Regnskab - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2020

19.10.2020

Kære abonnent

Denne gang har vi fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer til Regnskab:

I denne opdatering har vi haft fokus på de nye ændringer til årsregnskabsloven, som har relevans for små- og mellemstore virksomheder.

Vi har desuden opdateret eksempler samt foretaget generelle præciseringer i de opdaterede artikler.

Ændringerne til årsregnskabsloven skal indarbejdes i årsregnskaber, der starter 1. januar 2020 eller senere, og vil således være obligatoriske for kalenderårsregnskaber i regnskabsåret 2020.

Det har desuden været muligt at førtidsimplementere ændringerne i regnskaber, der slutter 31. december 2018 eller senere.

I kapitel 3.1 vedrørende introduktion til regnskabshåndbogen er det nye begreb ”kapitalinteresser” indført.

I kapitel 8.4 vedrørende finansielle anlægsaktiver er begrebet ”kapitalinteresser” beskrevet, og det er præciseret, hvordan begrebet skal opfattes i forhold til øvrige kapitalandele. Desuden er den regnskabsmæssige behandling af ”kapitalinteresser” beskrevet. 

I kapitel 8.10 vedrørende investeringsejendomme er notekravene præciseret såfremt dagsværdi anvendes. 

I kapitel 9.2 egenkapital er der indsat beskrivelse af de nye reserver, som indføres med ændringerne til årsregnskabsloven. Herudover er det nye krav om, at egenkapitalen ikke kan vises i en note, men i en særskilt opgørelse behandlet.

I kapitel 10.6 er det tilføjet, at der er kommet mulighed for at opdele anvendt regnskabspraksis sammen med de noter, som tilhører de relevante regnskabsposter. Vi forventer dog, at de fleste fortsat vil præsentere anvendt regnskabspraksis samlet.

Årets kursus
Husk tilmelding til årets regnskabskursus. Arrangementet er gratis for alle abonnenter på Regnskab.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser indenfor området Regnskab blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.

I år vil vi fokusere på håndbogens nyeste artikler og øvrige relevante områder. Således vil kurset gennemgå aktuelle og relevante regnskabsmæssige forhold, selskabsretlige formalia samt moms-, skatte- og regnskabsmæssige problematikker.

Vi opfordrer i lighed med tidligere år vore abonnenter til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset. Vi har lavet en 'ønskeliste' med emner, som du finder via dette link.

Dato og tidspunkt
• Aarhus: 19. november 2020, kl. 9.00 til 13.00
• København: 20. november 2020, kl. 9.00 til 13.00

Sted

• Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
• København: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding
Arrangementet er gratis for abonnenter på håndbogen Regnskab. Tilmelding skal ske senest den 11. november 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst titlen "Kursus i Regnskab", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år men også et fortløbende basisabonnement på Regnskab med opdateringer og nyhedsbreve samt mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet fra Beierholm bestående af Kia Heesgaard, Peter Rostrup Hebo og Lasse Glud Dybbøl.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner fra Regnskabsredaktionen
v/ Lasse Glud Dybbøl, revisor Beierholm

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 11. november 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Regnskab via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere