Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2018

09.10.2018

Kære abonnent

Vi har i denne omgang har fornøjelsen af at opdatere de følgende kapitler i din Momshåndbog:

3.1 Principperne bag momssystemet
3.4 Sanktioner
4.2 Registreringspligtig person
4.3 Momspligtige transaktioner
4.4 Leveringsstedet
4.5 Momspligtens indtræden
7.5 Investeringsgoder
8.2 Handel med varer

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren” at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 3.1 Vi har opdateret afsnittet omkring momssystemet.

Kapitel 3.4 Vi har tilføjet et afsnit omkring forældelsesreglerne og i øvrigt ajourført afsnittet.

Kapitel 4.2 Kapitlet er ajourført i forhold til eksportmomsordningen, hvor ordningen vedrørende det rentefri stående lån ophørte pr. 1. januar 2018.
 
Kapitel 4.3 Vi har tilføjet et afsnit omkring momspligt på entréindtægter og opdateret afsnittet omkring byggemoms.

Kapitel 4.4 Der er tilføjet en præcision af reglerne vedrørende momspligtigt sted for erhvervelse af en vare.

Kapitel 4.5 Vi har opdateret afsnittet i forhold til momspligtens indtræden; herunder særligt for acontobetalinger samt nogle andre små justeringer.

Kapitel 7.5 Vi har tilføjet et konkret eksempel vedrørende bagatelgrænsen for investeringsgoder.

Kapitel 8.2 Vi har tilføjet en skærpelse fra SKAT i forhold til fjernsalg fra andre EU-lande, hvor varerne ankommer fra tredjelande.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i Momshåndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Kursus 2019 – den ny ferielov
Labora Legal og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i HR Jura om den nye ferielov.

Arrangementet er gratis for alle abonnenter på HR Jura.

Er du ikke abonnent på HR Jura, kan du købe adgang til kurset til rabatpris; se mere om kursustilbuddet nederst i denne nyhedsmail.

Den nye ferielov er på vej. Loven træder i kraft med virkning fra den 1. september 2020, men visse regler træder i kraft allerede fra den 1. september 2019 - og loven rejser problemstillinger, det er relevant at være på forkant med allerede nu.

Kurset vil give en gennemgang af reglerne og begreberne i den nye ferielov - herunder:

• Samtidighedsferie
• Overgangsordningen/Fonden for tilgodehavende feriemidler
• Optjeningsåret/ferieåret
• Ferieafholdelse/ferieafholdelsesperioden
• Ferie på forskud
• Overførsel af ferie
• Placering af ferie
• Varsling af ferie
• Virksomhedslukning
• Ferieafholdelse under opsigelse og fritstilling
• Ferieafholdelse i forbindelse med sygdom, barsel og andre feriehindringer
• Betaling af ferie; indbetaling til feriekonto, udbetaling fra arbejdsgiveren, terminer m.v.
• Modregning
• Forældelse
• Fravigelsesmuligheder

Dato og tidspunkt:
• København: 15. og 22. januar 2019
• Aarhus: 29. januar 2019

Begge ovenstående kurser er fra kl. 10.00 til 14.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 9.30 - 10.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:
• København: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V.
• Aarhus: Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Vi har reserveret 75 pladser pr. dato, hvormed tilmelding sker efter 'først til mølle'-princippet.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på håndbogen HR Jura; er du abonnent på HR Jura, kan du tilmelde dig kurset via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Er du ikke abonnent på HR Jura, kan du bestille en plads på kurset til kr. 3.980,- ekskl. moms via dette link - angiv i notatfeltet hvilken kursusdato du ønsker at deltage.

Inkluderet i tilbuddet er ikke alene adgang til kurset 2019, men også et fortløbende basisabonnement på HR Jura inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på HR Jura her.

Tilmelding skal ske senest den 7. januar 2019.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Anja Nørgaard Mortensen
Abonnementschef

Tilbuddet om tilmelding til HR Jura-kurserne 2019 til reduceret pris gælder til og med den 7. januar 2019 på alle nybestillinger af basispakken på HR Jura via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere