Persondata - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2019

18.01.2019

Kære abonnent

I denne opdatering til Persondata tager vi hul på at implementere Databeskyttelsesloven i håndbogen, ligesom vi i øvrigt opdaterer:

5.1 Introduktion
5.2 Databehandleraftaler
6.1 Dokumentation og kontrol
6.2 Fortegnelseskravet
7.1 Konsekvensanalyse

Så er der gået mere end 6 måneder siden Persondataforordningen fik virkning. Det virker som om, at mange har trukket vejret efter sommerferien, men nu hvor de første sager om bøder kommer tæt på, virker det til, at driften begynder at tage fart igen.

De første bøder er begyndt at tikke ind fra andre EU-lande. Eksempelvis har det østrigske datatilsyn givet bøde på EUR 4.600 fordi en butiks kamera optog for meget af et offentligt fortov. Et portugisisk hospital fik EUR 400.000 i bøde, fordi man ikke havde styr på sin adgangskontrol til IT-systemet. Der var oprettet 985 profiler, desuagtet at hospitalet kun beskæftigede 296 personer. Bøden forventes blive indbragt for de portugisiske domstole.

Den 25. maj 2018 var jo ikke en målstreg. Det var blot et tidspunkt, hvor risikoen ved manglende overholdelse ændrede sig. Mange har fået styr på processer, dataflows, politikker osv. Nu skal reglerne til at leve, samtidig med at virksomheder ikke er statiske. Afdelinger ændrer sig, folk fratræder osv., og her er udfordringen at sikre fortsat forankring af arbejdet med persondata.

Siden sidst
Datatilsynet og det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) fortsætter også med at komme med vejledninger, så vi bliver klogere og får flere svar.

Den tidligere annoncerede vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, der oprindeligt var blevet annonceret til offentliggørelse i februar 2018, er fortsat pr. oktober 2018 ikke blevet offentliggjort.

Datatilsynet har siden sidst skrevet et udkast til en liste over situationer, hvor dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser. Dette er et krav i forordningen, som alle de nationale datatilsyn skal imødekomme. Derudover er det også et krav, at udkastet til listen forelægges det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) for en udtalelse.

Datatilsynet har derfor forelagt EDBP sit udkast og venter på deres udtalelse, så den endelige liste kan blive offentliggjort. Flere europæiske lande har allerede fået deres lister godkendt.

Datatilsynet har i den forbindelse udtalt at der ikke er tale om en udtømmende liste i forhold til, hvornår der skal foretages en konsekvensanalyse.

Der er også blevet lanceret en informationsportal sikkerdigital.dk, der skal hæve danskernes digitale sikkerhed. Dette er et samarbejder mellem Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Her kan både borgere, virksomheder og myndigheder finde vejledninger og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag. Datatilsynet har også bidraget til portalen.

Årets kurser

Labora Legal og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i Persondata.

Kurset ledes af hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil udvalgte emner gennemgås, ligesom du vil få en ajourføring af status på vejledninger fra EDPB og Datatilsynet, afgørelser og andet nyt.

Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til Fr. Søndergaard Byrne.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Lovlig behandling af personoplysninger med særligt fokus på kunde- og medlemsforhold
• Krav til dataansvarlighed og databehandling, samt hvordan de udmøntes i politikker
• Fokus på implementering og honorering af krav
• Sikkerhed og sikkerhedsbrud, med særligt fokus på kryptering

Dato og tidspunkt:
 • København: 18. og 19. marts 2019
 • Aarhus: 2. april 2019

Alle ovenstående kurser er fra kl. 9.00 til 13.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 8.30 - 9.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:

Arrangementet er gratis for abonnenter på Persondata, og tilmelding skal ske senest den 11. marts 2019 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i Persondata", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Persondata inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Persondata her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med det fortsatte arbejde.

De bedste hilsner
Redaktionen v/ Catrine Søndergaard Byrne,
Partner, advokat, CIPP/E, Labora Legal

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 11. marts 2019 på alle nybestillinger af basispakken på Persondata via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Persondata

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere