Løn og Personalegoder - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2019

11.04.2019

Kære abonnent

Vi har i denne opdatering til Løn og Personalegoder fornøjelsen af at fremsende følgende:

3.6 Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer

Er din virksomhed forberedt på den ny ferielov?
Den 1. september 2020 træder den ny ferielov i kraft. Overgangsperioden mellem den ny og gamle ferielov begyndte dog i starten af januar 2019, og derfor skal virksomheder allerede nu forberede sig på ændringer.

EY modtager mange henvendelser fra virksomheder, som gerne vil godt i gang med den ny ferielov og sikre, at processerne i virksomhederne håndteres korrekt i forhold til de nye krav, og indefrysningsordningen har megen bevågenhed.

Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019 skal indefryses, og virksomhederne skal tage stilling til, om de vil indbetale de indefrosne midler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eller om virksomhederne vil selvadministrere.

Under alle omstændigheder skal medarbejderes tilgodehavende, optjente feriepenge indberettes senest den 31. december 2019. Det er vigtigt at være opmærksom på, at indbetaling til fonden kan ske helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt, da indbetalingen følger den enkelte medarbejder.

Medarbejdere med feriegodtgørelse får løbende beregnet feriegodtgørelsen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Feriepengene beregnes som efter de nuværende regler.

Medarbejdere, der holder ferie med løn, får beregnet feriegodtgørelsen på samme måde, som hvis medarbejderen fratrådte. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, hvorefter der skal beregnes pensionsbidrag af feriepenge, skal dette også hensættes.

Der kan opstå en udfordring i forhold til en eventuel efterårsferie i 2020, hvis en medarbejder har afholdt al sin optjente ferie efter den gamle ferielov, da medarbejderen kun optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

Dette kan løses ved, at medarbejderen enten afholder mindre ferie, eller der indgås en aftale med medarbejderen om, at denne kan holde forskudsferie. Det sidste er dog ikke noget, som en virksomhed er forpligtet til at imødekomme.  

I denne opdatering har vi valgt at fokusere på fratrædelsesgodtgørelse.

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer
Vi har valgt at omskrive afsnittet en smule, og der er indsat nogle eksempler.

Husk restferie og evt. afregning til Feriefonden
I kapitel 8 har vi beskrevet regler omkring ferieoptjening og -afholdelse. Vi har ikke foretaget opdatering af kapitlet i denne omgang men minder blot om, at det er tid at opgøre medarbejdernes restferiesaldo og tage stilling til, hvad der skal ske med restferien.  Det er både arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar at få afholdt restferie.

Ferie, der ikke er afholdt, udbetalt eller overført, skal opgøres og afregnes til Feriefonden senest den 15. november 2019.

Årets kurser
Husk tilmelding til årets kurser i Løn og Personalegoder. Kurset tæller fire timer og er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

Kurset vil fokusere på udvalgte emner fra håndbogens hovedområder samt de til redaktørteamet indkomne spørgsmål, ligesom kursets indhold vil være ligeligt fordelt mellem skatte- og praktisk lønmæssige emner.

De nyeste regler og tendenser inden for ovennævnte områder - herunder den ny ferielov - vil blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.

Ligeledes vil vi gentage de forgangne års succes og dermed atter opfordre jer til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset.

Ønsker kan sendes via e-mail til: maria.jespersen@dk.ey.com.

Dato og tidspunkt:
• København: 2. oktober 2019, kl. 12.30 til 16.30
• Aarhus: 9. oktober 2019, kl. 12.30 til 16.30

Sted:

København: EY, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg
Aarhus: DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 24. september 2019 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i løn og personalegoder", navn på deltager, dato og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.480,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 1.000,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder med opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet hos EY bestående af Maria Jespersen, Rya Nyqvist Sørensen, Karina Plambæk og Anne Marie Hegelund.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.


Vi håber, at håndbogen lever op til Deres forventninger og tager gerne imod ris og ros, således at vi løbende kan medtage de emner, der er relevante for abonnenterne.

De bedste hilsner fra redaktionen
v/Executive Director Maria Jespersen, EY

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 24. september 2019 på alle nybestillinger af basispakken på Løn og Personalegoder via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere