Risk og Compliance - stikord i bogen

A

Afstemningsværktøjer 4.1
Aktiekursudvikling 10.4
Alternativ fremtid 4.7
Arktis 6.2
Arthur Andersen 10.1
Atea A/S 7.1

B

Bank 4.7
Banker 5.3, 10.1
Barings Bank 3.3, 7.4
Basel II 5.3
BASEL II 7.4
Basel II/III 4.4
Basel III 4.6, 5.3
Bedrageri 4.6
Beredskabsplanlægning 3.4
Bernie Madoff-sagen 7.4
Bestyrelse 3.1, 3.5, 5.3, 11.2
Bestyrelser 10.1
Blinde spots 4.7
Boligbobler 5.3
Bow-Tie modellen 3.2
Brexit 6.3, 11.2
Business cases 4.5, 4.6
Byggeprojekt 3.3
Bøder 5.4

C

Cadbury 10.1
Chief Compliance Officer 8.1
Chrysler 4.3
Clearing centraler 5.3
Combined Code 10.1
Compliance 7.1
Compliancefunktionen 8.1
Compliancepolitik 8.1
Compliance-program 7.2
Compliancerisici 8.1
Contingency-planer 3.2
Contractual risk management 7.2
Corona-virus 6.5
Corporate governance 7.2, 11.2
COSO 11.1
COSO II 10.4
COVID-19 6.5, 6.6
CRD IV-direktivet 5.3
CRR 5.3
CSR 7.2
Cyber risk 11.1
Cyberangreb 6.2
Cybercrime Survey 6.4
Cyberkriminalitet 6.4
Cybersikkerhed 6.3
Cybertrusler 11.3

D

Dansk Erhverv 6.5
Danske Bank 9.1
Danske Banks hvidvasksag 7.4
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 5.4
Datahåndtering 5.4
Dataindsamling 4.7
Dataansvar 5.4
De Økonomiske Råd 6.5
Dennis Bøttern Nielsen 10.4
Designproces 4.7
Digitale platforme 5.2
Disruption 11.3
Diversitet 5.3
Document risk management 7.2
Dr. David Hillson 10.2

E

Ejendomsmarkedet 10.1
Ekstern benchmarking 4.6
Ekstern svig 7.4
Enron 3.3, 10.1
Enterprise Risk Management 3.2, 4.1, 5.1
Erfarne medarbejdere 10.3
ERM 5.1
EU 5.3
EU-forordninger 11.2

F

Fasemodel 4.7
Fat-tails 6.1
FIL 7.1
Financial Reporting Council (FRC) 11.2
Finansiel Stabilitet 6.5
Finanskrisen 5.3, 10.1
Finansministeriet 6.5
Finanstilsynet 9.1
Forandringsprojekter 3.1
Formulering af risici 4.1
Forsikringsbare risici 4.1
Forsvarets Efterretningstjeneste 6.2, 6.6
Forudsigelige risici 3.1
Fremtidige risici 6.1
Fremtidsscenarie 4.7, 11.2
Følsomhedsanalyser 4.5

G

GDPR 5.2
Gearing 5.3
Globale risici 6.1
Globale Risici 6.6
God databehandlingsskik 5.4
Governance 5.3
Group Risk Manager 3.2

H

Heat Maps 4.1
Historisk viden 10.3
Historiske scenarier 4.3
Hvidvask 9.1
Hvidvaskloven 7.1
Hæftelsesgennembrud 7.2

I

IDA 11.3
Ikke-finansielle målsætninger 4.1
Intern svig 7.4
Interne modeller 4.4
Investeringer 4.5
ISO 31.000 11.1
ISO 31000 3.4
ISO 31000:2018 5.1
ISO standard 27.001 5.4
Issuehåndtering 11.2
Issuestyring 11.2
IT Factory-sagen 7.4
Iterativ 4.7
It-projekter 4.5
It-risici 4.1
It-sikkerhed 11.1

J

Jon Iversen 7.2
Juridisk afdeling 7.2
Juridiske risici 7.2
Justitsministeriet 5.4

K

Kapitalberedskab 7.3, 7.5
Kapitalkrav 5.3
Kapitalkravsdirektivet 5.3
Katastrofer 3.4
Kina 6.2
Koncernstruktur 7.2
Konsekvens 3.4, 4.1, 6.1
Konsekvensanalyser 5.4
Konsolidering 4.1
Kontrakter 5.5
Korrelationer 4.5
Kredit ratings 5.3
Kritiske succesfaktorer 4.3
Kvalitative risikoanalyse 4.5

L

Ledelsesprocesser 10.4
Legal risk management 7.2
LEGO 11.1
LIBOR-skandalen 7.4
Likviditet 5.3, 7.5
Lissabon-traktaten 11.2
Litigation risk management 7.2
Long-term Thinking 10.2
Lov om finansiel virksomhed 7.1
Lovpligtig risikostyring 7.3

M

Map-making 4.7
Mario Andretti 11.1
Markedsinteraktionsstrategi 5.5
Modeller 3.4
Modenhedsmodel 3.1
Monte Carlo simulering 4.6
Monte Carlo simuleringer 4.5
Multimediale 10.2
Mønstre 4.7
Målhierarkiet 3.1

N

Navigation 4.7
Nets-skandalen 7.4
NeuroSearch A/S 7.1
Nye persondataforordning 5.4
Nørby udvalget 10.1

O

Offentlige organisationer 4.1
Offentlige sektor 4.5
Omdømme 4.2
Operationelle risici 3.3
Opportunities 3.2
Organisering 3.3

P

Pihl & Søn 3.3
Pioneering 4.7
Podcast 10.2
Politisk risikoledelse 11.2
Politiske risici 7.2
Preparation 4.7
Privacy (by default) 5.4
Privacy by design 5.4
Produktionsrisici 4.1
Projekter 4.5
Projektplan 4.7

R

Ransomware 6.4
Rasmus Dahlberg 3.4
Reconnaissance 4.7
Regeringen Cameron 11.2
Regeringen May 11.2
Regulatoriske kapitalkrav 4.4
Regulatory risk management 7.2
Resiliens 6.1
Reverse scenarier 4.3
Revisorlov 3.5
Risici 11.1
Risiko Matricer 4.1
Risiko Registeret 4.2
Risikoanalyse 3.1, 4.2
Risikoappetit 3.2
Risikobillede 6.1, 6.6
Risikobilleder 6.3
Risikoeksponering 3.2
Risikohåndtering 3.1
Risikoidentifikation 4.1
Risikoindikatorer 4.6
Risikokategorier 6.3, 6.6
Risikokultur 4.4
Risikolandskab 3.1
Risikoledelse 3.1
Risikomatrix 3.2
Risikomodenhed 3.1
Risikoperspektiv 3.1
Risikorapportering 10.4
Risikoregister 3.1, 4.1
Risikostrategi 5.5
Risikostyring 4.7, 7.5, 11.2
Risikostyringens dilemma 4.7
Risikovurdering 5.4
Risikovurderinger 3.2, 10.3
Risk in focus 2019 6.2
Risk leadership 11.3
Risk map 4.6
Risk Map 4.1
Risk Mapping 4.2
Risk Perceptions Survey 6.1, 6.6
Rusland 6.2
Råvaremarkederne 5.5

S

Sandsynlighed 3.4, 4.1, 6.1
Sandsynlighedsfordeling 4.5
Sarbanes-Oxley 3.3
Scenarie- og følsomhedsanalyser 4.5
Scenarieanalyser 4.4, 4.6
Scenarieplanlægning 3.1, 4.7
Scenarier 4.7
Scenarios – An Explorers Guide 4.7
Se & Hør-sagen 7.4
Selskabsledelse 10.1
Selskabsloven 7.3, 7.5
Shell 3.1, 4.3, 4.7
SIFI 5.3
Simuleringsværktøj 4.5
Skalaer 4.1, 4.2
Small-cap 10.1
Société Générale 3.3, 7.4
Software 5.2
Solvency II 4.4
Sorte svaner 6.1
Sorte Svaner 3.4
SOX 10.1
Specialister 10.3
Stakeholder 10.2
Statens Serum Institut 6.5
Strategiske risici 3.3
Strategiske scenarieanalyser 4.3
Streames 10.2
Stresstest 4.4
Structural risk management 7.2
Styregruppen 3.1
Successive kalkulationer 4.5
Syntetiske scenarier 4.3
Systemiske risici 6.1

T

Terror 6.2
The Global Risks Report 2020 6.5
The Global Risks Report 2021 6.6
The Institute of Risk Managements (IRG.ORG) 11.2
The Risk Doctor Brand 10.2
Topledelsen 4.7
Torben Juul Andersen 3.3
Tornado-diagram 4.5
Trends 4.7

U

Uforudsigelige risici 3.1
Ukendte ukendte 3.4
Underliggende drivere og dynamikker 4.7
Usikkerhed 3.4

V

Virksomhedskultur 7.2
Værdiskabelse 3.1, 10.4

W

WACC 10.1
Whistleblower 6.3, 7.2
Whistleblowerordninger 8.2
Workshops 4.1
World Economic Forum 6.1, 6.5, 6.6

Y

Ytringsfrihed 8.2

Å

Årshjul 10.2

Bestil Risk og Compliance

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere