Klimaledelse - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2019

11.04.2019

Kære abonnent

Vi har hermed fornøjelsen af at sende dig årets anden opdatering af indholdet til Klimaledelse med følgende kapitler:

5.3 Fra hensigt til mål. Klimapolitik i praksis
6.1 Borgernes grønne beslutninger
8.5 Bæredygtig omstilling af mindre virksomheder

Der er behov for en national handlingsplan
God planlægning kræver et blik for det langsigtede mål. Derfor bør Danmark have en klimaplan, hvor mål er fastlagt frem mod 2050 indenfor alle sektorer, og et virkemiddelkatalog, så vi kan få en åben politisk debat om vejen derhen.

Og for energiområdet en vision for det energisystem, der kan være bagtæppe for en aktiv energiplanlægning både lokalt og nationalt. Når vi sætter gang i investeringer som geotermi og overskudsvarme, er det investeringer, der går 15-30 år ud i tiden.


Når mindre værker skifter til biomasseværker med dampturbiner, så er det investeringer, der skal afskrives over mange år. Tilsvarende bør investeringer i elnettet tage højde for øget elforbrug i fremtiden og dermed højere belastninger.

Det skriver chefkonsulent Pernille Hagedorn-Rasmussen, IDA i artiklen ”Fra hensigt til mål. Klimapolitik i praksis”.

Borgernær kommunal grøn omstilling
Grøn omstilling omfatter blandt andet husholdningers energiforbrug til opvarmning, transport og apparater. Her er borgernes beslutninger afgørende. Derfor er det vigtigt, at kommunerne og deres borgernære frontmedarbejdere, såvel som installatører og bankrådgivere forstår borgernes grønne beslutningsproces.

Forstår at omlægningsbeslutninger forløber i faser; fra at man slet ikke har tænkt sig at omstille, til man er i gang med en ny grøn hverdag. For at kunne bidrage konstruktivt må aktørerne rundt om borgernes grønne beslutninger kende borgernes informationsbehov og udfordringer i de enkelte faser.

Professor Emerita, PhD Ellen Christiansen, AAU præsenterer i artiklen "Borgernes grønne beslutninger" en enkel model 'Borgernes Grønne Beslutningstrappe' og gør rede for, hvordan beslutningsstøtte bedst udformes trin for trin.

Grøn omstilling af den mindre virksomhed
Som mindre virksomhed kræver det mod, viljestyrke og masser af inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.

Det kan være svært, for i mange tilfælde mangler transparens, når vi begynder at stille dybdegående spørgsmål til alle dele af værdikæden. Det kan i starten også være dyrere, men det er det hele værd, for vores mål er at være både en økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtig virksomhed.

Det skriver CEO Stella Nisreen Kanaan, Beauty Avenue i artiklen ”Bæredygtig omstilling af mindre virksomheder”.

Rigtig god fornøjelse med læsningen.

Eva Born Rasmussen & Hans-Martin Friis Møller

Bestil Klimaledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere