Løn og Personalegoder - nyhedsbreve

Kursus i Løn og Personalegoder 2018

04.04.2018

Kære abonnent

EY og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i Løn og Personalegoder.

Kurset vil blandt andet omhandle den ny ferielov, status på persondataforordningen og udvalgte skatteemner. Derudover vil også de til redaktørteamet indkomne spørgsmål blive behandlet.
 
Kurset tæller fire timer og er gratis for alle abonnenter på håndbogen. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til bogens forfattere.

Ligeledes vil vi gentage de forgangne års succes og dermed atter opfordre jer til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset. Ønsker kan sendes via e-mail til: maria.jespersen@dk.ey.com.
 
Dato og tidspunkt:
Aarhus: 4. september 2018, kl. 12.30 til 16.30
København: 11. september 2018, kl. 12.30 til 16.30

Sted:
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 21. august 2018 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk. Angiv venligst "Kursus i løn og personalegoder", navn på deltager, dato og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.480,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 1.000,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder med opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet hos EY bestående af Maria Jespersen, Rya Nyqvist Sørensen, Karina Plambæk og Anne Marie Hegelund.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner fra redaktionen
v/Executive Director Maria Jespersen, EY

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 21. august 2018 på alle nybestillinger af basispakken på Løn og Personalegoder via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere