Risk Management - stikord i bogen

A

Afstemningsværktøjer 7.1
Agilitet 4.3
Aktiekursudvikling 10.4
Alternativ fremtid 6.4
Alternative analysis 6.1
Amazon 6.1
Ansvarsforsikring 8.1
Argumentanalyse 6.1
Arktis 11.5
Arthur Andersen 10.1
Atea A/S 11.6

B

Backtests 8.2
Baglæns planlægning 6.1
Bank 6.4
Banker 5.3, 10.1
Barings Bank 3.3, 9.4
Basel II 5.3
BASEL II 9.4
Basel II/III 7.4
Basel III 5.3, 7.6
Bedrageri 7.6
Beredskab 6.3
Beredskabsplanlægning 3.4, 9.1
Beredskabsstyrelsens model 9.1
Bernie Madoff-sagen 9.4
Bestyrelse 3.1, 5.3, 6.2, 11.2
Bestyrelser 10.1
Black Swan 8.2
Black Swan Institute 4.2
Blinde spots 6.4
Boligbobler 5.3
Bow-Tie modellen 3.2
Brexit 11.2, 11.9
Business case 4.1
Business cases 7.5, 7.6
Byggeprojekt 3.3
Bøder 5.4

C

Cadbury 10.1
Calcabis 4.2
Chief risk officers 4.3
Chrysler 7.3
Clearing centraler 5.3
Combined Code 10.1
Compliance 11.6
Compliance-program 9.2
Contingency-planer 3.2
Contractual risk management 9.2
Corona-virus 11.10
Corporate governance 4.2, 9.2, 11.2
COSO 11.1
COSO II 10.4
COVID-19 11.10
CRD IV-direktivet 5.3
Critical Thinking 6.1
CRR 5.3
CSR 9.2
Cyber risk 11.1
Cyber risk management 8.1
Cyberangreb 11.5
Cybercrime Survey 11.8
Cyberkriminalitet 11.8
Cyberrisici 8.1
Cybersikkerhed 4.3, 11.9
Cybertrusler 11.3
Cynefin 6.1

D

Dansk Erhverv 11.10
Dansk IT 4.2
Danske Banks hvidvasksag 9.4
Dash boards 4.3
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 5.4
Datahåndtering 5.4
Dataindsamling 6.4
Dataansvar 5.4
De Økonomiske Råd 11.10
Dennis Bøttern Nielsen 10.4
Designproces 6.4
Digitale platforme 5.2
Digitalisering 4.1
Digitaliseringsstyrelsen 4.1
Disruption 4.3, 6.3, 11.3
Diversitet 5.3
Djævelens Advokat 6.1
Document risk management 9.2
Dr. David Hillson 10.2
Driftstabsrisici 8.1
Dækningsgrad 4.1

E

EaR 8.2
Earnings at Risk 8.2
Ejendomsmarkedet 10.1
Eksponentiel udvikling 6.3
Ekstern benchmarking 7.6
Ekstern svig 9.4
Eksterne reviews 4.3
Enron 3.3, 10.1
Enterprise Risk Management 3.2, 5.1, 7.1
Erfarne medarbejdere 10.3
ERM 5.1
EU 5.3
EU’s DESI Index 4.2
EU-forordninger 11.2
Evalueringer 9.1

F

Fasemodel 6.4
Fat-tails 11.4
FIL 11.6
Financial Reporting Council (FRC) 11.2
Finansiel Stabilitet 11.10
Finanskrisen 4.3, 5.3, 10.1
Finansministeriet 4.1, 11.10
Forandringsprojekter 3.1
Forebyggelse 9.1
Forecasting 4.3
Formulering af risici 7.1
Forretningsmodeller 6.3
Forretningsstrategien 6.3
Forsikringsbare risici 7.1
Forsikringsmarkedet 8.1
Forsvarets Efterretningstjeneste 11.5
Forudsigelige risici 3.1
Four Ways of Seeing 6.1
Fremtidige risici 11.4
Fremtidsscenarie 6.4, 11.2
Fysisk sikkerhed 6.1
Følsomhedsanalyse 6.1
Følsomhedsanalyser 7.5

G

GDPR 5.2
Gearing 5.3
Genbrug af risikodata 4.2
Globale risici 11.4
God databehandlingsskik 5.4
Google 6.1
Governance 5.3, 6.3
Group Risk Manager 3.2
Groupthink 6.1

H

Heat Maps 7.1
Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 9.1
Historisk viden 10.3
Historiske scenarier 7.3
Horizon scanning 4.3
Hvidvaskloven 11.6
Hæftelsesgennembrud 9.2
Håndtering 4.1

I

IDA 11.3
Identificering 4.1
Ikke-finansielle målsætninger 7.1
Intern svig 9.4
Interne modeller 7.4
Investeringer 7.5
ISO 31.000 11.1
ISO 31000 3.4
ISO 31000:2018 5.1
ISO standard 27.001 5.4
Issuehåndtering 11.2
Issues 4.4
Issuestyring 11.2
IT Factory-sagen 9.4
Iterativ 6.4
It-projekter 7.5
It-risici 7.1
It-sikkerhed 11.1
IT-sikkerhed 6.1
It-understøttelse af risikostyring 4.2
It-værktøj 4.4
It-værktøjer 4.2

J

Johan Koop 8.1
Jon Iversen 9.2
Juridisk afdeling 9.2
Juridiske risici 9.2
Justitsministeriet 5.4

K

Kapitalberedskab 9.3, 11.7
Kapitalkrav 5.3
Kapitalkravsdirektivet 5.3
Katastrofer 3.4, 9.1
Kina 11.5
Klassisk risikostyring 9.1
Koncernstruktur 9.2
Konsekvens 3.4, 7.1, 11.4
Konsekvensanalyser 5.4
Konsekvensvurderinger 6.3
Konsolidering 7.1
Kontrakter 8.3
Korrelationer 7.5
Kredit ratings 5.3
Kreditforsikring 8.1
Krisesituationer 9.1
Krisestyring 9.1
Kritisk interessentanalyse 6.1
Kritiske succesfaktorer 7.3
Kundedata 8.1
Kvalitative risikoanalyse 7.5

L

Ledelse 9.1
Ledelsesprocesser 10.4
Legal risk management 9.2
LEGO 11.1
LIBOR-skandalen 9.4
Likviditet 5.3, 11.7
Lissabon-traktaten 11.2
Litigation risk management 9.2
Long-term Thinking 10.2
Lov om finansiel virksomhed 11.6
Lovpligtig risikostyring 9.3

M

Map-making 6.4
Mario Andretti 11.1
Markedsinteraktionsstrategi 8.3
Miljøansvarsforsikringer 8.1
Mitigator 4.2
Mitigeringsplan 4.1
Modeller 3.4
Modenhedsmodel 3.1
Modstridende hypoteser 6.1
Monte Carlo simulering 7.6
Monte Carlo simuleringer 7.5
Multimediale 10.2
Mønstre 6.4
Målhierarkiet 3.1

N

Navigation 6.4
Nets-skandalen 9.4
NeuroSearch A/S 11.6
Non-damage business interruption 8.1
Normale markeder 8.2
Normalfordeling 8.2
Nye persondataforordning 5.4
Nærhed 6.3
Nøgleinteressenter 4.2
Nørby udvalget 10.1

O

Offentlige organisationer 7.1
Offentlige sektor 7.5
Omdømme 7.2
Operationelle risici 3.3
Opportunities 3.2
Organisering 3.3

P

Paradigmeskiftet 4.3
Pihl & Søn 3.3
Pioneering 6.4
Planlægning 9.1
Planlægning/revurdering 4.1
Podcast 10.2
Politisk risikoledelse 11.2
Politiske risici 9.2
Portefølje-perspektiv 8.2
Predict 4.2
Pre-Morten analyse 6.1
Preparation 6.4
Privacy 4.3
Privacy (by default) 5.4
Privacy by design 5.4
Produktionsrisici 7.1
Projekter 7.5
Projektplan 6.4
Propertyforsikringer 8.1
Proximity 6.3
Public safety 9.1

R

Ransomware 11.8
Rasmus Dahlberg 3.4
Reconnaissance 6.4
Red teaming 6.1
Regeringen Cameron 11.2
Regeringen May 11.2
Regulatoriske kapitalkrav 7.4
Regulatory risk management 9.2
Resiliens 6.3, 11.4
Resillience 4.3
Reverse scenarier 7.3
Review 4.3
Revisorlov 6.2
Risici 11.1
Risiko 4.1
Risiko Matricer 7.1
Risiko Registeret 7.2
Risikoanalyse 3.1, 7.2, 9.1
Risikoanalyser 4.3
Risikoappetit 3.2, 4.3
Risikoaversion 6.1
Risikobillede 11.4
Risikobilleder 6.3, 11.9
Risikobilledet 4.4
Risikodata 4.2
Risikoeksponering 3.2
Risikohåndtering 3.1
Risikoidentifikation 7.1
Risikoindikator 8.2
Risikoindikatorer 7.6
Risikokategorier 11.9
Risikokultur 7.4
Risikolandskab 3.1
Risikoledelse 3.1, 6.3
Risikologs 4.4
Risikomatrix 3.2
Risikomodenhed 3.1
Risikoorganisationen 4.3
Risikoperspektiv 3.1
Risikopolitikken 4.2
Risikopolitikker 4.3
Risikopulje 4.2
Risikorapportering 10.4
Risikoregister 3.1, 4.4, 7.1
Risikostrategi 8.3
Risikostrategier 4.3
Risikostyring 4.1, 4.2, 6.3, 6.4, 11.2, 11.7
Risikostyringens dilemma 6.4
Risikostyringsstrategier 4.2
Risikotolerance 8.2
Risikovurdering 4.1, 5.4
Risikovurderinger 3.2, 10.3
Risikoværktøjer 4.4
Risk in focus 2019 11.5
Risk leadership 11.3
Risk map 7.6
Risk Map 7.1
Risk Mapping 7.2
Risk- og compliance funktionerne 4.3
Risk Perceptions Survey 11.4
Rusland 11.5
Råvaremarkederne 8.3

S

Sandsynlighed 3.4, 7.1, 11.4
Sandsynlighedsanalyse 6.1
Sandsynlighedsfordeling 7.5
Sarbanes-Oxley 3.3
Saxo Bank 8.2
Scenarie- og følsomhedsanalyser 7.5
Scenarie planlægning 4.3
Scenarieanalyser 7.4, 7.6
Scenarieplanlægning 3.1, 6.4
Scenarier 6.4
Scenarios – An Explorers Guide 6.4
Se & Hør-sagen 9.4
Selskabsledelse 10.1
Selskabsloven 9.3, 11.7
Senior risk officers 4.3
Sharepoint 4.2
Shell 3.1, 6.4, 7.3
SIFI 5.3
Simuleringsværktøj 7.5
Skalaer 7.1, 7.2
Small-cap 10.1
Société Générale 3.3, 9.4
Software 5.2
Solvency II 7.4
Sorte svaner 11.4
Sorte Svaner 3.4
SOX 10.1
Specialister 10.3
Stakeholder 10.2
Statens It-projektråd 4.1
Statens Serum Institut 11.10
Strategiske risici 3.3
Strategiske scenarieanalyser 7.3
Streames 10.2
Stresstest 4.3, 7.4
String of Pearls 6.1
Structural risk management 9.2
Strudseeffekten 6.1
Styregruppen 3.1
Styringsværktøjer 4.4
Successive kalkulationer 7.5
Sunk Cost 6.1
Survey 4.2
Syntetiske scenarier 7.3
Systemiske risici 11.4

T

Terror 11.5
The Global Risks Report 2020 11.10
The Institute of Risk Managements (IRG.ORG) 11.2
The Risk Doctor Brand 10.2
Topledelsen 6.4
Torben Juul Andersen 3.3
Tornado-diagram 7.5
Toyota 6.1
Tre forsvarsniveauer 4.3
Trends 6.4
Trusselvurdering 9.1

U

Uddannelse 9.1
Uforudsigelige risici 3.1
Ukendte ukendte 3.4
Ulykker 9.1
Underliggende drivere og dynamikker 6.4
Usikkerhed 3.4, 4.1

V

Valutakursrisiko 8.2
Vandfaldsprojektmodel 6.3
Virksomhedskultur 9.2
Visualisering 4.3
Volatilitet 8.2
Vurdering 4.1
Værdiskabelse 3.1, 10.4
Værktøjsunderstøttelse 4.4

W

WACC 10.1
Whistleblower 6.1, 9.2, 11.9
Workshops 7.1
World Economic Forum 11.4, 11.10

Ø

Øvelser 9.1

Å

Årshjul 10.2

Bestil Risk Management

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere