Persondata - stikord i bogen

A

Accountability 3.6, 6.1, 9.2, 10.1
Ad hoc kontrakter 4.3
Adfærdskodeks 4.3, 4.3
Adgangsrettighed 9.1
Administrative bøder 3.7, 10.3
Adresse 3.2
Advarselsregister 7.1
Advarselsregistre 11.10
Afskedigelsesbeskyttelse 8.1
Aktiviteter 3.2
Almindelige personoplysninger 3.4
Anmeldelse 3.6, 9.2, 9.2
Anmeldelse af sikkerhedsbrud 3.6, 9.2
Anmeldelsesfrist 3.6, 9.2
Anmodning om datarettighed 3.5
Anonymisering 3.6, 9.1
Ansvarlig selskabsledelse 3.3
Arbejds forpligtelser 3.4
Arbejdsplads 3.2
Arkivformål 3.4
Artikel 29-gruppe 3.7, 10.2
Artikel 29-gruppen 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.3, 7.1, 9.1, 9.2, 11.2
Automatiserede afgørelser 3.5
Automatiseret 3.5
Automatiseret databehandling 3.2, 3.5
Autoriseret personale 5.2

B

Barsel 3.2
BCR 4.3
Begrænset databehandling 3.5
Begrænsning 3.5
Begrænsninger 3.5
Behandlingsaktivitet 6.2
Behandlingshjemmel 3.4
Behandlingssikkerhed 3.6, 9.2
Beredskabsplan 3.6, 9.2
Berigtigelse 3.5
Betænkning 1565/17 1.2
Betænkning 1565/2017 8.1
Bil 3.2
Bindende virksomhedsregler 4.3
Boligform 3.2
Brexit 4.2, 4.3
Brochure 3.2
BS 10012 standard 9.1
Bødeniveau 3.7, 10.3
Bøder 3.7, 10.3
Børn 11.2

C

Center for Cybersikkerhed 3.6, 9.1
Certificeringsmekanisme 4.3
Certificeringsordning 4.3
Cookie 11.1
Cookies 11.2
CPR. nr. 3.2, 9.2
CPR.nr. 3.4
CV 3.2
Cyberangreb 11.1

D

Data Privacy Impact Assessment 7.1
Databehandler 3.2, 5.2, 6.2
Databehandleraftale 3.7, 4.3, 5.2, 10.3, 11.7
Databeskyttelse by default 8.3
Databeskyttelse by design 8.2
Databeskyttelseskontor 1.2
Databeskyttelsesloven 1.2
Databeskyttelsesrådgiver 8.1
Dataetik 11.1
Dataflow 3.5, 7.1, 7.2, 11.1
Datakvalitet 3.4
Dataminimering 3.4
Dataportabilitet 3.5
Datarettigheder 3.5
Datastrøm 7.1
Datatilsynet 3.7, 4.1, 4.3, 5.2, 6.2, 7.1, 8.1, 9.2, 9.2, 10.1, 10.2
Datatilsynet standardaftale 11.7
Dataansvarlig 3.2
Delt dataansvar 3.2, 5.1, 5.2
Dobbelt behandlingshjemmel 4.1, 4.2
Dokumentation 6.2
DPIA 7.1
DPO 8.1
Due-dilligence 10.1

E

Efterforskning 3.5
Egenkontrol 10.1
Ejerskab til data 3.1
Ekstern rapportering 11.1
ePrivacy 11.2
Erstatning 3.7, 10.3
Etableret 3.2
EU-Domstolen 3.5
Europæisk fortolkning 1.2
Europæiske Databeskyttelsesråd 3.7, 4.3, 10.2
EØS-lande 3.2

F

Fagforening 3.4
Fagperson 3.4
Folkesundhed 3.4
Forandringsledelse 3.6, 9.1
Forbruger 10.1
Forbrugerombudsmanden 11.2
Forbud 3.5
Formkrav 5.2, 6.2, 7.1
Formål 3.5
Formålsbegrænsning 3.4
Formålsbestemthed 3.4
Fornødne garantier 3.5, 4.3
Forpligtelser 5.2
Forretningshemmeligheder 3.5
Forsikring 3.5
Forsikringsforhold 3.2, 3.2
Forskelsbehandling 3.5
Forskning 3.4, 3.5, 3.5
Fortegnelse 3.5, 5.2, 6.2
Forældelsesfrister 3.4
Frist for besvarelse af rettighedsanmodning 3.5
Fælles dataansvar 11.2
Færøerne 3.2
Følsomme oplysninger 3.4
Følsomme personoplysninger 3.4, 3.5, 3.5

G

Gennemsigtig databehandling 3.4
God databehandlingsskik 3.5, 6.2
Godkendelse 3.3, 4.3
Google-sagen 3.5
GPS-overvågning 3.2
Grønland 3.2
Gæld 3.2

H

Hovedformål 3.1
Hovedvirksomhed 3.7, 10.2

I

ICO 4.2, 4.3
Identifikation 3.5
Identitetstyveri 3.4
Indsamling 3.5
Indsamling af data 3.5
Indsigelsesret 3.5
Indsigtsanmodning 5.2
Indsigtsret 3.5
Informationsforpligtelse 3.5
Informationsmeddelelse 3.5
Informationssikkerhed 3.6, 9.2, 9.2
Instruks 5.2
Integritet 3.4
Intern rapportering 11.1, 11.9
Internetsøgning 3.5
IP-adresse 3.2
ISO 4.3
ISO 2700x-standard 9.1
ISO-standard 9.2

K

Karakterblad 3.2
Kerneaktivitet 8.1
Koncern 3.4
Konkurrenceparameter 10.1
Konkurs 5.2
Konsekvensanalyse 3.6, 7.1, 11.1
Konsulenter 3.2, 5.2
Kontaktoplysninger 3.2
Kontrakt 3.4
Kontrol 3.1
Kreditkort 3.2
Kreditoplysning 11.10
Krypterede oplysninger 3.2
Kunstig intelligens 3.5
Kursusdeltagelse 3.2
Kursusmateriale 3.2
Køn 3.2

L

Ledende datatilsyn 3.7, 10.2
Ledende tilsynsmyndighed 4.2, 9.2
Legitim interesse 3.4, 3.6, 9.1, 9.2
Legitime interesser 3.5
Livscyklus 3.6, 9.1
Logning 3.4
Lovbestemte opbevaringsfrister 3.4
Lovlig databehandling 3.4
Lovovertrædelser 3.4, 3.5
Lydoptagelser 3.2

M

Mail 3.2
Manøvrerum 1.2, 3.7, 3.7, 4.2, 10.1, 10.2
Markedsføring 3.2, 3.5, 3.5
Masseindsamling 3.5
Materiel anvendelsesområde 4.2
Materielle anvendelsesområde 3.4
Materielt anvendelsesområde 3.2
Medarbejdere 6.2
Medarbejderfotos 3.2
Model Clauses 4.3, 4.3, 4.3
Myndigheder 6.2

N

National lovgivning 3.2
Nationale datatilsyn 3.7, 10.2
Navn 3.2
Non-profit 3.4

O

Offentlig myndighedsudøvelse 3.4
Offentlige myndigheder 3.4, 3.5
Offentliggjort 3.4
Omsætning til praksis 4.3
Opbevaringsbegrænsning 3.4
Oplysningspligt 3.4, 3.5, 3.5
Opt-in 11.2
Opt-out 11.2
Organisatoriske foranstaltninger 3.3, 3.5, 6.1
Overførsel 3.2, 4.1
Overvågning 3.5, 8.1

P

Pas 3.2
Patientjournal 3.4
Personaleadministrationsgodkendelser 3.3
Personnummer 3.4, 3.5
Pligtsubjekt 3.7, 10.3
Privacy by default 8.3
Privacy by design 8.2
Privacy Shield 4.3
Privatliv 3.5
Proces 3.5, 3.6, 4.3, 5.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2
Procesbeskrivelse 11.9
Profilering 3.5, 3.5
Proportionalitet 3.4
Præambler 1.2
Pseudonomiserede oplysninger 3.2
Pseudonomisering 3.6, 9.1
Påvise 3.3, 3.5, 6.1

R

Rapportering 11.1
Register 3.2
Reklamebeskyttelse 3.2
Reprimande 3.7, 10.3
Repræsentant 6.2
Retlig forpligtelse 3.4
Retligt bindende 5.2
Retskrav 3.4, 3.4
Retten til at blive glemt 3.5, 3.5
Retten til ikke-automatiserede afgørelser 3.5
Retten til indsigelse 3.5
Retten til indsigt 3.5, 3.5
Right to be forgotten 3.5, 3.5
Rigtighed 3.4
Rimelig databehandling 3.4
Risikoanalyse 9.1, 11.1
Risikobaserede tilgang 3.6, 9.1, 9.2
Risikokilde 11.1
Risikovurdering 9.1, 11.9
Robinsonliste 11.2

S

Safe Harbour 4.3
Samarbejdsparter 5.1
Samfundsinteresse 3.4, 3.4
Samtykke 3.4, 3.5, 4.3
Sanktioner 3.7, 10.3
Sanktionsniveau 3.7, 10.3
Semi-følsomme personoplysninger 3.4
Sikker mail 9.1
Sikkerhed 3.6, 5.2
Sikkerhedsbekendtgørelsen 3.6, 9.1, 9.2
Sikkerhedsbrud 3.6, 3.6, 9.2, 9.2, 11.9
Sikkerhedsforanstaltninger 3.6, 9.1
Sikkerhedshændelse 3.6, 9.1, 9.2, 10.1
Sikkerhedsmæssige foranstaltninger 3.3
Sikkerhedsniveau 3.6, 9.1
Sikre tredjelande 3.2, 4.3
Skatteoplysninger 3.2
Sletning 5.2, 6.2
Slettefrist 6.2
Slettepligt 11.2
Slettepolitik 3.4, 3.5, 11.9
Socialretlige forpligtelser 3.4
Standard databehandleraftale 5.2
Standarder 11.9
Standardkontrakter 4.3, 4.3, 4.3
Statistik 3.5, 3.5
Stort omfang 8.1
Strafbart forhold 3.5
Straffeattest 3.2, 3.4
Straffedomme 3.4, 3.5
Sundhed og forskning 3.4
Sundheds forpligtelser 3.4
Sygefravær 6.2
Særlig kategori 3.4

T

Tavshedspligt 8.1
Tekniske foranstaltninger 3.3, 3.5, 6.1
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 6.2
Teknologiske udvikling 3.1
Telefonnummer 3.2
Territoriale anvendelsesområde 3.4
Territorialt anvendelsesområde 4.2
Territorielt anvendelsesområde 3.2
Tidsfrist 3.6, 3.7, 9.2, 10.2
Tidsfrister 3.5, 3.5
Tilsynsmyndighed 10.1
Tingbogen 3.2
Tjekliste 3.3, 11.7
Tredjelande 3.2, 4.3, 6.2
Trusselsafværgning 9.1
Trusselsbillede 9.1
TV-overvågning 3.2, 3.5, 7.1, 11.11

U

Uafhængig 8.1
Uddannelse 3.2, 3.6, 9.1
Uidentificerbar 3.6, 9.1
Uløseligt forbundet aktivitet 3.2
Underdatabehandler 5.2
Underretning 3.6, 5.2, 9.2, 9.2
Underretning datasubjekt 3.6, 9.2
Underretning ved sikkerhedsbrud 3.6, 9.2
Underretningsfrist 3.6, 3.6, 9.2, 9.2
Underretningspligt 3.5
Undersøgelser 11.9

V

Vejledning fra Artikel 29-gruppen 9.2
Vejledning fra Datatilsynet 5.1, 9.2, 11.10
Videnskabeligt formål 3.5, 3.5
Vikar 3.2
Visitkort 3.2
Vitale interesser 3.4
Værktøj 9.1

W

Webinardeltagelse 3.2
Whistleblowerordning 11.12

Bestil Persondata

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere