Regnskab - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2020

29.01.2020

Kære abonnent

Denne gang har vi fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer til Regnskab:

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten
7.9 Resultat af kapitalandele
9.5 Kortfristede gældsforpligtelser
10.6 Øvrige noter

Denne opdatering omfatter opdatering af afsnit vedrørende betydningen af en assistanceerklæring, den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, den ny ferielov samt præcisering af oplysninger om fortsat drift.
 
Vi håber, at opdateringen findes relevant hos såvel regnskabsansvarlige som revisorer.

I denne opdatering har vi desuden opdateret eksempler samt foretaget generelle præciseringer i artiklerne.

Opdateringer:
I artikel 4.2 er der tilføjet et afsnit, der forklarer hvad en assistanceerklæring fra revisor er, samt hvilken sikkerhed en sådan erklæring giver.

I artikel 7.9 er der sket en præcisering af artiklen, ligesom der er tilføjet eksempel på, hvorledes udbytte samt kursregulering af værdipapirer skal bogføres.

I artikel 9.5 er der sket opdateringer og præciseringer vedrørende den regnskabsmæssige behandling af den ny ferielov. Særligt vedrørende feriepenge og direktører er der sket opdatering.

I artikel 10.6 er der sket en præcisering af artiklen, ligesom der er tilføjet et afsnit vedrørende nødvendige beskrivelser, når der tallene udviser usikkerhed for fortsat drift, men der er forhold som ikke fremgår af tallene, der sikrer den fortsatte drift.

Næste opdatering
Næste opdatering vil igen indeholde relevante opdateringer og praktiske artikler.

Forslag til nye artikler modtages gerne via ”spørg forfatteren”. Husk også muligheden for ”Spørg forfatteren”.

Årets kurser
Forfatterne til regnskabshåndbogen og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til regnskabskursus. Arrangementet er gratis for alle abonnenter på Regnskab.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser indenfor området Regnskab blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.

I år vil vi fokusere på håndbogens nyeste artikler og øvrige relevante områder. Således vil kurset gennemgå aktuelle og relevante regnskabsmæssige forhold, selskabsretlige formalia samt moms-, skatte- og regnskabsmæssige problematikker.

Vi opfordrer i lighed med tidligere år vore abonnenter til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset. Vi har lavet en 'ønskeliste' med emner, som du finder via dette link.

Dato og tidspunkt
• Aarhus: 19. november 2020, kl. 9.00 til 13.00
• København: 20. november 2020, kl. 9.00 til 13.00

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking. Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding
Arrangementet er gratis for abonnenter på håndbogen Regnskab. Tilmelding skal ske senest den 11. november 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst titlen "Kursus i Regnskab", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.


Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år men også et fortløbende basisabonnement på Regnskab med opdateringer og nyhedsbreve samt mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet fra Beierholm bestående af Kia Heesgaard, Peter Rostrup Hebo og Lasse Glud Dybbøl.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner fra Regnskabsredaktionen
v/ Lasse Glud Dybbøl, revisor Beierholm

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 11. november 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Regnskab via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Forbedrede og justerede produkter

Vi arbejder løbende på at gøre vore produkter og services bedre og af højere kvalitet. Ligeledes investerer vi løbende i nye features til gavn for nye og eksisterende kunder, og vore nye titler er skrevet af højt profilerede og ditto ansete redaktører.

Af nye tiltag kan nævnes:
• Mulighed for gratis onlinegennemsyn af persondata og/eller valgfri titel.
• Compliance check inkluderet i nye udgivelser.
• Øget brugervenlighed i onlineversionen - bl.a. bedre grafik og navigering.
• Q/A-forbedringer.
• Kursusmaterialearkiv.
• Sprogversionering.
• Mere intuitive og dybdegående søgeresultater.
• Optimering af website performance.
• Øget datasikkerhed.
• Onlinepakkeløsninger og flerbrugerlicenser.

Fra og med 7. januar 2020 justeres gentegningen af premiumpakker med en stigning på kr. 500,- ekskl. moms.

Med Forlaget Andersen står du dermed stærkere end nogensinde, og du vil være rustet til - og på forkant med - de mange nye love og regler, der er på vej.

Forlaget Andersen A/S

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere