Løn og Personalegoder - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2019

11.10.2019

Kære abonnent

Dette fjerde og sidste nyhedsbrev i 2019 er samtidig det første med Jeppe Høyer Jørgensen fra Labora Legal som hovedredaktør.  

Denne opdatering til Løn og Personalegoder indeholder:

3.1 Generelt om lønindkomst
6.1 Generelt om diverse personalegoder

På det skattemæssige område er der ikke kommet nye afgørelser på personalegodeområdet, der ændrer praksis eller tilføjer nyt.

Ny ferielov - overgangsår
Alle lønsystemer bør senest pr. september 2019 være opdateret med konsekvenser af den ny ferielov.

Feriepenge for indefrysningsperioden september 2019 – august 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler i nye felter i eIndkomst og afsættes i regnskabet.

Feriepenge for denne periode må ikke udbetales.

De nye felter er:
• Felt 198 Bruttoferiepenge timelønnede
• Felt 210 Bruttoferiepenge fortsat ansatte
• Felt 211 Feriedage fortsat ansatte

Virksomheden bestemmer selv, om den vil indberette løbende eller på én gang for hele perioden. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at alle medarbejdere er opsat korrekt i lønsystemet, således at feriepenge beregnes korrekt.

For funktionærer med løn under ferie vil skyldige feriepenge vedrørende den indefrosne periode i regnskabet være en skyldig post og dermed ikke indgå i feriepengeforpligtelsen.

Derfor skal man være opmærksom på, at feriepenge for denne periode bogføres på en særskilt konto i balancen under skyldige poster.

Opdeling i kort- og langfristet gæld vil afhænge af, hvornår virksomheden forventer at afregne beløbet til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

For timelønnede medarbejdere, der ikke får løn under ferie, skal virksomheden fortsat indberette og indbetale til Feriekonto eller Feriepengeinfo som hidtil. Disse indberetninger vil blive sendt videre til Fonden.

Ferietillægget på 1 % er inkluderet i beregningen af de skyldige feriepenge (12,5 % af ferieberettiget løn). Derfor vil der ikke blive udbetalt ferietillæg for indefrysningsperioden.

Ferietillæg for perioden januar-august 2019 vil blive udbetalt med lønnen for maj 2020 eller det tidspunkt, hvor der normalt udbetales ferietillæg.

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Ferietillæg for september 2020 – maj 2021 udbetales med majlønnen 2021 og for juni-august 2021 med augustlønnen 2021. Virksomheden kan også vælge at udbetale det i takt med afholdelse af ferie.

Nye
kursusdatoer
I forbindelse med skiftet af hovedredaktør er kurserne i Løn og Personalegoder flyttet til januar 2020:

• København: 21. januar 2020, kl. 10.00 til 14.00
• Aarhus: 23. januar 2020, kl. 10.00 til 14.00

Sted:
• København: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V
• Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand

Kurset tæller fire timer, er gratis for alle abonnenter på håndbogen og vil fokusere på udvalgte emner fra håndbogens hovedområder samt de indkomne spørgsmål, ligesom kursets indhold vil være ligeligt fordelt mellem skatte- og praktisk lønmæssige emner.

De nyeste regler og tendenser inden for ovennævnte områder – herunder den ny ferielov - vil blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til ny hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Ligeledes vil vi gentage de forgangne års succes og dermed atter opfordre jer til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset. Ønsker kan sendes via e-mail til: mail@forlagetandersen.dk.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest den 13. januar 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i løn og personalegoder", navn på deltager, dato og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.480,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 1.000,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder med opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

De bedste hilsner
Hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 13. januar 2020 på alle nybestillinger af basispakken på Løn og Personalegoder via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere