Persondata - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2020

29.01.2020

Kære abonnent

I denne årets første opdatering til Persondata fortsætter vi med at implementere Databeskyttelsesloven i håndbogen, ligesom vi i øvrigt opdaterer:

1.3 Siden sidst
3.2 Begreber og definitioner
5.1 Introduktion
5.2 Databehandleraftaler
11.2 Markedsføring
11.9 Eksempler på standarder
11.10 Advarselsregistre og kreditoplysning

Op mod jul og nytår gør man sig altid nogle refleksioner om året, der er gået.

Inden for persondataret har året budt på nye afgørelser og nye vejledninger - og i det hele taget bliver vi mere og mere sikre på hånden i vores fortolkning og forståelse af GDPR.

Privatliv må siges i det hele taget at være et emne med stort fokus. Regeringens såkaldte sikkerhedspakke inkluderer alvorlige overvejelser om afvejning mellem retten til privatliv og beskyttelse af borgeren. Indtil for få år siden var det meget usædvanligt med kameraer i det offentlige rum, men nu går i hvert fald regeringens tanker i retning af, at overvågning i det offentlige rum kan give øget tryghed for borgerne. Man taler også allerede om indførelse af ansigtsgenkendelsesteknologi i kameraerne, så alle, der bevæger sig i det offentlige rum, straks genkendes.

Men det skal overvejes, om prisen for denne såkaldte tryghed er for høj. Giver det tryghed, at politi og myndigheder kan følge ikke alene kriminelle men alle borgere i deres gøren og laden? Vil vi som samfund give køb på vores ret til privatliv for at fange de relativt få, trods alt? Og vil de relativt få, som vi ønsker at fange, ikke blot tage masker på, så vi alligevel ikke kan identificere dem?

De EU-retlige vinde blæser i hvert fald i den modsatte retning. Det Europæiske Databeskyttelsesråd er kommet med et udkast til vejledning om overvågning, hvor man understreger, at kameraer og anden overvågning er et alvorligt indgreb i den personlige frihed og retten til privatliv og kun undtagelsesvist skal anvendes. I udkastet er der eksempelvis en begrænsning på opbevaring af videoovervågning til max 72 timer.
 
Årets kurser
Labora Legal og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i Persondata. Kurset ledes af hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil udvalgte emner gennemgås, ligesom du vil få en ajourføring af status på vejledninger fra EDPB og Datatilsynet, afgørelser og andet nyt. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfatter.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Nyt om nyt
• Hovedemne: cookies og elektronisk markedsføring
• Risikovurdering i praksis
• Slettepolitikker i praksis

Dato og tidspunkt:
 • København: 23. marts 2020
 • Aarhus: 10. marts 2020

Begge ovenstående kurser er fra kl. 9.00 til 13.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 8.30 - 9.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på Persondata, og tilmelding skal ske senest den 2. marts 2020 via kursus-oversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i Persondata", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Persondata inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Persondata her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med det fortsatte arbejde.

De bedste hilsner
Redaktionen
v/ Catrine Søndergaard Byrne,
Partner, advokat, CIPP/E
Labora Legal

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 2. marts 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Persondata via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Forbedrede og justerede produkter

Vi arbejder løbende på at gøre vore produkter og services bedre og af højere kvalitet. Ligeledes investerer vi løbende i nye features til gavn for nye og eksisterende kunder, og vore nye titler er skrevet af højt profilerede og ditto ansete redaktører.

Af nye tiltag kan nævnes:
• Mulighed for gratis onlinegennemsyn af persondata og/eller valgfri titel.
• Compliance check inkluderet i nye udgivelser.
• Øget brugervenlighed i onlineversionen - bl.a. bedre grafik og navigering.
• Q/A-forbedringer.
• Kursusmaterialearkiv.
• Sprogversionering.
• Mere intuitive og dybdegående søgeresultater.
• Optimering af website performance.
• Øget datasikkerhed.
• Onlinepakkeløsninger og flerbrugerlicenser.

Fra og med 7. januar 2020 justeres gentegningen af premiumpakker med en stigning på kr. 500,- ekskl. moms.

Med Forlaget Andersen står du dermed stærkere end nogensinde, og du vil være rustet til - og på forkant med - de mange nye love og regler, der er på vej.

Forlaget Andersen A/S

Bestil Persondata

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere