Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2019

18.01.2019

Kære abonnent

Vi har i denne omgang har fornøjelsen af at opdatere følgende kapitler i din momshåndbog:

4.1 Begrebet momspligtig person
4.6 Momsgrundlaget
5.1 Sundhedssektoren
5.8 Udlejning af fast ejendom
9.1 Ansøgningsproceduren
9.2 Moms i EU-lande
9.3 Moms i BRIKS-lande
11.2 Afgift af elektricitet
11.3 Afgift af brændsler

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren” at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 4.1 Vi har opdateret afsnittet med et nyt styresignal fra Skattestyrelsen, som ændrer praksis for, hvornår man anser et holdingselskab for at udøve økonomisk virksomhed. Derudover har vi præciseret sondringen mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Kapitel 4.6 Vi har opdateret og præciseret afsnittet omkring den forsimplede ordning 2 under kantinemoms. Derudover har vi tilføjet et konkret eksempel vedrørende beregning af brugtmoms.

Kapitel 5.1 Vi har præciseret afsnittet vedrørende anden egentlig sundhedspleje og beskrevet uddannelseskravet for, at alternative behandlere kan udøve momsfri lægegerning.

Kapitel 5.8 Vi har tilføjet et afsnit omkring, hvilke betingelser, der skal være opfyldte, for at udlejning af parkeringspladser kan blive omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom. Derudover har vi uddybet afsnittet omkring bådepladser.

Kapitel 9.1 Vi har opdateret afsnittet, så det nu indeholder de koder, der skal anvendes, når der søges momsrefusion i et andet land. Vi har endvidere tilføjet en tabel, der viser minimumsgrænserne for sådanne ansøgninger. Derudover er der foretaget mindre rettelser og tilføjelser.

Kapitel 9.2 Vi har opdateret de gældende og reducerede momssatser i de andre EU-lande.

Kapitel 9.3 Vi har opdateret ICMS-satsen i Brasilien.

Kapitel 11.2 er opdateret med nye satser for 2019.

Kapitel 11.3 er opdateret med nye satser for 2019.

Årets Momskursus
Vi forventer at udsende invitationerne til årets momskurser inden længe.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i momshåndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere