HR Dokumenter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2019

11.10.2019

Kære abonnent

Hermed følger fjerde og sidste opdatering til HR Dokumenter i 2019, hvor vi har fornøjelsen af at fremsende følgende:

4.15 Informationsbrev - ny ferielov
4.16 Informationsbrev, ny ferielov - engelsk version
6.1 Introduktion

Fokus i denne opdatering er i høj grad på den nye ferielov, hvor perioden med indefrysning af lønmodtagernes feriepenge nu er trådt i kraft.

Derudover er der fortsat nyt fra Datatilsynet om kravene til virksomheders håndtering af persondata.

I informationsbrevet i kapitel 4.15 er der indarbejdet forslag til yderligere tekst og valgmuligheder for virksomhederne; herunder omkring håndtering af ferietillæg og feriefridage henover indefrysningsperioden og videre under den ny ferielovs regler.

Derudover er der opdateret med en række nye links til myndighedernes vejledninger om den ny ferielov.

I kapitel 4.16 er indsat en helt ny artikel, hvor informationsbrevet i 4.15 fremgår i en revideret version oversat til engelsk til brug i engelsktalende virksomheder og organisationer. Der er tillige suppleret med engelske grafiske illustrationer og nyttige links.

I kapitel 6.1 om persondata er der opdateret med en række nye links og vejledninger fra Datatilsynet; herunder om hvilke spørgeskemaer Datatilsynet anvender og vil anvende ved tilsynsbesøg i virksomheder.

Årets kurser
Vi har stadig enkelte ledige pladser tilbage på kurserne i HR Dokumenter henholdsvis den 16. og 23. oktober i København

Kurset ledes af hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser inden for området HR Dokumenter blive præsenteret og gennemgået.

Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfatter.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Kort introduktion til nyheder og nyttige dokumenter i HR Dokumenter
• Ansættelseskontrakter, bonus- og incitamentsordninger samt personalepolitikker; nyeste krav og tendenser
• Den nye ferielov; hvordan udmøntes den i praksis?
• Væsentlig ny lovgivning og retspraksis af betydning for HR Dokumenter

Dato og tidspunkt:
• København: 16. og 23. oktober 2019

Begge ovenstående kurser er fra kl. 10.00 til 14.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 9.30 - 10.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:
• København: Labora Legal, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø

Antallet af resterende pladser er begrænset, hvormed ekstra tilmelding sker efter 'først til mølle'-princippet.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på HR Dokumenter, og tilmelding skal ske senest henholdsvis den 14. oktober 2019 kl. 11.30 og den 21. oktober 2019 kl. 11.30 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i HR Dokumenter", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?

Der er også mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner
HR Dokumenter redaktionen
v/ advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 21. oktober 2019 kl. 11.30 på alle nybestillinger af basispakken på HR Dokumenter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil HR Dokumenter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere