Persondata - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2019

11.04.2019

Kære abonnent

I denne opdatering fortsætter vi med at implementere Databeskyttelsesloven i din håndbog i Persondata, ligesom vi i øvrigt opdaterer:

1.1 Om denne håndbog
3.4 Principper for lovlig databehandling
9.1 Sikkerhedsforanstaltninger
9.2 Sikkerhedsbrud

Det vælter ind med nye vejledninger, såkaldte ”tekster” og information fra Datatilsynet. Særligt på HR-området påkaldte vejledning om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold sig opmærksomhed.

Uvarslet kom Datatilsynet den 21. februar 2019 med vejledende principper for dataansvar for konsulenter og vikarer. Et område, der har været diffust, men hvor Datatilsynet har ønsket at bidrage til klarhed. De vejledende principper er dog ikke indarbejdet i denne opdatering.

Sædvanen tro tager Datatilsynet også på tilsyn og har varslet de fokusområder, som tilsynet vil have. Det er en god idé at bruge anledningen til at tjekke, at man har styr på fokusområderne, også selvom man ikke har fået varsel om besøg.

En anden spændende tekst så lyset ultimo januar 2019, nemlig ny tekst om de krav som Datatilsynet stiller til sletning. Teksten vil blive udførligt indarbejdet i håndbogen i takt med, at tekster opdateres.

Derudover er det Brexit, der er en interessant størrelse. For i tilfælde af en hård Brexit vil Storbritannien blive et usikkert tredjeland i medfør af Persondataforordningens kapitel V, og det vil kræve et ekstra overførselsgrundlag at overføre personoplysninger til Storbritannien. EDPB vedtog den 12. februar 2019 en vejledning om fremgangsmåden for personoplysninger til Storbritannien. Den vejledning er et must-read for de virksomheder mv., som overfører personoplysninger til Storbritannien.

På den hjemlige bane har vi fortsat ikke nogen afgjorte sager om bøder, og man kan generelt godt mærke, at presset har aftaget noget. Flere undrer sig egentlig over, hvad al det postyr var for, når det ikke (endnu) har nogen konsekvenser, men det er indtrykket, at der arbejdes hårdt på håndhævelsen.

På den internationale bane kom det franske datatilsyn, CNIL med en afgørelse over Googles databehandling og særligt deres indsamling af samtykke. Afgørelsen er meget relevant, da den dels fastsætter spørgsmålet om, hvem der er ”ledende datatilsyn” i forhold til Googles aktiviteter i Irland, men hvis beslutninger reelt træffes i USA, dels meget udførligt gennemgår Googles indhentelse af samtykke og fastsætter nogle generelle forhold i den forbindelse; herunder at et samtykke ikke kan pulje flere formål. Der er som sådan ikke meget nyt i forhold til det, der er skrevet i håndbogen, men det er jo rart at få sin opfattelse bekræftet i praksis.

Endelig venter vi fortsat i spænding på afslutningen af forhandlingerne om ePrivacy-direktivet og at det nuværende limbo mellem GDPR og ePrivacy inden for elektronisk kommunikation, herunder cookies, kan blive afklaret.

Siden sidst
Den tidligere annoncerede vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, der oprindeligt var blevet annonceret til offentliggørelse i februar 2018, er nu endelig offentliggjort i november 2018.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med det fortsatte arbejde.

De bedste hilsner
 
Redaktionen
v/ Catrine Søndergaard Byrne,
Partner, advokat, CIPP/E
Labora Legal

Bestil Persondata

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere