Told og Afgifter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Juli 2021

16.07.2021

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere følgende kapitler i Told og Afgifter:

Kapitel 7.1 I 2021 er der sket flere ændringer i beregningen af registreringsafgiften. Vi har nu opdateret således, at de gældende satser for alle typer af biler findes i håndbogen. 

Kapitel 9.2 Fra 1. juli 2021 ændres reglerne, når private forbrugere køber varer fra lande uden for EU; efter denne dato kan det ikke længere lade sig gøre for private at momsfrit købe varer til en værdi under 80 kr. Dette er nu opdateret i håndbogen. 

Kapitel 9.5 I dette kapitel har vi opdateret ordlisten, således den passer til de nye regler gældende fra 1. juli. 

Kapitel 11.5 EU-domstolen har afsagt en ny dom, C-209/20 Renesola, hvilket nu er inkluderet i håndbogen.

Årets kurser
Husk tilmelding til efterårets told- og afgiftskurser, som afholdes i både Aarhus og København. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis, tendenser og workshop på told- og afgiftsområdet.

Den specifikke agenda bliver publiceret inden kurserne, men vi opfordrer til, at du som abonnent indsender dine ønsker til de emner og problemstillinger, vi skal gennemgå. Emneønsker bedes indsendt via e-mail til mail@forlagetandersen.dk.

I tråd med sidste års kursus vil vi danne rammerne for en workshop, hvor forskellige problemstillinger inden for told- og afgiftsområdet gennemgås. 

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder redaktør Rasmus Bojsen.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 23. september 2021, kl. 13.30 - 17.00
København: 24. september 2021, kl. 13.30 – 17.00

Der vil være indskrivning fra kl. 13.00, mens selve kurset og det faglige indhold starter kl. 13.30.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Arrangementet er gratis for abonnenter på Told og Afgifter.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Det er naturligvis også muligt at modtage et kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2021 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i Told og Afgifter", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Redaktionen på Told og Afgifter står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning. 

De bedste hilsner
Redaktionen på Told og Afgifter v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2021 på alle nybestillinger af basispakken på Told og Afgifter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Told og Afgifter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere