Told og Afgifter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Juli 2020

08.07.2020

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere følgende kapitler i din told- og afgiftshåndbog:

Kapitel 4.8 Vi har i dette kapitel opdateret to emner; vi har opdateret reglerne for godtgørelse af elafgift på campingpladser, efter et nyt bindende svar har præciseret, hvornår en campingplads har ret til godtgørelse for elafgift.

Ydermere har vi opdateret emnet om elbiler, hvoraf det fremgår, at der er mulighed for elafgiftsgodtgørelse, selvom virksomheden ikke er den reelle ejer af ladestanderen men driver ladestanderen for egen regning og risiko.

Kapitel 5.2 I dette kapitel har vi opdateret afsnittet omkring sukkervarer, da der fra Skattestyrelsen er kommet et nyt bindende svar, der tydeliggør, hvornår en vare anses som værende en sukkervare og dermed afgiftspligtig for hele varens vægt.

Endvidere er der tilføjet et afsnit om kakaodrik, da der er kommet nye regler for denne afgift, således at plantebaserede kakaodrikke afgiftsmæssigt nu er ligestillet med kakaodrikke baseret på mælk.

Kapitel 8.7 I dette afsnit har vi tilføjet det ny forbud mod uddeling af gratis bæreposer. Dette forbud træder i kraft den 1. januar 2021.

Årets kursus
Husk tilmelding til årets told- og afgiftskursus, som afholdes i både Aarhus og København.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis, tendenser og workshop på told- og afgiftsområdet.

Den specifikke agenda bliver naturligvis publiceret inden kurserne.

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
• Aarhus: 23. september 2020, kl. 13.30 - 17.00
• København: 24. september 2020, kl. 13.30 - 17.00

Der vil være indskrivning fra kl. 13.00, mens kursusstart er kl. 13.30.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Arrangementet er gratis for abonnenter på Told og Afgifter.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Ønsker man et kursusbevis, er det muligt at registrere dette på kursusdagen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i Told og Afgifter", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Redaktionen på Told og Afgifter står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

Redaktionen på Told og Afgifter
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Told og Afgifter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Told og Afgifter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere