale
   7.3 Advarsel
   7.4 Opsigelse – simpel version
   7.5 Opsigelse – med forskellige valgmuligheder
   7.6 Opsigelse – fritstilling
   7.7 Opsigelse – suspension
   7.8 Bortvisning
   7.9 Fratrædelsesaftale
   7.10 Opsigelse med tilbud om fratrædelsesaftale – simpel version
   7.11 Hjemsendelse
   7.12 Opsigelse – 120-dages reglen

8. Andre HR-juridiske standarddokumenter

   8.1 Introduktion
   8.2 Væsentlige vilkårsændringer
   8.3 Anmodning om lægeerklæringer
   8.4 Virksomhedsoverdragelse
   8.5 Masseafskedigelse
   8.6 Aktieoptioner
   8.7 Tro- og love-erklæring

9. Engelske oversættelser af HR-juridiske standarddokumenter

   9.1 Introduktion
   9.2 Ansættelseskontrakt (employment contract)
   9.3 Tillæg – konkurrenceklausul (non-competition clause)
   9.4 Tillæg – kundeklausul (non-solicitation clause)
   9.5 Tillæg – konkurrence- og kundeklausul (non-competition and non-solicitation clause)
   9.6 Tillæg – markedsføringsklausul (fair marketing and trade secrets)
   9.7 Opsigelse (notice of termination)
   9.8 Opsigelse – fritstilling (notice of termination – release from work)
   9.9 Opsigelse – suspension (notice of termination – suspension)
   9.10 Bortvisning (summary dismissal)
   9.11 Fratrædelsesaftale (severance agreement)
   9.12 Opsigelse med tilbud om fratrædelsesaftale (notice and offer for severance agreement)

10. Politikker

   10.1 Introduktion
   10.2 Sygefraværspolitik
   10.3 Barselspolitik
   10.4 Feriefridage
   10.5 IT-, e-mail- og internetpolitik (Facebook)
   10.6 Arbejdsmiljøpolitik
   10.7 Ryge-, alkohol- og misbrugspolitik
   10.8 Mangfoldighedspolitik
   10.9 Whistleblowerpolitik
   10.10 Samarbejdsudvalg (SU)
   10.11 Coronavirus og tilsvarende smitsomme sygdomme
   10.12 Sexchikane

11. Modelpersonalehåndbog (indsæt politikker fra kapitel 6 og 10)

   11.1 Modelpersonalehåndbog