Moms - nyhedsbreve

Ekstraordinært nyhedsbrev :: April 2020

28.04.2020

Kære abonnent

Vi håber, at du har det godt under de nuværende forandrede omstændigheder, som følger af Covid-19-pandemien.

Covid-19 påvirker alle og påvirker nu også mange virksomheder og deres likviditet. Regeringen har den seneste tid gennemført forskellige tiltag med formål at afhjælpe virksomhedernes likviditetsmæssige påvirkning af Covid-19.

Vi bringer dig her et overblik over de forskellige tiltag på skatteområdet.

Udskudt indberetning og betaling af moms

Regeringen giver virksomheder mulighed for at udskyde indberetning og indbetaling af moms.

Der er i den henseende gennemført individuelle tiltag til både måneds-, kvartals- og halvårsafregnende selskaber på momsområdet. Der er valgfrihed i forhold til at anvende de udskudte frister, hvilket kan være en fordel, såfremt der er et positivt momstilsvar.

Modsætningsvist kan virksomhederne også vælge at indberette og indbetale som vanligt.

Udbetalingsfristerne er ikke ændret, og man kan fortsat få pengene udbetalt senest 21 dage fra, at indberetningen er foretaget (dog ofte hurtigere end de 21 dage). Det kan bl.a. være favorabelt, såfremt man kan se frem til et negativt momstilsvar, og dermed har penge til gode.

For store virksomheder
Indberetnings- og betalingsfristen for månedsafregnende virksomheder udskydes med én måned med virkning for momsperioden gældende for marts 2020.
 
Udskydelsen betyder, at april måned bliver betalingsfri og udskydes til maj måned. Omvendt bliver juli, der før har været betalingsfri, genstand for momsbetalingen for maj måned.

   Oprindelig frist  Ny frist
Marts   
 27. april  25. maj           
April  25. maj  25. juni
Maj  25. juni  27. juli     

For mellemstore virksomheder
For kvartalsafregnende virksomheder lægges afgiftsperioderne for første og andet kvartal sammen.

Det vil sige, at betalingsfristen for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder, således perioderne samles, og der betales for to perioder på én gang.

Perioderne skal dog indberettes individuelt, således at perioderne for første og andet kvartal fremgår af hver sin momsangivelse.

Forventes der et negativt momstilsvar for første kvartal, kan der indberettes førtidigt, således at Skattestyrelsen kan udbetale tilgodehavende moms som vanligt.

   Oprindelig frist  Ny frist
1. kvartal 2020  
 2. juni 2020  1. september 2020
2. kvartal 2020 
 1. september 2020 
 1. september 2020 

For små virksomheder
Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på under 5 mio. kr. kan udskyde indberetningen og betalingen af momsen for første halvår.

Fristen udsættes dermed til 1. marts 2021, hvor der også skal indberettes moms for 2. halvår af 2020.

Det betyder, at der skal betales moms for hele 2020 d. 1. marts 2021.

   Oprindelig frist  Ny frist
1. halvår  
 1. september 2020  1. marts 2021   
2. halvår
 1. marts 2021
 1. marts 2021

Forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på Skattekontoen
Beløbsgrænsen for indestående på Skattekontoen bliver midlertidigt forhøjet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Denne beløbsgrænse gælder midlertidigt til og med d. 30. november 2020.

Skattekontoen giver et samlet overblik over, hvad der er indberettet og betalt, og hvad virksomheden skylder i bl.a. moms.

Har en virksomhed et indestående på Skattekontoen, der er højere end den fastsatte beløbsgrænse, vil dette beløb automatisk blive udbetalt til virksomheden.

Beløbsgrænsen kan reguleres af virksomhederne selv; dog max. 10 mio. kr. Den ny beløbsgrænse træder i kraft d. 25. marts 2020.

Der vil ikke løbe dag til dag-renter på Skattekontoen, da betalingsfristerne er flyttet.

Formålet med at hæve beløbsgrænsen på skattekontoen er bl.a., at virksomheder, som betaler negative renter af indestående i banken, i stedet kan lave indbetalinger på op til 10 mio. kr. til skattekontoen, hvorpå der ikke er negative renter.

Har du momsregistreringer i andre lande?
Virksomheder, der har momsregistreringer i andre lande, skal også være opmærksomme på, at flere lande gennemfører lignende tiltag som i Danmark. Dette er et forsøg på at give virksomhederne mulighed for at opnå øget likviditet.

I Norge er den lave momssats reduceret fra 12 % til 8 % i perioden fra 20. marts 2020 til 31. oktober 2020. Den lave momssats gælder bl.a. for passagertransport, logi og adgang til biografer, museer og større sportsbegivenheder.

Derudover er betalingsfristen for den første momsafregningsperiode, som dækker over de første to måneder af 2020, udskudt fra 14. april 2020 til 10. juni 2020.

I Sverige er der også indført tiltag på momsområdet; virksomheder kan udskyde betalingen af moms, hvis det kan påvises, at man har været nødsaget til at bruge pengene til at betale fx kreditorer eller andre for at afbøde konsekvenserne af Covid-19.

Andre tiltag i forbindelse med Covid-19
Regeringen har også gennemført tiltag på andre områder end momsområdet; bl.a. er fristen for afregning af A-skat, B-skat og AM-bidrag forlænget i et forsøg på at give virksomhederne en bedre likviditet.

Indberetningsfristerne ændres dog ikke, hvilket er tilfældet med indberetningen af moms. Det betyder, at virksomheder kan benytte denne frie likviditet til at betale løn til deres medarbejdere eller deres leverandører, således de fortsat modtager varer derfra.

Endvidere er der udarbejdet en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder med fyringstruede ansatte med det formål at undgå, at virksomhederne afskediger alle deres medarbejdere i denne periode.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, hvor lønkompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020, dog kan der først ansøges om ordningen fra onsdag d. 25. marts 2020.

Ordningen gælder kun for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt af Coronakrisen, og som derfor kan være nødsaget til at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Vi følger selvfølgelig situationen tæt, og redaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål eller yderligere drøftelser af nærværende nyhedsbrev.
   
De bedste hilsner
Redaktionen v. Partner Rune Grøndahl
KPMG Acor Tax

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere