Klimaledelse - stikord i bogen

2

2050 målet 5.3

3

3. parts certificeringer 8.5

A

Additionel grøn strøm 7.3
Adfærd 8.6
Adfærdsforskning 6.1
Adfærdsændring 8.5
Affald 4.2, 5.5, 8.6, 10.5
Affaldshåndtering 10.4
Affaldssortering 8.5
Aftalen om vandsektoren 6.5
Aktionærer 8.3
Ansvar 11.3
Arbejdsmiljøet 8.5
Asset Management 6.5

B

B2B 7.5
Befolkningstilvækst 4.3
Befolkningstilvæksten 4.4
Bekendtgørelser 10.3
Benchmarking 10.2
Beslutningsfaser 6.1
Beslutningsgrundlag 10.1
Best practice 9.1
Bioaffald 8.4
Bioenergi 8.1
Biogas 3.1
Biomasse 3.3, 5.3, 10.2
Biomasseværker 5.3
Bioplast 3.1
BNP 4.2, 9.2
Borgerne 6.1
Borgmesteren 6.2
Bright Green Strategi 1.1
Brundtland 4.1, 11.2
Brundtlandrapporten 10.3
Brændselstyper 3.3
Brændsler 10.2
Bundlinjer 9.2
Buzzwords 11.1
Byggeområdet 8.1
Bygningsrenoveringen 8.1
Byråd 6.4
Bæredygtig udvikling 5.1, 10.4
Bæredygtighed 4.4, 7.2, 8.3, 9.1
Bæredygtighedsmål 7.6, 7.6
Bæredygtighedspolitik 8.6
Bæredygtigt forbrug og produktionsformer 10.4

C

Cap and Trade 8.3
CDM - Clean Development Mechanism 7.3
Celluose 3.1
China Europe Water Platform 6.5
Cirkulær vandøkonomi 3.1
Cirkulær økonomi 4.2, 5.1, 5.5, 10.4
Cirkulærer 10.3
Cirkulært samarbejde 8.4
CLEAN 7.1
Cleantech 7.1
CO2 8.3
CO2 fodaftryk 8.2
CO2 udledninger 10.2
CO2-aftryk 11.3
CO2-beregninger 7.3
CO2-kvoter 7.3
CO2-neutral 7.3
CO2-reduktion 7.3
CO2-reduktionsmål 11.2
CO2-regnskab 7.3
CO2-udledere 7.3
CO2-udledning 8.1, 11.3
Communication on Progress Report (COP) 7.4
COP15 11.2
COP21 11.2
COP26 5.2
CSR 7.4, 7.5, 10.6

D

Danmarks Naturfredningsforening 6.2
Dansk miljø- og klimapolitik 5.2
Danske styrkepositioner 6.5
Datacentre 5.3
Datakvalitet 10.1
De termodynamiske love 10.5
Debat 3.3
Den cirkulære økonomi 8.4
Den neoklassiske velfærdsøkonomi 10.2
Den Tredobbelte Bundlinje 9.2
Design 10.4, 10.5
Designudvikling 10.5
Det ottende miljøhandlingsprogram 5.2
Det økologiske system 4.4
Drikkevand 6.5
Drikkevandet 10.4
Drikkevandsforureninger 6.5
Drivhus Jorden 3.3
Drivhuseffekten 4.1, 7.3
Drivhusgasbelastning 9.2

E

Effektmåling 7.6
Ejerskab 9.1
Eksportmuligheder 6.5
Eksternaliteter 4.4, 10.2
Ekstremregn 6.6
Elektrificering 5.3
Elforbrug 8.6
El-forbrug 5.3
Elforsyningssikkerheden 5.3
Ellen MacArthur Foundation 3.1
Emballagematerialer 4.2
En systemisk tilgang 4.4
End-of-pipe 10.5
Energiaftalen 5.3
Energibesparelser 8.1
Energibesparelser i industrien 5.3
Energieffektiviseringer 3.2
Energiforbrug 3.3, 10.5
Energiforbrug i husholdningen 6.1
Energiforbruget i bygninger 5.3
Energifordelingen 4.1
Energiforliget for 2020 11.2
Energikonsulenter 6.1
Energiplanlægning 5.3
Energipolitikken 11.2
Energiproduktion 3.2
Energiproduktionsenheder 8.1
Energiselskaber 3.2
Energisystem 5.3
Energisystemet 10.2
Energivision 2050 8.1
Engangsflasker 4.2
ENS 8.1
Erhvervsakademier 5.1
EU 3.1, 5.2, 5.5, 10.2
EU direktiver 3.2
EUAer - EU Allowances 7.3
EU-Blomsten 10.4
Europaparlamentet 5.2
EUs kvotehandelssystem 7.3

F

Fjernvarmen 5.3
FN 10.4
FN Global Compacts 7.4
FN’s klimapanel 11.1
FN's Global Compact 7.5
FNs Klimakonvention 3.2
FNs Klimapanel IPCC 3.3
FNs verdensmål 8.4
Folketingsvalg 5.2
Forandringsledelse 3.2
Forbrugerne 7.5
Forbrugerombudsmanden 8.5
Forbrugeroplysning 4.4
Forbundne kriser 3.2
Fornybare energikilder 3.2
Forretningsmodel 4.2, 8.4
Forretningsmodeller 5.5
Forsikringsselskaber 10.1
Forsikringsskader 6.3
Forskere 3.3
Forskningsmiljøer 10.1
Forskningsprogram 5.2
Forsyningssektorerne 10.2
Forsyningsselskaber 6.5
Forsyningsselskaberne 10.1
Forvaltning 6.2, 6.4
Fosfor 3.1
Fossil brændsel 3.2
Fremskrivninger 3.2
Frihandelsesaftalen 8.3
Frontløber 8.6

G

Genanvendelighed 4.2
Genbrugspladser 5.5
Geo- og vejrdata 10.1
Geotermi 5.3
Global Compact 9.1
GoGreen Copenhagen 8.5
Green washing 7.3
Greenhouse Gas(GHG) protokollen 3.2
Greenwashing 7.5, 8.6
GRI målemetoder 7.4
Grundejerne 6.3
Grundvandet 10.4
Grøn domæneviden 9.1
Grøn Erhvervsvækst 7.1
Grøn frontløber 3.3
Grøn omstilling 1.2
Grønne begreber 3.2
Grønne jobs 6.5
Grønne virksomheder 3.2
Grønne økonomi 5.4
Grønt nationalregnskab 5.4

H

Halocarboner 3.2
Handleplaner 6.4
Handlingsplan 10.4
Handlingsprogrammer 5.2
Hedebølger 10.1
Helhedstænkning 5.3
Helle Zinner Henriksen 10.1
Husholdningerne 8.1

I

Incitamentet 7.5
Indholdsstoffer 8.6
Indkøbere 10.4
Industriel symbiose 4.2
Industrielle symbioser 8.4
Infrastruktur 4.4, 8.2
Innovation 7.6, 8.2, 8.4, 10.5
Innovationsstrøm 7.3
InnovFin 4.2
INSPIRE 3.2
Installatører 6.1
Institutionelt setup 3.2
International Water Association (IWA) 6.5
Investering 8.2
Investeringer 5.3
Investorbeskyttelsesaftale 8.3
IPCC 4.1, 11.1
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 3.2

J

JI - Joint Implementation 7.3

K

Kalundborg Symbiosen 8.4
Kapitalisme 8.3
Kemikaliekrav 10.4
Kemikalier 8.5, 10.4, 10.5
Klima 1.2, 9.1
Klima- og energidebatten 11.2
Klima+ 8.6
Klimabelastning 4.4
Klimadagsordenen 11.2
Klimadebatten 11.3
Klimaeffekter 3.2
Klimaforandringer 3.2, 7.4
Klimaforandringerne 5.6, 8.2, 11.1
Klimagasser 3.2
Klimahandling 11.3
Klimahensyn 3.2
Klimakommune 6.2
Klimakommuneaftale 6.2
Klimakommunikation 7.3
Klimakrisen 3.2, 3.3
Klimaledelse 1.1, 1.2, 3.2
Klimamodeller 4.1
Klimaplan 5.3
Klimapolitik 10.3
Klimaproblematikken 3.2
Klimaprofil 1.1
Klimarealiteter 8.2
Klimarådgivning 3.2
Klimastrategi 1.1, 1.2, 3.2, 7.3, 7.3
Klimatilpasning 6.3, 6.6
Klimatilpasningen 8.2
Klimavenlig mad 8.2
Klimaændringer 1.2, 3.2, 6.3
Klimaændringerne 10.1
Klynger 7.1
Kobber 10.5
Kommunal forvaltning 6.1
Kommuner 6.6
Kommunikation 7.5
Konflikter 4.3
Konkurrenceevne 5.5, 7.6
Konkurrencefordele 7.2
Konkurrenceparameter 7.6
Konkurrenceudsætte 10.2
Kosmetikprodukter 8.5
KPI 7.4
KPI’er 9.1
Krisekommunikation 10.1
Kulstof 3.1
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner 5.1
Kunstvanding 3.1
Kvalitet 10.4
Kvotemarked 10.2
Kvotesektor 10.2
Kvotesystemer 7.3
Kvotesystems 8.3
Kølingssystem 4.2

L

Landbrugspolitik 5.2
Landbrugsproduktion 4.4
Landvindmøller 5.3
Lav-emissionsbiler 5.3
Lederskab 6.2
Leverandørkæderne 7.5
Liberalisere 10.2
Livscyklusvurdering 8.4, 10.5
Lotte Lindgaard Andersen 7.1
Lov 9.1
Love 10.3
Lovgivning 1.2, 8.5
Læring 8.2

M

Mads Øvlisen 7.5
Madspild 4.4
Makroøkonomiske regnemodeller 5.6
Margrethe Angel 7.1
Markedsarrangementer 10.2
Markedsgørelse 10.2
Markedsmuligheder 3.3
Markedspriser 10.2
Markedssociologi 10.2
Materialekredsløbet 10.5
Meassurance 10.6
Mediepres 11.2
Merværdi 5.5
Miljø 9.1
Miljøadministration 10.3
Miljøbeskyttelse 7.4
Miljøgodkendelser 10.3
Miljøminister 6.5
Miljøpåvirkning 8.6
Miljøpåvirkninger 5.4
Mindre virksomhed 8.5
Multinationale 8.3
Multinationale selskabers 8.3
Mærkningsordninger 8.6
Mål 13: Klimaindsats 4.3
Mål 16: Fred 4.3

N

Nationalregnskab 5.4
Nationalregnskabets 9.2
Naturkatastrofer 5.6
Neoliberalisme 8.3
Netværk 7.5
Novo Nordisk 9.2
Nul-emissions samfund 5.3
Nybyggeri 8.1

O

OECD-retningslinjer for multinationale selskaber 7.5
Offentlig-private samarbejde 8.4
Overskudsvarme 5.3
Overskudsvarmen 4.2
Oversvømmelse 10.1
Oversvømmelser 6.6

P

Paris-aftale 5.6
Paris-aftalen 3.3, 4.3, 9.2, 10.3
Partnerskab 4.3
Partnerskaber 10.4
Pejlemærker 10.4
Personbiler 5.2
Pesticider 4.4
Planlægning 5.3, 10.2
Plaststrategi 5.5
Plasttyper 5.5
Politik 11.3
Politiker 3.3
Politikker 6.4
Politisk regulering 10.2
Preben Birr-Pedersen 7.1
Principle for Responsible Investments 7.5
Principper 9.1
Pris- og incitamentsstruktur 10.2
Priser 10.2
Processer 8.5
Produkters levetid 4.2
Produktets livscyklus 10.4
Produktion 10.5
Produktoptimering 10.5
Produktudvikling 10.5
Professionshøjskoler 5.1
Prognoser 10.1

Q

Quattro-helix 7.1

R

Rammebetingelser 4.2, 5.5
Rapportering 7.5, 9.1
Reduktionsmål 10.2
Reduktionsprogram 8.3
Regneregler 5.6
Ressourceeffektivitet 4.2
Ressourceflow 10.5
Ressourceforbrug 5.4
Ressourcehåndtering 9.1
Ressourceoptimering 8.4
Ressourcer 4.2, 4.4, 10.4
Ressourcestrategi 3.1
Retningslinjer 9.1
Rio +20-topmøde 7.5
Rio topmøde 10.3
Risici 4.1, 7.4
Risikovurdering 10.1
Råvare 5.5
Råvarer 10.4

S

Samfundsansvar 7.5
Samfundsmæssige gevinster 5.6
Samfundsøkonomi 10.2
Samfundsøkonomisk omkostning 5.6
Samfundsøkonomisk værdisættelse 10.2
Samskabelse 6.1
Scenarier 5.3, 10.2
SDG 7.4
SDG Accelerator 7.6
SDG Compass guide 9.1
SDG17 målene 8.6
Sektorer 8.5
Separatkloakeringen 3.1
Service 10.5
Sideeffekter 10.5
Skatter 10.2
Skybrud 6.3, 10.1
Skønhedsindustri 8.6
Skønhedsindustrien 8.5
Smart City 8.1
Smart Energy Systems 8.1
Smarte el-net 8.1
Smarte gas-net 8.1
Smarte varmeforsyningsnet 8.1
SMVere 9.1
Social og miljømæssig bæredygtighed 7.5
Sociale medier 10.1
Spildevand 3.1
Spildevandsforsyningsselskaber 6.6
Spildevandsrensning 6.5
Spilleregler 8.3
Standard 8.6
Standarder 10.6
Stormfloder 6.3
Styringsinstrument 10.2
Subsider 10.2
Substitution 10.5
Supply chain 4.2
Sustainable Development Goals 4.2, 6.5, 7.4
Svanemærket 10.4
Symbiosesamarbejde 8.4
Systemtænkning 5.1
Systemtænkningen 4.4

T

Teknologiske løsninger 3.3
Tilslutningspligt 5.3
Transport 8.6
Trykkeri 8.6
Træningsprogrammer 7.5
Turistsektor 8.2
Tværdisciplinært arbejde 5.1

U

UBU 5.1
Uddannelse 5.5
Uddannelser 5.1
Udviklingslande 7.4
Udviklingspolitik 4.4
Underleverandører 7.5
UNESCO 5.1
UNGC Management model 7.4
Universiteter 5.1
Uvejr 10.1

V

Vand 3.1
Vandforbruget 8.6
Vandsektorloven 6.5
Vandselskaber 6.5
Vandstigninger 6.6
Vandværksstyringen 6.5
Varmebehovet i bygninger 8.1
Varmeforsyningen 10.2
Varmeproduktionen 10.2
Varmepumper 5.3
Varmesektoren 10.2
VE 4.3
Vedvarende energikilder 8.1
Vejledninger 10.3
Vejr- og klimamodeller 4.1
Vejr-apps 4.1
Vejrmodel 4.1
Velfærd 7.4
VER - Verified Emission Reduction 7.3
Verdensmål 4.3, 7.6, 10.4
Verdensmålene 7.4
Verdensmålskompasset 7.4
Vidensnetværk 7.6
Virkemiddelkatalog 5.3
Virksomhedsførelse 9.2
Virksomhedsledere 11.3
Virksomhedsregnskabsloven 7.5
Vision 5.3, 6.4
Vækst 7.6
Værdikæde 8.5
Værdikæden 5.5
Værktøjer 9.1

W

World Water Forum 6.5
WTO 8.3, 10.2

Ø

Økologi 4.4
Økologiske 8.5
Økologiske fodaftryk 9.2
Økonomi 4.4
Økonomisk vækst 3.3
Økonomisk værdi 8.3

Å

Årsregnskabsloven § 99 a 7.4

Bestil Klimaledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere