Visionær Ledelse - stikord i bogen

8

80/20-reglen 4.1

A

ABCDE-metoden 4.1
Abe-delegering 11.2
Adfærdsmønstre 8.1
Afdelingsspecifikke kompetencer 11.4
Afstandsproblemet 11.3
Agilitet 7.4
Analytisk 11.3
Anerkendelse 6.1, 8.1, 11.2
Anerkendende ledelse 8.1
Ansvar 9.2
Ansvarlighed 4.1
Ansvarsdelegering 11.2
Appreciative Inquiry 5.1
Arbejdsmiljø 6.1
Aristoteles 3.1, 5.1
Attitude 6.3
Audi 7.3
Autentiske mennesker 6.4

B

Balance 11.3
Benno Blæsild 3.3
Black box 11.3
Blue Ocean Strategy 7.3
Boston matrice 7.3
Bottom-up 10.2
Brainstorm 6.5, 8.2
Brian Tracy 4.1
B-wingman 10.1
Bæredygtighed 7.1

C

Carsten Berg 6.1
Cirkulær økonomi 7.1
Clusters 11.3
Coach 4.2
Co-creation 6.5
Commitment 11.3
Concurrent Engineering 11.1
Corporate social responsibility 3.1
Corporate Social Responsibility 7.1
Covey 3.2
Coveys tidsstyringsmatrice 4.1
CSI 7.1
CSR 7.1
Curlingbørn 6.2

D

Dalai Lama 6.3, 8.2
Dan Ravn 6.5
Daniel Goleman 5.1, 8.2
Dansk LEAN Partner 11.1
David Cooperrider 5.1
David Hume 3.1
De fem konkurrencekræfter 7.3
De syv attituder 6.3
Delegering 11.2
Den gode wingman 10.1
Den involverede medarbejder 11.3
Den Nichomacheiske Etik 3.1
Den socialiserende lederstil 5.2
Den styrende lederstil 5.2
Den tempoangivende lederstil 5.2
Den tjenende lederstil 5.2
Den visionære lederstil 5.2
Dennis Friis Thaagaard 7.1
Design 7.4
Det organisatoriske set up 10.1
DISK 5.1, 5.2, 8.2, 9.3
DISK Personfaktor Profil 8.1
Disruptet 7.4
Disruption 7.2
Double loop learning 10.2
Driftsbeslutninger 11.3
Dydsetikken 3.1
Dynamisk 10.1

E

Ebbe von Arenstorff 11.1
Effekt 11.3
Effektiv arbejdsplads 4.2
Effektive vaner 4.2
Effektivitet 4.1, 4.2
Eisenhowermodellen 4.1
Ejerskab 11.3
Eksekveringsevne 11.3
Eksistentialistiske 6.4
Elisabeth Kübler-Ross 6.3
Emerging strategies 11.3
Empatisk præcision 5.2
Employee branding 7.1
Employer branding 7.1
Empowerment 6.3, 6.4
Engagement 11.2
Erkendelsesteori 3.1
Ethos 3.1
Etienne Wenger 10.2
Etisk kodeks 3.1
EU 7.1
Extended mind 8.2

F

Facebook 4.2
Fact facts 7.4
Fake facts 7.4
Fastholdelse 6.1
Fats Waller 5.1
Feltherrekunst 5.2
Fernando Savater 3.2
Fighter wingman 10.1
FN 7.1
Fokusområde 11.3
Forandring 11.3
Forandringshistorik 11.3
Forandringsledelse 11.3
Forandringsproces 11.3
Forandringsprocessen 10.2
Formål 11.2
Forretningsforståelse 10.1
Francis Bacon 3.1
Fregatten Jylland 3.3
Fri vilje 4.1
Funky Business 8.1
Fysiske ressourcer 7.3
Fænomenologiske 6.4

G

GARUDA 5.2
Generation y 6.2
Generation z 6.2
GruppeUdviklingsSamtale 11.4
GRUS 11.4

H

Hasteopgaver 4.1
Heinrich Böll 6.3
Helgoland 3.3
Helhedsorienteret problemløsning 10.1
Henriette Gullberg 6.4
Hipsteren 6.2
Hofstedes kulturelle dimensioner 6.2
Howard Gardner 8.2
HR 6.4
Hulens Idoler 3.1

I

Identitet 8.2
Idiotdelegering 11.2
Idollære 3.1
Ikke-kommunikation 9.2
Implement A/S 11.3
Implementere 11.3
Implementering 11.4
Individuel co-creation 6.5
Individuelle kompetencer 11.4
Information 9.2
Informations-kultur 9.2
Informationsoverload 4.2
Innovation 7.4
Integritet 9.3
Intelligens 8.2

J

Jack Nicholson 3.2
Jacob Bøtter 3.2
Jean Lave 10.2
Jesper Mathiassen 4.2
John Geier 6.3

K

Kaizen 10.2
Karaktertræk 8.2, 11.2
Kjeld Nordström 8.1
Kodak 7.4
Kognitive evner 8.2
Kommunikation 9.2
Kommunikations-kultur 9.2
Kompetence 11.4
Kompetenceudviklingsplaner 10.2
Kompleksitet 11.1
Konfutse 10.2
Konsekvensetikken 3.1
Konsensuskultur 8.2
Kreativ ledelse 6.5
Kreative fremskridt 7.2
Kreativitet 4.1
Kropssprog 9.1
Kultur vaner 10.2
Kulturforandringer 10.2

L

Lars Ellehave Andersen 6.2
Lavere sygefravær 6.1
Le Figaro 7.2
Le Mans 7.3
Lean 10.2
Ledelse af curlingbørn 6.2
Ledelse og kommunikation 9.2
Ledelse opad 9.3
Ledelsesfilosofi 3.1
Ledelsesmetafysik 3.1
Ledergruppen 11.3
Lederskab 3.1
Lederstile 5.2
Lederteam 11.3
LederUdviklingsSamtaler 11.4
Legitim perifer læring 10.2
Leveregler 11.3
Linda Fuglsang 8.1
Linielederen 11.3
Lisbeth Holdt Jørgensen 9.1
Loyalitet 9.3
Ludwig Wittgenstein 3.1, 10.2
LUS 11.4
Læringscirkler 10.2

M

Machiavelli 3.2
Mail 4.2
Mailhåndtering 4.2
Mailpolitik 4.2
Majken Green 6.1, 9.2
Management 5.2, 6.4
Mandag Morgen 3.1
Markedsbaserede strategi 7.3
Market entry 11.3
Martin Anker Wiedemann 5.1, 6.3, 8.1
Maslow’s behovspyramide 6.2
Medarbejderinddragelse 9.2
Mellemlederadfærd 11.3
Mellemlederen 11.3
Mellemledergruppe 11.3
Mening 3.2
Menneskelige ressourcer 7.3
Metamodel 6.4
Michael E. Porter 7.3
Michael Jensen 1.1
Michael Porter 3.2
Michael Storm 3.2
Michelangelo 1.1
Mihaly Csikszentmihalyis Flowteori 5.1
Mikkel Grene 6.1
Mission 3.3
Modelling 6.4
Momentum 10.1
Motivation 6.4
Mozart 5.1
MUS 10.2, 11.4
Myter 3.1
Mål 4.1, 6.1, 11.2

N

Naked Goat 6.5
Neurale spor 4.1
Neuro Lingvistisk Programmering 6.4
NLP 6.4
Normativ teori 3.1
Nærvær 9.2
Nøglekunder 11.3
Nøgleresultatområder 4.1

O

OECD 7.1
Oliver Cromwell 5.1
Operational Excellence 11.3
Opmærksomhed 8.2
Organisationskoncept 10.1
Organisationskultur 6.2
Organisationsmodel 10.1
Organisatorisk læring 10.2
Organisatoriske ressourcer 7.3
Organisering 4.2
Overbevisninger 10.2

P

Paretoprincippet 4.1
Perception 8.2
Persolog 5.1
Personaleledelse 3.3
Personfaktor Modellen 5.1
Personlighed 11.2
Peugeot 7.3
Planlægningsrationale 11.3
Pligtetikken 3.1
Politisk bevidsthed 9.3
Positiv Psykologi 5.1
Poul Hæstrup 11.3
Prima donna 6.2
Primadonnaledelse 6.2
Primær empati 5.2
Prioritering 4.1, 4.1, 11.3
Proaktivt 10.1
Proces 11.3
Produktivitet 6.1
Psykologisk bevidsthed 9.3
Psykologiske behov 8.1
Påvirkningsevne 5.2

R

René Descartes 3.1
Ressourcebaseret strategi 7.3
Ressourcebundter 7.3
Ressource-positioner 7.3
Ressourcer 11.2
Retningslinjer 11.1
Return On Investment 11.3
Roger Collins 8.2
ROI 11.3

S

Salgsmæssige ressourcer 7.3
Samtidighed 5.2
Sansning 8.2
Scenarier 11.3
Schwarzenberg 3.3
Selvfremstilling 5.2
Selvledelse 8.1, 9.3
Selvstyrende grupper 8.2
Sergiu Celibedache 5.1
Single loop learning 10.2
Situationsbestemt ledelse 6.4
Situeret læring 6.4, 10.2
SKU 11.4
S-kurve 7.3
Slug Frøen 4.1
Social erkendelse 5.2
Sociale medier 4.2
Sokrates 6.2
Stammens Idoler 3.1
Stephen Covey 6.3, 11.2
Stephen R. Covey 4.1
Storrumskontorer 4.2
Strategi 3.3, 5.2, 7.3, 11.3
Strategiarbejdet 11.3
Strategifokus 11.3
Strategiformulering 11.3
Strategikommunikation 11.3
Strategiproces 11.3
Strategiprocesser 11.3
Strategipræsentation 11.3
Strategisk 11.3
Strategisk kompetenceudvikling 11.4
Strategisk rækkevidde 11.3
Strategiske aktiviteter 11.3
Strategiske indsatser 11.3
Strategiske kompetencer 10.2
Strategiskift 11.3, 11.3
Strategudannelse 11.3
Stress 4.2
Strukturering 4.1
Susanne Teglkamp 6.1
Svend Brinkmann 6.3
Symbolhandlinger 11.3
Synlig ledelse 6.1
Søren Kierkegaard 1.1, 4.1
Søstrene Grene 6.1

T

T.S. Elliot 5.1
Taktik 3.3
Team 6.5, 8.1
Team Dynamik Modellen 8.1
Teamlederen 8.1
Teams 8.2
TeamTelling 8.1
Teatrets Idoler 3.1
The Art of Choosing 6.5
Tidsrøvere 4.2
Tillid 11.3
Tom Cruise 10.1
Tom Kristensen 7.3
Top Gun 10.1
Top-down 10.2
Topleder 11.3
Toplederen 11.3
Torvets Idoler 3.1
Toyota 10.2
Transformationsprocesser 11.3
Tredobbelt bundlinje 7.1
Triple loop learning 10.2
Trivsel 6.1
Troværdighed 9.1

U

Ugekompas 4.1
Unikke ressourcer 7.3
Unødvendig kompleksitet 11.1

V

Val Kilmer 10.1
Value Stream Mapping 11.1
Vaner 4.1, 4.2
Vedholdenhed 11.3
Videndeling 8.2, 10.2
Viktor Frankl 3.2
Vilfredo Pareto 4.1
Vilje 4.1
Virksomhedskulturer 11.3
Vision 3.3
Visionær 6.3
Visionær leder 5.1
Visionære personlighedstræk 5.1
Visionært lederskab 4.1
Voice Incorporated 9.1
VRIO-analyse 7.3
Vækststrategi 11.3
Værdier 6.1, 8.2, 9.3
Værdikædeanalyser 7.3
Værdisystem 9.3

W

W.C. Fields 4.2
Wall Street Journal 7.2
whistleblower 10.1
Wingman 10.1
Wunderlist 4.1

Z

Zoon politikon 3.1

Bestil Visionær Ledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere