Regnskab - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2018

09.10.2018

Kære abonnent

Denne gang har vi fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer til Regnskab:

3.7 Selskabsretlige formalia
8.6 Tilgodehavender
10.6 Øvrige noter
11.9 Checkliste over materiale til revisor

Denne opdatering omfatter opdatering af afsnit omkring selskabsretlige formalia som følge af lempelser og præciseringer. Behandlingen af ændring af regnskabspraksis, væsentlig fejl og ændring af skøn er tilføjet afsnittet vedrørende anvendt regnskabspraksis.

Slutteligt nærmer årsafslutning sig for en stor andel af virksomheder, hvorfor der er udarbejdet en checkliste over det mest gængse materiale, som revisor efterspørger.
 
Vi håber, at opdateringen findes relevant hos såvel regnskabsansvarlige som revisorer, for hvem regnskabssæsonen for de fleste nu vil være på sit højeste.

I denne opdatering har vi desuden opdateret eksempler samt foretaget generelle præciseringer i artiklerne.

Opdateringer:
I artikel 3.7 er der foretaget præciseringer vedrørende kravet til protokoller og det offentlige ejerregister. Endvidere har folketinget vedtaget nye ændringer til selskabsloven angående minimumskapital for aktieselskaber, hvorfor artiklen er tilrettet i henhold til disse ændringer.

I artikel 8.6 er tabsgivende kontrakter under igangværende arbejder for fremmed regning blevet uddybet, og der er tilføjet et konkret eksempel på den regnskabsmæssige behandling af tabsgivende kontrakter.

I artikel 10.6 er anvendt regnskabspraksis præciseret, ligesom der er tilføjet beskrivelse af og eksempler på ændring af regnskabspraksis, væsentlige fejl og ændring af skøn.

Der er tilføjet en helt ny artikel 11.9; Checkliste over materiale til revisor. Heri er den mest gængse dokumentation, som revisor efterspørger i forbindelse med årsafslutningen oplistet.

Årets regnskabskurser
Husk tilmelding til årets regnskabskurser hvor de nyeste regler og tendenser indenfor området Regnskab vil blive præsenteret og gennemgået.

Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.
Arrangementet er gratis for alle abonnenter på Regnskab.

Ved kurset i november 2017 blev de væsentligste ændringer til årsregnskabsloven gennemgået. I november 2018 vil vi fokusere på håndbogens nyeste artikler og øvrige relevante områder.

Således vil kurset f.eks. behandle følgende områder:

• Regnskabsmæssige konsekvenser af ændring af ferieloven
• Behandling af ulovlige kapitalejerlån
• Persondataforordningen ”light”.

Desuden gennemgås aktuelle og relevante regnskabsmæssige forhold, f.eks.:

• Selskabsretlige formalia
• Moms-, skatte- og regnskabsmæssige problematikker.

Vi opfordrer i lighed med tidligere år vore abonnenter til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset.

Vi har lavet en 'ønskeliste' med emner, som du finder via dette link.

Dato og tidspunkt:
Aarhus: 15. november 2018, kl. 9.00 til 13.00
København: 16. november 2018, kl. 9.00 til 13.00

Sted:
Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
København: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking. Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på håndbogen Regnskab. Tilmelding skal ske senest den 1. november 2018 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst titlen "Kursus i Regnskab", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år men også et fortløbende basisabonnement på Regnskab med opdateringer og nyhedsbreve samt mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet hos Beierholm bestående af Lasse Glud Dybbøl, Kia Heesgaard og Peter Rostrup Hebo.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Husk muligheden for ”Spørg forfatteren”.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner fra Regnskabsredaktionen

v/ Lasse Glud Dybbøl, revisor Beierholm

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 1. november 2018 på alle nybestillinger af basispakken på Regnskab via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere