Persondata i HR - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2020

29.04.2020

Kære abonnent

I denne opdatering til din håndbog i Persondata i HR ajourføres følgende:

1.3 Siden sidst
4.5 Datarettigheder
11.9 Aftale om fælles dataansvar

Mens disse linjer skrives, er der stor fokus på Coronavirus og dens påvirkning af det danske samfund, som ingen vist helt kan forestille sig omfanget af.

Når disse linjer læses, så kan det hele se helt anderledes ud. Måske har det vist sig ikke at være så alvorligt, som det i dag kunne tyde på. Måske er det lykkes at få antallet at smittede til at falde.

Fagligt har coronasituationen udløst nye persondataretlige spørgsmål, og Datatilsynet er også kommet med en udmelding i den forbindelse. Jeg har samlet nyeste information i kapitel 1.3 ”Siden sidst”.

Datatilsynet har også været på tilsyn og kontrolleret efterlevelse af reglerne om indsigtsanmodninger. Afgørelser fra disse tilsyn danner baggrund for ajourføringerne af kapitel 4.5 og 11.9 i denne opdatering.

Årets kursus – nye datoer
Husk tilmelding til årets kursus i Persondata i HR; kurserne er jævnfør myndighedernes retningslinjer blevet flyttet til november måned.

På kurserne vil du bl.a. få en ajourføring af status på vejledninger fra EDPB og Datatilsynet, afgørelser og andet nyt.

Agenda
• Nyt om nyt
• Hovedemne: Rekruttering og persondata
• Risikovurdering i praksis
• Slettepolitikker i praksis

Dato og tidspunkt
 • Aarhus: 2. november 2020, kl. 9-13
 • København: 9. og 12. november 2020, kl. 9-13

Alle ovenstående kurser er fra kl. 9.00 til 13.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 8.30 - 9.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:

 • Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
 
• København: Labora Legal, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på Persondata i HR, og tilmelding skal ske senest den 26. oktober 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i Persondata i HR", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Persondata i HR inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Persondata i HR her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med det fortsatte arbejde.

De bedste hilsner
Redaktionen
v/ Catrine Søndergaard Byrne,
Partner, advokat, CIPP/E
Labora Legal

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 26. oktober 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Persondata i HR via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Persondata i HR

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere