HR Dokumenter - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2019

11.04.2019

Kære abonnent

Hermed følger anden opdatering i 2019 til HR Dokumenter.

I denne opdatering har vi fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer:

4.9 Tillæg – feriefridage (6. ferieuge)
4.15 Informationsbrev – ny ferielov
8.6 Aktieoptioner
9.2 Ansættelseskontrakt (employment contract)
10.4 Feriefridage

Ligesom i foregående opdatering er der fokus på den ny ferielov, der formelt træder i kraft den 1. september 2020, men allerede får virkninger fra den 1. september 2019, hvor overgangsperioden med ”indefrysning” af feriepenge træder i kraft. Vi vil have fortsat fokus på de mange overvejelser og udfordringer, den nye ferielov vil indebære.

Kapitel 4.9 (Tillæg om feriefridage/6. ferieuge) og punkt 10.4 (politik om feriefridage) er nu opdateret for tage højde for den ny ferielov og indeholder bl.a. forslag til, hvordan overgangsperioden skal håndteres.

Kapitel 4.15 (informationsbrev til medarbejderne om den ny ferielov) er ligeledes opdateret med nyeste viden om den ny ferielov, og der er nu indsat en Q/A, der kan bruges til inspiration til besvarelse af de mest grundlæggende spørgsmål fra medarbejderne.

Aktieoptionsloven er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2019, og kapitel 8.6 er blevet opdateret som følge heraf.

Kapitel 9.2 (Ansættelseskontrakt/employment contract) er ligeledes opdateret for at tage højde for den ny ferielov.

Årets kurser
Husk tilmelding til årets kursus i HR Dokumenter.

Kurset ledes af hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen, og arrangementet er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

På kurset vil de nyeste regler og tendenser inden for området HR Dokumenter blive præsenteret og gennemgået.

Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfatter.

Kurset vil fokusere på håndbogens hovedområder:
• Kort introduktion til nyheder og nyttige dokumenter i HR Dokumenter
• Ansættelseskontrakter, bonus- og incitamentsordninger samt personalepolitikker; nyeste krav og tendenser
• Den nye ferielov; hvordan udmøntes den i praksis?
• Væsentlig ny lovgivning og retspraksis af betydning for HR Dokumenter

Dato og tidspunkt:
• København: 2., 16. og 23. oktober 2019
• Aarhus: 9. oktober 2019

Alle ovenstående kurser er fra kl. 10.00 til 14.00. Der er indskrivning samt servering af kaffe/te/vand fra kl. 9.30 - 10.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted:
• København: Labora Legal, Indiavej 1, 1. sal, 2100 København Ø
• Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved overbooking.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på HR Dokumenter, og tilmelding skal ske senest den 24. september 2019 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnementschef Anja Nørgaard Mortensen på 'anmo@forlagetandersen.dk'.

Angiv venligst titlen "kursus i HR Dokumenter", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?

Der er i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed I sparer kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på HR Dokumenter her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner
HR Dokumenter redaktionen
v/ advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 24. september 2019 på alle nybestillinger af basispakken på HR Dokumenter via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil HR Dokumenter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere