Sådan behandles dine personlige oplysninger

Vi behandler dine data ud fra de 7 grundlæggende principper i Databeskyttelsesforordningen:

1. Lovligt og fair

Vi vil behandle persondata på lovlig og fair vis samt i overensstemmelse med dine rettigheder.

2. Formålsafgrænset

Vi indsamler kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind for.

3. Transparent

Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information på, hvilke persondata vi indsamler om dig.

4. Dataminimeret

Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i relation til de formål, som de er indsamlet til.

5. Nøjagtigt

Persondata, som vi behandler, skal være korrekt og - hvor nødvendigt - være holdt opdateret.

6. Tidsbegrænset

Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Karnov Group har tilhørende procedurer på plads, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

7. Fortroligt

Al behandlet persondata bliver betragtet som fortrolig information. Karnov Group garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforståede med, at persondata er fortrolige, og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles, jævnfør persondataforordningens artikel 32. Karnov Group sikrer, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads, for at sikre de persondata, som behandles af Forlaget Andersen.

Dataansvar

Forlaget Andersen A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles, når du bruger vore tjenester. Dette skyldes, at det er nødvendigt for Forlaget Andersen A/S at indsamle data for at kunne stille disse tjenester til rådighed for dig som bruger af vore tjenester.

Tjenesteydelser omfattet af denne politik

Denne politik gælder for alle abonnementer, der tegnes hos Forlaget Andersen A/S.

Accept af denne politik

Hvis du bruger vore tjenester, accepterer du denne Databeskyttelsespolitik og vor Politik for cookies; herunder accepterer du disse vilkår for indsamling, brug og deling af dine personlige data i henhold til denne Databeskyttelsespolitik.

Ændring

Vi kan ændre denne databeskyttelsespolitik, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked via vore tjenester eller på andre måder, så du har mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft. Hvis du ikke vil acceptere ændringerne, kan du opsige dit abonnement i henhold til din abonnementsaftale. Din fortsatte brug af vore tjenester, efter vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om vore ændringer af denne databeskyttelsespolitik, betyder, at du accepterer den opdaterede databeskyttelsespolitik.