HR Dokumenter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2020

29.01.2020

Kære abonnent

Hermed følger første opdatering i 2020 til HR Dokumenter.

Der vil tillige i denne opdatering være fokus på den ny ferielov; herunder ikke mindst de erfaringer og foreløbige svar fra Ferielovkontoret på spørgsmål omkring overgangsordningen og reglerne i den ny ferielov.

Derudover er der opdatering i lyset af de seneste retningslinjer fra Datatilsynet omkring samtykke og samtykkeerklæringer.

Vi har dermed i denne opdatering fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer:

4.15 Informationsbrev – ny ferielov
4.16 Informationsbrev – ny ferielov, engelsk version
6.3 Samtykkeerklæring
6.4 Kombineret persondatameddelelse og
         samtykkeerklæring

8.7 Tro- og loveerklæring

I informationsbrevet i kapitel 4.15 er der indarbejdet opdateringer omkring fx valg af modeller for håndtering af feriefridage i overgangsperioden og under den ny ferielov.

Tilsvarende er den engelske version i kapitel 4.16 blevet opdateret.

Kapitlerne 6.3 og 6.4 om samtykkeerklæring og den kombinerede samtykkeerklæring og oplysning om behandling af persondata er opdateret i lyset af de nyeste vejledninger og afgørelser fra Datatilsynet.

Kapitel 8.7 udgør et nyt dokument i form af en tro- og loveerklæring, der bl.a. kan bruges overfor en medarbejder, der i relation til den skattemæssige behandling skal erklære, at denne kun vil bruge en mobiltelefon arbejdsmæssigt.

Årets kurser

Labora Legal og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i HR Dokumenter. Kurset ledes af hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser inden for området HR Dokumenter blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfatter.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Kort introduktion til nyheder og nyttige dokumenter i HR Dokumenter
• Ansættelseskontrakter, bonus- og incitamentsordninger samt personalepolitikker; nyeste krav og tendenser
• Den nye ferielov; hvordan udmøntes den i praksis?
• Væsentlig ny lovgivning og retspraksis af betydning for HR Dokumenter

Dato og tidspunkt:

• København: 21., 22. og 23. oktober 2020
• Aarhus: 29. oktober 2020

Alle ovenstående kurser er fra kl. 12.30 til 16.30.

Sted:
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere. Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på HR Dokumenter, og tilmelding skal ske senest den 13. oktober 2020 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i HR Dokumenter", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner
HR Dokumenter redaktionen
v/ advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 13. oktober 2020 på alle nybestillinger af basispakken på HR Dokumenter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Forbedrede og justerede produkter

Vi arbejder løbende på at gøre vore produkter og services bedre og af højere kvalitet. Ligeledes investerer vi løbende i nye features til gavn for nye og eksisterende kunder, og vore nye titler er skrevet af højt profilerede og ditto ansete redaktører.

Af nye tiltag kan nævnes:
• Mulighed for gratis onlinegennemsyn af persondata og/eller valgfri titel.
• Compliance check inkluderet i nye udgivelser.
• Øget brugervenlighed i onlineversionen - bl.a. bedre grafik og navigering.
• Q/A-forbedringer.
• Kursusmaterialearkiv.
• Sprogversionering.
• Mere intuitive og dybdegående søgeresultater.
• Optimering af website performance.
• Øget datasikkerhed.
• Onlinepakkeløsninger og flerbrugerlicenser.

Fra og med 7. januar 2020 justeres gentegningen af premiumpakker med en stigning på kr. 500,- ekskl. moms.

Med Forlaget Andersen står du dermed stærkere end nogensinde, og du vil være rustet til - og på forkant med - de mange nye love og regler, der er på vej.

Forlaget Andersen A/S

Bestil HR Dokumenter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere