Told og Afgifter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2020

29.01.2020

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere følgende kapitler i Told og Afgifter:

4.1 Mineralolie
4.2 Kul og affald
4.3 Elektricitet
4.4 Naturgas og gas
4.5 Kuldioxid
4.8 Godtgørelse
5.2 Chokolade og sukkervarer
5.3 Råstof og dækningsafgift
11.5 Toldpræference og oprindelse
11.9 Afgiftsoverblik 2020

Kapitel 4.1 Vi har tilføjet de nye opdaterede afgiftssatser for mineralolie, der er gældende fra 1. januar 2020.

Kapitel 4.2 Vi har tilføjet de nye opdaterede afgiftssatser for kul og affald, der er gældende fra 1. januar 2020.

Kapitel 4.3 I dette afsnit er afgifterne for elektricitet opdateret således, at de nye afgifter gældende for 2020 fremgår.

Kapitel 4.4 Vi har i dette afsnit opdateret og indsat afgifterne for naturgas og gas, der er gældende fra 1. januar 2020.

Kapitel 4.5 I dette afsnit er afgifterne for kuldioxid opdateret, således at de opdaterede afgiftssatser for 2020 fremgår.

Kapitel 4.8 I dette kapitel har vi opdateret godtgørelsessatserne for bl.a. brændsler og elektricitet. Tilmed har vi opdateret reglerne for overskudsvarme, da de bliver ændret fra 1. januar 2020.

Kapitel 5.2 I dette kapitel har vi opdateret afsnittet omkring råstofafgiften, da den bortskaffes fra 1. januar 2020. Ydermere har vi tilpasset underafsnittet om peanutbutter, så det stemmer overens med afskaffelsen af råstofafgiften. Endvidere har vi tilføjet et afsnit omhandlende nye regler for humanitære organisationer og godtgørelse af chokoladeafgiften.   

Kapitel 5.3 Vi har opdateret kapitlet som resultat af, at man fra 1. januar 2020 har afskaffet råstofafgiften på nøddeprodukter. Dette er et resultat af en politisk vedtagelse i 2017.

Kapitel 11.5 I dette kapitel har vi indsat et afsnit om handel med OLT-landene (oversøiske lande og territorier), da der fra 1. januar 2020 gælder nye krav, når der importeres varer fra et OLT-land til EU.

Kapitel 11.9 Vi har foretaget en gennemgående opdatering af kapitlet og indsat de kommende afgiftssatser, der er gældende fra 1. januar 2020.

Årets kurser
Det er med glæde, at vi kan afsløre datoerne for efterårets told- og afgiftskurser, som afholdes i både Aarhus og København.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis, tendenser og workshop på told- og afgiftsområdet.

Den specifikke agenda bliver naturligvis publiceret inden kurserne.

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
• Aarhus: 23. september 2020, kl. 13.30 - 17.00
• København: 24. september 2020, kl. 13.30 - 17.00

Der vil være indskrivning fra kl. 13.00, mens kursusstart er kl. 13.30.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking. Arrangementet er gratis for abonnenter på Told og Afgifter.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Ønsker man et kursusbevis, er det muligt at registrere dette på kursusdagen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i Told og Afgifter", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Told og Afgifter her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Redaktionen på Told og Afgifter står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

Redaktionen på Told og Afgifter
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Told og Afgifter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Forbedrede og justerede produkter

Vi arbejder løbende på at gøre vore produkter og services bedre og af højere kvalitet. Ligeledes investerer vi løbende i nye features til gavn for nye og eksisterende kunder, og vore nye titler er skrevet af højt profilerede og ditto ansete redaktører.

Af nye tiltag kan nævnes:
• Mulighed for gratis onlinegennemsyn af persondata og/eller valgfri titel.
• Compliance check inkluderet i nye udgivelser.
• Øget brugervenlighed i onlineversionen - bl.a. bedre grafik og navigering.
• Q/A-forbedringer.
• Kursusmaterialearkiv.
• Sprogversionering.
• Mere intuitive og dybdegående søgeresultater.
• Optimering af website performance.
• Øget datasikkerhed.
• Onlinepakkeløsninger og flerbrugerlicenser.

Fra og med 7. januar 2020 justeres gentegningen af premiumpakker med en stigning på kr. 500,- ekskl. moms.

Med Forlaget Andersen står du dermed stærkere end nogensinde, og du vil være rustet til - og på forkant med - de mange nye love og regler, der er på vej.

Forlaget Andersen A/S

Bestil Told og Afgifter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere