Persondata i HR - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Juli 2020

08.07.2020

Kære abonnent

I denne opdatering ajourføres følgende kapitel i din håndbog i Persondata i HR:

Det føles jo næsten som en hel anden verden, da jeg skrev nyhedsbrev i marts 2020. Meget har virkelig ændret sig.

Eksempelvis er hjemmearbejde blevet accepteret som en produktiv arbejdsform. En måde at give fleksibilitet til medarbejdere i pressede hverdage, en måde at give ro til medarbejdere med fordybende arbejdsopgaver og en måde at undgå alt for meget tid på vejene, mindske trafikkøer osv.

Ud over de arbejds- og ansættelsesretlige udfordringer ved dette så er der også persondataretlige overvejelser, som man skal gøre sig.

Et andet element er, at genåbningen af arbejdspladser medfører etablering af en lang række nye foranstaltninger.

Når disse foranstaltninger inkluderer behandling af personoplysninger, så skal man holde sig den persondataretlige analyse for øje. Det kan eksempelvis være tilbud om test eller indførsel af obligatorisk temperaturmåling (det er ny teknologi, så husk konsekvensanalysen!).

Jeg vil henvise til den analyseramme, som jeg gav i opdatering 2/2020 til håndbogen; den skal foretages.

Et andet tema giver også nye personoplysninger til behandling i HR, endda om personer, som vi normalt højest behandler kontaktdata om.

Det drejer sig om de krav til fravær og sygedagpengerefusion, som der kan være i forbindelse med en medarbejders fravær, fordi han/hun er pårørende til en person i særlig risiko.

Det er sjældent, at helbredsoplysninger om pårørende er genstand for persondataretlig behandling i HR; den slags gør vi normalt alt for at undgå at få!

Men med den ny lovgivning kan det være nødvendigt, og her er det igen vigtigt at have foretaget risikovurderingen og den persondataretlige analyse. Dataflowanalysen og informationspolitikkerne skal opdateres.

Siden sidst
Opdateringen denne gang står dog i TV-overvågningens tegn, fordi der kommer ny lovgivning den 1. juli 2020.

Den giver ikke de store ændringer i forhold til TV-overvågning af medarbejdere, men der også afsagt en ny Højesteretsdom om netop TV-overvågning af medarbejdere, hvorfor emnet var naturligt.

Datatilsynet har trods nedlukning ikke holdt sig tilbage, og der er kommet en række interessante afgørelser, og jeg kan kun opfordre til at følge med på datatilsynet.dk.

Årets kursus
Husk tilmelding til årets kursus i Persondata i HR; kurserne er jævnfør myndighedernes retningslinjer blevet flyttet til november måned.

På kurserne vil du bl.a. få en ajourføring af status på vejledninger fra EDPB og Datatilsynet, afgørelser og andet nyt.

Agenda
• Nyt om nyt
• Hovedemne: Rekruttering og persondata
• Risikovurdering i praksis
• Slettepolitikker i praksis

Dato og tidspunkt
 • Aarhus: 2. november 2020
 • København: 9. og 12. november 2020

Alle ovenstående kurser er fra kl. 9.00 til 13.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 8.30 - 9.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:

 • Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
 
• København: Labora Legal, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på Persondata i HR, og tilmelding skal ske senest den 26. oktober 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i Persondata i HR", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Persondata i HR inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Persondata i HR her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.
Med ønsket om en rigtig god sommer.

De bedste hilsner
Redaktionen
v/ Catrine Søndergaard Byrne,
Partner, advokat, CIPP/E
Labora Legal

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 26. oktober 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Persondata i HR via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Persondata i HR

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere