Løn og Personalegoder - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2019

18.01.2019

Kære abonnent

Vi har i denne opdatering til Løn og Personalegoder fornøjelsen af at fremsende følgende:

3.2 Indeholdelsespligt
3.3 Indberetningspligt
3.4 Bruttolønsordning
3.7 G-dage
3.8 60-dagesreglen
3.10 Pension
3.11 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med nyt år
4.2 Rejse
4.3 Befordring
4.4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse
4.5 Studierejselegater
4.6 Idrætsforeninger mv.
4.7 Arbejdsgiverforpligtelser
4.8 Indberetning til e-Indkomst
5.1 Social sikring og afgifter
5.2 Lønsumsafgift
5.3 Refusioner
6.1 Generelt om diverse personalegoder
6.2 Skattefrie personalegoder
6.5 Indberetning til eIndkomst
6.6 Bogføring
7.1 Hvilke gaver
7.4 Indberetning til eIndkomst
7.5 Bogføring
8.1 Hvem har ret til løn
8.2 Ferieregnskab
8.3 Hvordan beregnes feriepenge
8.10 Ny ferielov
9.1 Gen. om indberetnings-/indbetalingsfrister og -pligter
9.5 Afregning af ATP
11.2 Tidligere bosat i udlandet, nu bosat i Danmark

Denne håndbog indeholder en del satser, der årligt justeres og udmeldes fra SKAT mfl., og derfor er opdateringen præget heraf.

Dernæst har vi indarbejdet et afsnit omkring den ny ferielov.

Af væsentlige ændringer kan nævnes følgende:

• Kørselsgodtgørelse stiger med 1 øre til hhv. 3,54 kr. og 1,94 kr. (under og over 20.000 km årligt). Kørsel og rejser foretaget i 2018 skal afregnes med 2018-satser.

• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder stiger til 6.200 kr., og den lille bagatelgrænse stiger til 1.200 kr.

• Ny ferielov. Vi har indsat nye afsnit, der beskriver den ny ferielov. Vi afventer dog stadig en bekendtgørelse, og derfor vil disse afsnit blive opdateret i løbet af 2019.

I forbindelse med den ny ferielov har vi også fået en ny forfatter med på håndbogen; Jannie M. Pedersen.

Jannie er specialist inden for ansættelses- og persondataret og vil tage sig af afsnit omkring den ny ferielov, ligesom hun også underviste heri på vort kursus i september 2018.

Årets kurser

EY og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i Løn og Personalegoder.

Kurset tæller fire timer og er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

Kurset vil fokusere på udvalgte emner fra håndbogens hovedområder samt de til redaktørteamet indkomne spørgsmål, ligesom kursets indhold vil være ligeligt fordelt mellem skatte- og praktisk lønmæssige emner.

De nyeste regler og tendenser inden for ovennævnte områder - herunder den ny ferielov - vil blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.

Ligeledes vil vi gentage de forgangne års succes og dermed atter opfordre jer til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset.

Ønsker kan sendes via e-mail til: maria.jespersen@dk.ey.com.

Dato og tidspunkt:
• København: 2. oktober 2019, kl. 12.30 til 16.30
• Aarhus: 9. oktober 2019, kl. 12.30 til 16.30

Sted:
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 24. september 2019 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i løn og personalegoder", navn på deltager, dato og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.480,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 1.000,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder med opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet hos EY bestående af Maria Jespersen, Rya Nyqvist Sørensen, Karina Plambæk og Anne Marie Hegelund.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi håber, at håndbogen lever op til Deres forventning og tager gerne imod ris og ros, således at vi løbende kan medtage de emner, der er relevante for abonnenterne.

De er også velkommen til at stille spørgsmål til forfatterne.  Det gør mange allerede, og vi bestræber os på at svare alle inden for 48 timer.

Spørgsmål beder vi Dem sende til Forlaget Andersen, der sender dem direkte videre til redaktionen.

De bedste hilsner fra redaktionen
v/Executive Director Maria Jespersen, EY

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 24. september 2019 på alle nybestillinger af basispakken på Løn og Personalegoder via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere