Klimaledelse - stikord i bogen

2

2050 målet 5.3

3

3. parts certificeringer 8.5

A

Additionel grøn strøm 7.3
Adfærd 8.6
Adfærdsforskning 6.1
Adfærdsændring 8.5
Adfærdsændringer 5.6
Administrationsgrundlag 6.3
Affald 4.2, 8.6, 10.5
Affaldsdeponering 5.5
Affaldssortering 8.5
Affaldssystemer 5.5
Aftalen om vandsektoren 6.5
Aktionærer 8.3
Aktører 7.2
Aluminium 5.5
Ansvar 11.3
Arbejdskraft 5.6
Arbejdsmiljøet 8.5
Arealanvendelsen 6.3
Asset Management 6.5

B

B2B 7.5
Befolkningstilvækst 4.3
Benchmarking 10.2
Beslutningsfaser 6.1
Best practice 9.1
Bioaffald 8.4
Biogas 3.1
Biomasse 3.3, 5.3, 10.2
Biomasseværker 5.3
Bionedbrydelig plastik 5.7
Bioplast 3.1
BNP 4.2, 9.2
Borgerne 6.1
Borgerting 8.1
Borgmesteren 6.2
BREAM 10.1
Bright Green Strategi 1.1
Brundtland 4.1
Bruttonationalproduktet 5.6
Brændselstyper 3.3
Brændsler 10.2
Bundlinjer 9.2
Buzzwords 11.1
Byerhverv 5.6
Bygninger 10.1
Byråd 6.4
Bæredygtig udvikling 5.1
Bæredygtige Byggeri 10.1
Bæredygtighed 5.6, 8.3, 9.1, 10.1
Bæredygtighedsmål 7.6, 7.6
Bæredygtighedsparametre 10.1
Bæredygtighedspolitik 8.6
Bæredygtighedsrapporter 7.2
Bæredygtigt forbrug 10.4

C

Cap and Trade 8.3
Carbon Trust Footprint 10.4
CDM - Clean Development Mechanism 7.3
Celluose 3.1
Cement 5.5
Certificeringer 5.7
China Europe Water Platform 6.5
Cirkulær vandøkonomi 3.1
Cirkulær økonomi 4.2, 5.1, 5.5
Cirkulært samarbejde 8.4
Civilsamfundet 10.3
Civilsamfundsorganisationer 10.3
Climatop 10.4
CO2 8.1, 8.3
CO2 fodaftryk 8.2
CO2 neutral 8.1
CO2 udledninger 10.2
CO2-aftryk 11.3
CO2-beregninger 7.3
CO2-kvoter 7.3
CO2-neutral 7.3
CO2-reduktion 7.3
CO2-regnskab 7.3
CO2-udledere 7.3
CO2-udledning 11.3
Communication on Progress Report (COP) 7.4
COP 7.2
COP25 5.2
Corona krisen 5.6
CRISPR-metode 7.1
CSR 7.2, 7.4, 7.5
CSR rapportering 7.2

D

Danmarks Naturfredningsforening 6.2
Danske styrkepositioner 6.5
Datacentre 5.3
De termodynamiske love 10.5
Debat 3.3
Delmål 8.1
Den cirkulære økonomi 8.4, 10.4
Den fysiske produktion 5.6
Den neoklassiske velfærdsøkonomi 10.2
Den Tredobbelte Bundlinje 9.2
Design 10.5
Designudvikling 10.5
Det Etiske Råd 7.1
Det Europæiske Råd 5.2
Det samfundsøkonomiske råderum 5.6
DGNB 10.1
Dialog 7.2
Drikkevand 6.5
Drikkevandsforureninger 6.5
Drivhus Jorden 3.3
Drivhuseffekten 4.1, 7.3
Drivhusgasbelastning 9.2
Drivhusgasneutralt 5.2

E

Effektmåling 7.6
EFQM 7.2
Ejerskab 9.1
Eksportmuligheder 6.5
Eksternaliteter 10.2
Ekstremregn 6.6
Elektrificering 5.3
Elforbrug 8.6
El-forbrug 5.3
Elforsyningssikkerheden 5.3
Ellen MacArthur Foundation 3.1
Emballagematerialer 4.2
End-of-pipe 10.5
Energiaftalen 5.3
Energibehov 10.1
Energibesparelser i industrien 5.3
Energieffektiviseringer 3.2
Energiforbrug 3.3, 10.5
Energiforbrug i husholdningen 6.1
Energiforbruget i bygninger 5.3
Energifordelingen 4.1
Energikonsulenter 6.1
Energiplanlægning 5.3
Energiproduktion 3.2
Energiselskaber 3.2
Energisystem 5.3
Energisystemet 10.2
Engangsflasker 4.2
Engangsplastdirektiv 5.5
Erhvervsakademier 5.1
EU 3.1, 5.2, 10.2
EU direktiver 3.2
EU’s Grønne Pagt 5.2
EU’s Klimalov 2020 5.2
EUAer - EU Allowances 7.3
EU-Blomsten 10.4
EU-borgerne 5.2
EU-Parlamentet 5.2
EUs kvotehandelssystem 7.3

F

Fagministre 8.1
Fjernvarmen 5.3
FN Global Compacts 7.4
FN’s klimakonference 5.2
FN’s klimapanel 11.1
FN's Global Compact 7.5
FNs Klimakonvention 3.2
FNs Klimapanel IPCC 3.3
FNs verdensmål 8.4
Forandringsledelse 3.2
Forbrugerne 7.5
Forbrugerombudsmanden 8.5
Forbundne kriser 3.2
Forhandlingsprocesser 5.2
Fornybare energikilder 3.2
Forretningsmodel 4.2, 8.4
Forretningsmodeller 5.5
Forskere 3.3
Forsyningssektorerne 10.2
Forsyningsselskaber 6.5
Forvaltning 6.2, 6.4
Fosfor 3.1
Fossil brændsel 3.2
Fremskrivninger 3.2
Frihandelsesaftalen 8.3
Frontløber 8.6

G

Genanvendelighed 4.2
Genanvendelse 5.5
Genanvendelsesrate 5.5
Genbrug 5.5
Genteknologier 7.1
Geotermi 5.3
Global Compact 7.2, 9.1
Global opvarmning 7.1
Global Reporting Initiative 7.2
GMO 7.1
GoGreen Copenhagen 8.5
Governance 10.3
Government 10.3
Green washing 7.3
Greenhouse Gas(GHG) protokollen 3.2
Greenwashing 7.5, 8.6
Greta Thunberg 5.2
GRI 7.2
GRI målemetoder 7.4
Grøn domæneviden 9.1
Grøn energi 7.1
Grøn frontløber 3.3
Grøn omstilling 1.2, 5.6, 7.1
Grøn profil 6.3
Grønne begreber 3.2
Grønne jobs 6.5
Grønne virksomheder 3.2
Grønne økonomi 5.4
Grønt nationalregnskab 5.4

H

Halocarboner 3.2
Handleplaner 6.4
Handlepligt 8.1
Havvindmølleparkerne 5.6
Helhedstænkning 5.3
Husholdninger 5.6

I

Incitamentet 7.5
Indholdsstoffer 8.6
Indirekte effekter 8.1
Industriel kompostering 5.7
Industriel symbiose 4.2
Industrielle symbioser 8.4
Infrastruktur 8.1, 8.2
Innovation 7.6, 8.2, 8.4, 10.5
Innovationsstrøm 7.3
InnovFin 4.2
INSPIRE 3.2
Installatører 6.1
Institutionelt setup 3.2
International Water Association (IWA) 6.5
Investering 8.2
Investeringer 5.3
Investorbeskyttelsesaftale 8.3
IPCC 4.1, 11.1
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 3.2
ISO 14024 10.4

J

JI - Joint Implementation 7.3

K

Kalundborg Symbiosen 8.4
Kapitaler 7.2
Kapitalisme 8.3
Kemikalier 8.5, 10.5
Kina 5.5
Klima 1.2, 9.1
Klima+ 8.6
Klimabelastningen 10.4
Klimadebatten 11.3
Klimaeffekter 3.2
Klimaforandringer 3.2, 7.4
Klimaforandringerne 8.2, 11.1
Klimafølsomme sygdomme 8.1
Klimagasser 3.2
Klimagavnlig adfærd 7.1
Klimahandling 11.3
Klimahensyn 3.2, 6.3
Klimakommune 6.2
Klimakommuneaftale 6.2
Klimakommunikation 7.3
Klimakrisen 3.2, 3.3
Klimaledelse 1.1, 1.2, 3.2
Klimalov 5.2
Klimaloven 8.1
Klimamodeller 4.1
Klimaneutralt 5.2
Klimapartnerskaber 10.4
Klimaplan 5.3, 10.3
Klimaproblematikken 3.2
Klimaprofil 1.1
Klimarealiteter 8.2
Klimarådet 5.6
Klimarådgivning 3.2
Klimastrategi 1.1, 1.2, 3.2, 7.3, 7.3
Klimatilpasning 6.3, 6.6
Klimatilpasningen 8.2
Klimatilpasningsplaner 6.3
Klimatopmøde 5.2
Klimavenlig mad 8.2
Klimaændringer 1.2, 3.2
Kobber 10.5
Kommunal forvaltning 6.1
Kommuneplaner 6.3
Kommuner 6.6
Kommunikation 7.5
Komposterbare plastik 5.7
Konflikter 4.3
Konkurrenceevne 7.6
Konkurrenceparameter 7.6
Konkurrenceudsætte 10.2
Kosmetikprodukter 8.5
KPI 7.4
KPI’er 9.1
Kulstof 3.1
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner 5.1
Kunstvanding 3.1
Kvotehandel systemet 5.2
Kvotemarked 10.2
Kvotesektor 10.2
Kvotesystemer 7.3
Kvotesystems 8.3
Kølingssystem 4.2

L

Landbruget 5.6
Landbrugsproduktion 7.1
Landvindmøller 5.3
Lavemissionsamfund 5.2
Lav-emissionsbiler 5.3
Lederskab 6.2
LEED 10.1
Leverandørkæderne 7.5
Liberalisere 10.2
Livscyklusvurdering 8.4, 10.5
Lokalplaner 6.3
Lokalplanlægningen 6.3
Lov 9.1
Lovgivning 1.2, 8.5
Læring 8.2

M

Mads Øvlisen 7.5
Markedsarrangementer 10.2
Markedsgørelse 10.2
Markedsmuligheder 3.3
Markedspriser 10.2
Markedssociologi 10.2
Materialekredsløbet 10.5
Miljø 9.1
Miljø- og sundhedsskadelig 5.7
Miljøbeskyttelse 7.4
Miljøhensyn 6.3, 10.1
Miljøminister 6.5
Miljømærker 10.4
Miljøpåvirkning 8.6
Miljøpåvirkninger 5.4
Miljøvurdering 6.3
Mindre virksomhed 8.5
Multinationale 8.3
Multinationale selskabers 8.3
Mærkeordninger 10.4
Mærkningsordninger 8.6
Mål 13: Klimaindsats 4.3
Mål 16: Fred 4.3

N

Nationalregnskab 5.4
Nationalregnskabets 9.2
Naturbegrebet i markedsføringen 7.1
Naturen 7.1
Neoliberalisme 8.3
Netværk 7.5
NGO 10.3
Novo Nordisk 9.2
Nul-emissions samfund 5.3

O

OECD-retningslinjer for multinationale selskaber 7.5
Offentlig-private samarbejde 8.4
Overskudsvarme 5.3
Overskudsvarmen 4.2
Oversvømmelse 6.3
Oversvømmelser 6.6
Oversvømmelseskort 6.3

P

Paradigmeskift 8.1
Parisaftalen 8.1
Paris-aftalen 3.3, 4.3, 9.2
Partnerskab 4.3
PEF 10.4
Planloven 6.3, 6.3
Planlægning 5.3, 10.2
Plastforurening 5.5
Plasthandlingsplan 5.5
Plastik 5.5
Plaststrategi 5.5
Politik 11.3
Politiker 3.3
Politikker 6.4
Politisk handlekraft 5.6
Politisk regulering 10.2
Principle for Responsible Investments 7.5
Principper 9.1
Pris- og incitamentsstruktur 10.2
Priser 10.2
Processer 8.5
Product Environmental Footprint 10.4
Produkters levetid 4.2
Produktion 10.5
Produktionsfaktorer 5.6
Produktionsmulighederne 5.6
Produktoptimering 10.5
Produktudvikling 10.5
Professionshøjskoler 5.1

R

Rammebetingelser 4.2
Rapportering 7.5, 9.1
Realkapital 5.6
Reduktioner 8.1
Reduktionsmål 10.2
Reduktionsprogram 8.3
Reguleringsprincipper 10.3
Ressourceeffektivitet 4.2
Ressourceflow 10.5
Ressourceforbrug 5.4
Ressourcehåndtering 9.1
Ressourceoptimering 8.4
Ressourcer 4.2
Ressourcestrategi 3.1
Retningslinjer 9.1
Rio +20-topmøde 7.5
Risici 4.1, 7.4
Risikostyringsplaner 6.3
Råstof 5.7

S

Samarbejde 7.2
Samfundsansvar 7.5
Samfundsøkonomi 10.2
Samfundsøkonomisk værdisættelse 10.2
Samskabelse 6.1
Scenarier 5.3, 10.2
SDG 7.4
SDG Accelerator 7.6
SDG Compass guide 9.1
SDG17 målene 8.6
Sektorer 8.5
Sektorstrategier 8.1
Selskabslovgivningen 7.2
Separatkloakeringen 3.1
Service 10.5
Serviceydelser 8.1
Shareholderledelse 7.2
Shareholders 7.2
Sideeffekter 10.5
Skatter 10.2
Skønhedsindustri 8.6
Skønhedsindustrien 8.5
SMVere 9.1
Social og miljømæssig bæredygtighed 7.5
Sociale hensyn 10.1
Spildevand 3.1
Spildevandsanlæg 6.3
Spildevandsforsyningsselskaber 6.6
Spildevandsrensning 6.5
Spilleregler 8.3
Stakeholderdialog 7.2
Standard 8.6
Standarder 10.4
Strukturpolitik 5.6
Styringsinstrument 10.2
Stål 5.5
Subsider 10.2
Substitution 10.5
Sundhed 8.1
Sundhedssektoren 8.1
Supply chain 4.2
Sustainable Development Goals 4.2, 6.5, 7.4
Svanemærket 10.4
Symbiosesamarbejde 8.4
Systemtænkning 5.1

T

Teknologi 5.6
Teknologieksport 5.6
Teknologiske løsninger 3.3
Tilslutningspligt 5.3
Transport 8.6
Trykkeri 8.6
Træningsprogrammer 7.5
Turistsektor 8.2
Tværdisciplinært arbejde 5.1

U

UBU 5.1
Uddannelser 5.1
Udenlandsk valuta 5.6
Udviklingslande 7.4
Underleverandører 7.5
UNESCO 5.1
UNGC Management model 7.4
Universiteter 5.1

V

Valutaoverskud 5.6
Vand 3.1
Vandforbruget 8.6
Vandsektorloven 6.5
Vandselskaber 6.5
Vandstigninger 6.6
Vandværksstyringen 6.5
Varmeforsyningen 10.2
Varmeproduktionen 10.2
Varmepumper 5.3
Varmesektoren 10.2
VE 4.3
Vejr- og klimamodeller 4.1
Vejr-apps 4.1
Vejrmodel 4.1
Velfærd 7.4
VER - Verified Emission Reduction 7.3
Verdensmål 4.3, 7.6
Verdensmålene 7.4
Verdensmålskompasset 7.4
Vidensnetværk 7.6
Virkemiddelkatalog 5.3
Virkemidler 10.3
Virksomhedsførelse 9.2
Virksomhedsledere 11.3
Virksomhedsregnskabsloven 7.5
Vision 5.3, 6.4
Vækst 7.6
Værdikæde 8.5
Værktøjer 9.1

W

World Water Forum 6.5
WTO 8.3, 10.2

Ø

Økologiske 8.5
Økologiske fodaftryk 9.2
Økonomisk vækst 3.3
Økonomisk værdi 8.3
Økonomiske hensyn 10.1

A

AA1000 7.2

Å

Årsregnskabsloven § 99 a 7.4

Bestil Klimaledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere