Visionær Ledelse - stikord i bogen

8

80/20-reglen 4.1

A

ABCDE-metoden 4.1
Abe-delegering 11.2
Add Value 5.2
Adfærdsmønstre 8.1
Afdelingsspecifikke kompetencer 11.4
Aflæring 11.2
Afstandsproblemet 11.3
Agerbrugsrevolutionen 3.1
Agilitet 7.4
Analytisk 11.3
Anerkendelse 6.1, 8.1, 11.2
Anerkendende ledelse 8.1
Ansvarlighed 4.1
Ansvarsdelegering 11.2
Antitese 4.3
Appreciative Inquiry 5.1
Arbejdsmiljø 6.1
Aristoteles 5.1, 9.2
Audi 7.3
Autentiske mennesker 6.4
Autonomi 8.2

B

Balance 11.3
Benno Blæsild 3.3
Beslutningsmønstre 10.2
Black box 11.3
Blue Ocean Strategy 7.3
Bløde værdier 5.2
Boston matrice 7.3
Boston matrix 10.2
Brainstorm 6.5
Brian Tracy 4.1
B-wingman 10.1
Bæredygtighed 7.1

C

Carsten Berg 6.1
Chef 3.1
Cirkulær økonomi 7.1
Clusters 11.3
Coach 4.2
Coachevne 11.2
Co-creation 6.5
Commitment 11.3
Concurrent Engineering 11.1
Corporate social innovation 7.1
Corporate Social Responsibility 7.1
Covey 3.2
Coveys tidsstyringsmatrice 4.1
CSI 7.1
CSR 5.2, 7.1
CSR elementer 7.1

D

Dan Ravn 6.5
Daniel Goleman 5.1
Dansk LEAN Partner 11.1
David Cooperrider 5.1
De fem konkurrencekræfter 7.3
De fire kardinaldyder 9.2
Delegering 11.2
Den agile leder 5.2
Den Autoritær ledertype 9.2
Den demokratisk ledertype 9.2
Den gode skibsfører 9.2
Den gode wingman 10.1
Den involverede medarbejder 11.3
Den målorienterede ledertype 9.2
Den præfrontale cortex 4.3
Den sokratiske metode 9.2
Den visionære ledertype 9.2
Den værdi- eller regelbaserede ledertype 9.2
Dennis Friis Thaagaard 7.1
Der kaldes den majeutiske metode 9.2
Design 7.4
Det ekstra-personlige stadie 4.3
Det organisatoriske set up 10.1
Det æstetiske stadie 4.3
DISK 5.1, 9.3
DISK Personfaktor Profil 8.1
Disruptet 7.4
Disruption 7.2
Driftsbeslutninger 11.3
Dynamisk 10.1

E

Ebbe von Arenstorff 11.1
Effekt 11.3
Effektiv arbejdsplads 4.2
Effektive vaner 4.2
Effektivitet 4.1, 4.2
Eisenhowermodellen 4.1
Ejerskab 11.3
Eksekveringsevne 11.3
Eksistentialismen 4.3
Eksistentialistiske 6.4
Emerging strategies 11.3
Empati 11.2
Employer branding 7.1
Empowerment 6.4
Engagement 11.2
Enron 3.1
Etik 5.2
Etikeren 6.3
EU Blomsten 7.1
Evolutionært 3.1

F

Facebook 4.2
Fact facts 7.4
FairTrade 7.1
Fake facts 7.4
Fastholdelse 6.1
Fats Waller 5.1
Fernando Savater 3.2
Fighter wingman 10.1
Filosof 9.2
FN 7.1
Fokusområde 11.3
Forandring 11.3
Forandringshistorik 11.3
Forandringsledelse 6.2, 11.3
Forandringsproces 11.3
Formål 11.2
Forretningsforståelse 10.1
Fredagskultur 6.2
Fregatten Jylland 3.3
Fremtidens ledelse 5.2
Fremtidens mellemleder 5.2
Fremtidens topleder 5.2
Fri vilje 4.1
Funky Business 8.1
Fysiske ressourcer 7.3
Fænomenologiske 6.4
Førsokratikere 9.2

G

Gitte Astrup Melgaard 5.2
Goethe 6.3
GruppeUdviklingsSamtale 11.4
GRUS 11.4
Guldalderen 4.3

H

Handlemønstre 6.2
Hasteopgaver 4.1
Helgoland 3.3
Helhedsorienteret problemløsning 10.1
Henriette Gullberg 6.4
Henry Ford 3.1
Hippocampus 4.3
Historiefortælling 8.2
Hjernens direktør 4.3
Hong Kong 6.2
HR 5.2, 6.4
Høvding 3.1
Håndtering af usikkerhed 6.2

I

Identifikationsbehov 5.2
Identitet 10.2
Idiotdelegering 11.2
Implement A/S 11.3
Implementere 11.3
Implementering 11.4
Individ 10.2
Individualisme 6.2
Individuel co-creation 6.5
Individuelle kompetencer 11.4
Indlæring 11.2
Informationsoverload 4.2
Innovation 7.4
Integritet 9.3
Ironikeren 4.3

J

Jack Nicholson 3.2
Jacob Bøtter 3.2
Jesper Mathiassen 4.2
Jordemodermetoden 9.2

K

Karakter 11.2
Karen Jønsson 6.3
Kjeld Nordström 8.1
Klimakonventionen 7.1
Kodak 7.4
Kommunikative færdigheder 11.2
Kompetence 11.4
Kompleksitet 11.1
Konge 3.1
Konsensuskultur 9.2
Koordinatorrollen 8.2
Korsaren 4.3
Kravet om lykke 6.3
Kreativ ledelse 6.5
Kreative fremskridt 7.2
Kreativitet 4.1
Kropssprog 9.1
Kultur 6.2, 10.2
Kulturdesign 5.2
Kulturforskelle 6.2

L

Laizzes faire-typen 9.2
Langtidsorientering 6.2
Lavere sygefravær 6.1
Le Figaro 7.2
Le Mans 7.3
Ledelse 3.1
Ledelse af ledere 8.2
Ledelse opad 9.3
Ledelseskompetencer 8.2
Ledelsesstile 3.1
Ledergruppen 11.3
Lederskab 3.1
Lederteam 11.3
Lederteamet 8.2
LederUdviklingsSamtaler 11.4
Leveregler 11.3
Linda Fuglsang 8.1
Linielederen 11.3
Lisbeth Holdt Jørgensen 9.1
Livsstadier 4.3
Loyalitet 9.3
Ludwig Wittgenstein 4.3
LUS 11.4
Lykke 6.3
Lykkebegrebet 6.3

M

Machiavelli 3.2
Mail 4.2
Mailhåndtering 4.2
Mailpolitik 4.2
Majken Green 6.1
Management 6.4
Mandagskultur 6.2
Markedsbaserede strategi 7.3
Market entry 11.3
Martin Anker Wiedemann 5.1, 6.3, 8.1
Maskulinitet 6.2
Masseproduktion 3.1
Max dePree 8.2, 9.2
Mckinsey 7 S 10.2
McKinsey’s 7 S 8.2
Mellemlederadfærd 11.3
Mellemlederen 11.3
Mellemledergruppe 11.3
Mening 3.2
Menneskelige ressourcer 7.3
Menneskerettigheder 7.1
Metamodel 6.4
Michael E. Porter 7.3
Michael Jensen 1.1
Michael Porter 3.2
Michael Storm 3.2
Michelangelo 1.1
Mihaly Csikszentmihalyis Flowteori 5.1
Mikkel Grene 6.1
Mission 3.3, 8.2, 10.2
Modelling 6.4
Momentum 10.1
Monarken 5.2
Moses 3.1
Motivation 6.4
Mozart 5.1
MUS 11.4
Must-win Battles 8.2
Myter 6.2
Mål 4.1, 6.1, 11.2
Målsætningen 10.2

N

Naked Goat 6.5
Narrativ identitet 10.2
Neurale spor 4.1
Neuro Lingvistisk Programmering 6.4
NLP 6.4
Nordisk Fjer 3.1
Numerisk identitet 10.2
Nøglekunder 11.3
Nøgleresultatområder 4.1

O

Oliver Cromwell 5.1
Operational Excellence 11.3
Organisationsform 10.2
Organisationskoncept 10.1
Organisationskultur 6.2
Organisationsmodel 10.1
Organisatorisk identitet 10.2
Organisatorisk udvikling 10.2
Organisatoriske ressourcer 7.3
Organisering 4.2
Overbærenhed 6.2

P

Paretoprincippet 4.1
Persolog 5.1
Personaleledelse 3.3
Personfaktor Modellen 5.1
Personlighed 11.2
Peugeot 7.3
Planlægningsrationale 11.3
Platon 9.2
Politisk bevidsthed 9.3
Positiv Psykologi 5.1
Poul Hæstrup 11.3
Prioritering 4.1, 4.1, 11.3
Proaktivt 10.1
Proces 11.3
Produktivitet 6.1
Protreptik 9.2
Psykologisk bevidsthed 9.3
Psykologiske behov 8.1

R

Regine Olsen 4.3
Ressourcebaseret strategi 7.3
Ressourcebundter 7.3
Ressource-positioner 7.3
Ressourcer 11.2
Retningslinjer 11.1
Return On Investment 11.3
Richard E. Boyatzis 8.2
Ritualer 6.2
ROI 11.3
Rutiner 6.2

S

Salgsmæssige ressourcer 7.3
Scenarier 11.3
Schillers 6.3
Schwarzenberg 3.3
Scientific management 3.1
SDG mål 7.1
Selvledelse 8.1, 9.3
Sergiu Celibedache 5.1
Situationsbestemt ledelse 6.4
Situeret læring 6.4
Skibsfører 8.2
SKU 11.4
S-kurve 7.3
Slug Frøen 4.1
SMART 10.2
Social inklusion 7.1
Sociale medier 4.2
Socialt ansvar 5.2
Sokrates 9.2
Spidsborgeren 4.3
Statsministeren 5.2
Stephen Covey 11.2
Stephen R. Covey 4.1
Storrumskontorer 4.2
Storytelling 10.2
Strateg 3.1
Strategi 3.3, 7.3, 10.2, 11.3
Strategiarbejdet 11.3
Strategifokus 11.3
Strategiformulering 11.3
Strategikommunikation 11.3
Strategiproces 11.3
Strategiprocesser 11.3
Strategipræsentation 11.3
Strategisk 11.3
Strategisk kompetenceudvikling 11.4
Strategisk rækkevidde 11.3
Strategiske aktiviteter 11.3
Strategiske indsatser 11.3
Strategiskift 11.3, 11.3
Strategudannelse 11.3
Stress 4.2
Strukturering 4.1
Supplier Code of Conduct 7.1
Susanne Teglkamp 6.1
Svanemærket 7.1
Sven Brinkmann 6.3
Symboler 6.2
Symbolhandlinger 11.3
Synlig ledelse 6.1
Syntese 4.3
Synteseteori 4.3
Søren Kierkegaard 1.1, 4.1, 4.3
Søren Kirkegaard 6.3
Søstrene Grene 6.1

T

T.S. Elliot 5.1
Tabuer 6.2
Taktik 3.3
Team 6.5, 8.1
Team Dynamik Modellen 8.1
Teamlederen 8.1
TeamTelling 8.1
Tese 4.3
The Art of Choosing 6.5
The Competent Manager 8.2
Tidsrøvere 4.2
Tillid 11.3
Tjenende lederskab 9.2
Tom Cruise 10.1
Tom Kristensen 7.3
Top Gun 10.1
Topleder 11.3
Toplederen 5.2, 11.3
Transformationsprocesser 11.3
Tredobbelt bundlinje 7.1
Trivsel 6.1
Troværdighed 9.1
Tvangspositivisme 6.3

U

Ugekompas 4.1
UNEP 7.1
Unikke ressourcer 7.3
Unødvendig kompleksitet 11.1

V

Val Kilmer 10.1
Value Stream Mapping 11.1
Vaner 4.1, 4.2, 11.2
Vedholdenhed 11.3
Verdensbillede 10.2
Viktor Frankl 3.2
Vilfredo Pareto 4.1
Vilje 4.1
Virksomhedens livscyklus 10.2
Virksomhedskulturer 11.3
Vision 3.3, 5.2, 8.2
Visionen 10.2
Visionær 5.2
Visionær leder 5.1
Visionære ledere 5.2
Visionære personlighedstræk 5.1
Visionært lederskab 4.1
Voice Incorporated 9.1
VRIO-analyse 7.3
Vækststrategi 11.3
Værdier 6.1, 6.2, 9.3
Værdikædeanalyser 7.3
Værdisystem 9.3
Værdisættet 8.2, 10.2

W

W.C. Fields 4.2
Wall Street Journal 7.2
whistleblower 10.1
Wingman 10.1
Worldcom 3.1
Wunderlist 4.1

X

Xenophon 9.2

Æ

Æstetikeren 4.3, 6.3

Bestil Visionær Ledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere