HR Dokumenter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2020

29.04.2020

Kære abonnent

Hermed følger anden opdatering i 2020 til din håndbog i HR Dokumenter.

Vi har følgende ajourføringer:

4.17 Aftale om ferie på forskud
4.18 Aftale om overførsel af ferie (ny ferielov)
4.19 Aftale om udbetaling af ferie (ny ferielov)
10.11 Coronavirus og tilsvarende smitsomme sygdomme

I denne opdatering har vi en helt ny artikel om det højaktuelle emne ”coronavirus og andre tilsvarende, smitsomme sygdomme” og om arbejdsgivernes håndtering heraf.

Derudover er der kommet nye bekendtgørelser og vejledning om den ny ferielov, som vi har i fokus – og der er helt nye standarddokumenter om de aftaler, virksomhederne og medarbejderne kan indgå under den ny ferielov fx om ferie på forskud og udbetaling.

Kapitlerne 4.17, 4.18 og 4.19 indeholder helt nye skabeloner til aftaler om ferie på forskud, overførsel af ferie og udbetaling af ferie, der tager højde for reglerne i den ny ferielov.

Kapitel 10.11 udgør et helt nyt dokument i form af en politik om coronavirus, som virksomheder kan anvende eller lade sig inspirere sig af til håndtering af coronavirus og smitsomme sygdomme på arbejdspladsen.

Årets kurser
Husk tilmelding til årets kurser i HR Dokumenter.
Kurset ledes af hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser inden for området HR Dokumenter blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfatter.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Kort introduktion til nyheder og nyttige dokumenter i HR Dokumenter
• Ansættelseskontrakter, bonus- og incitamentsordninger samt personalepolitikker; nyeste krav og tendenser
• Den nye ferielov; hvordan udmøntes den i praksis?
• Væsentlig ny lovgivning og retspraksis af betydning for HR Dokumenter

Dato og tidspunkt:

• København: 21., 22. og 23. oktober 2020
• Aarhus: 29. oktober 2020

Alle ovenstående kurser er fra kl. 12.30 til 16.30.

Sted:
• København: Labora Legal, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø
• Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på HR Dokumenter, og tilmelding skal ske senest den 13. oktober 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i HR Dokumenter", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.


Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner

HR Dokumenter redaktionen
v/ advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 13. oktober 2020 på alle nybestillinger af basispakken på HR Dokumenter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil HR Dokumenter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere