Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Juli 2020

08.07.2020

Kære abonnent

Vi har i denne omgang har fornøjelsen af at opdatere de følgende kapitler i din momshåndbog:

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren" at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 5.8 Vi har i dette kapitel præciseret reglerne for, hvornår udlejning af parkeringspladser kan ske momsfrit, efter det er præciseret gennem en række bindende svar i Skatterådet.

Kapitel 5.9 Vi har opdateret kapitlet med det endelige styresignal vedrørende "KPC-komplekset" fra juni 2020 omkring momsbehandlingen af salg af grunde med tilhørende funktionsdygtige bygninger og et bindende svar fra Skatterådet, som ligeledes vedrører dette.

Kapitel 6.2 I dette afsnit om lønsumsafgift har vi opdateret lønsumsafgiftssatserne, således afsnittet også indeholder satserne for 2020.

Kapitel 7.4 Vi har i dette kapitel tilføjet et afsnit med reglerne for fradrag for importmoms i forbindelse med leasing af aktiver, hvor leasinggiveren er etableret i et land uden for EU, og det er leasingtageren, der betaler importmomsen.

Kapital 8.5 I dette afsnit er fristerne for indberetning til Intrastat opdateret således, at de indeholder fristerne for 2020.

Kapitel 11.2 og 11.3 Vi har i begge kapitler opdateret afgiftssatserne for hhv. elektricitet og brændsler gældende for 2020.

Årets kursus
Husk tilmelding til årets momskurser som afholdes i både Aarhus og København.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis og tendenser fra momsområdet.

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Foreløbig agenda for momskurserne 2020:
Velkomst og introduktion til dagen
Nyt på momsområdet; herunder
  - Nye afgørelser fra Danmark og EU-domstolen
  - Hvad er status på momsen i 2020?
  - Gennemgang af nye tiltag på momsområdet i EU og Danmark 
Compliance på momsområdet – hvorfor er det vigtigt? 
  - Data og momsrapportering – det nye sort 
Udvalgte emner fra momsredaktionen; herunder
  - Indenlandske problematikker
  - Fradrag og handel med udlandet
Ønskede emner fra abonnenterne
Spørgerunde

Dato og tidspunkt
• Aarhus: 23. september 2020, kl. 8.30 - 12.30
• København: 24. september 2020, kl. 8.30 - 12.30

Der vil være servering af morgenmad samt indskrivning fra 08.30, mens kurset starter kl. 09.00.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Arrangementet er gratis for abonnenter på Moms.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Ønsker man et kursusbevis, er det muligt at registrere dette på kursusdagen.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i moms", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Moms inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Moms her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Moms via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere