Databeskyttelsespolitik

Sådan behandles dine personlige oplysninger

Læs om hvordan vi indsamler og håndterer personlige oplysninger herunder.

Vi behandler dine data ud fra de 7 grundlæggende principper i Databeskyttelsesforordningen:


1. Lovligt og fair
Vi vil behandle persondata på lovlig og fair vis samt i overensstemmelse med dine rettigheder.

2. Formålsafgrænset
Vi indsamler kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind for.

3. Transparent
Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information på, hvilke persondata vi indsamler om dig.

4. Dataminimeret
Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i relation til de formål, som de er indsamlet til.

5. Nøjagtigt
Persondata, som vi behandler, skal være korrekt og - hvor nødvendigt - være holdt opdateret.

6. Tidsbegrænset
Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Karnov Group har tilhørende procedurer på plads, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

7. Fortroligt
Al behandlet persondata bliver betragtet som fortrolig information. Karnov Group garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforståede med, at persondata er fortrolige, og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles, jævnfør persondataforordningens artikel 32. Karnov Group sikrer, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads, for at sikre de persondata, som behandles af Forlaget Andersen.

Dataansvar

Forlaget Andersen A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles, når du bruger vore tjenester. Dette skyldes, at det er nødvendigt for Forlaget Andersen A/S at indsamle data for at kunne stille disse tjenester til rådighed for dig som bruger af vore tjenester.

Tjenesteydelser omfattet af denne politik

Denne politik gælder for alle abonnementer, der tegnes hos Forlaget Andersen A/S.

Accept af denne politik

Hvis du bruger vore tjenester, accepterer du denne Databeskyttelsespolitik og vor Politik for cookies; herunder accepterer du disse vilkår for indsamling, brug og deling af dine personlige data i henhold til denne Databeskyttelsespolitik.

Ændring

Vi kan ændre denne databeskyttelsespolitik, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked via vore tjenester eller på andre måder, så du har mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft. Hvis du ikke vil acceptere ændringerne, kan du opsige dit abonnement i henhold til din abonnementsaftale. Din fortsatte brug af vore tjenester, efter vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om vore ændringer af denne databeskyttelsespolitik, betyder, at du accepterer den opdaterede databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikker

1. De oplysninger vi indsamler

1.1 Oplysninger du giver til os
Du afgiver data til os for at kunne oprette et abonnement hos os. Disse oplysninger omfatter bl.a. kontaktinformationer såsom navn, stillingsbetegnelse, e-mail og lignende, information om forbrugsmønstre og tekniske informationer om browser, styresystem, IP-adresse med videre, som er nødvendige for at levere service og vedligeholde kunderelationen. Derudover kan du afgive deltagerinformation i forbindelse med kursusafholdelser og lignende. Du har via vore onlinetjenester også adgang til at stille spørgsmål til vore eksperter. Vi forbeholder os retten til at publicere disse spørgsmål i en anonymiseret version. Forlaget Andersen indsamler kontaktinformationer om leverandører jævnfør kontrakten med leverandøren. Forlaget Andersen indsamler kontaktinformationer om forfattere jævnfør kontrakten med forfatteren.

1.2 Brug af tjenester
Vi logger brugsdata, når du besøger eller på anden måde bruger vore onlinetjenester; f.eks. når du ser eller klikker på et dokument eller foretager en søgning. Vi anvender logins, cookies, enhedsoplysninger og internetprotokoladresser (“IP-adresser”) til at identificere dig og logge din brug.

1.3 Cookies og andre lignende teknologier
Vi anvender cookies og lignende teknologier. Du kan kontrollere brugen af cookies via dine browserindstillinger og andre værktøjer.

1.4 Din enhed
Vi modtager data fra dine enheder og netværk; herunder oplysninger om din IP-adresse, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tilføjelser, enheds-id og -funktioner, og/eller ISP.

1.5 Opbevaring af data
Forlaget Andersen er en del af Karnov Group og overdrager personinformation til Karnov Group med henblik på varetagelse af teknisk og organisatorisk sikkerhed. Karnov Group opbevarer dine data i Danmark, Tyskland og Holland samt i visse tilfælde i Irland eller de andre skandinaviske lande. Dine data kan i særlige tilfælde videregives til leverandører i tredjelande; i så fald sikrer Karnov Group, at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med persondataforordningen gennem indgåelse af databehandlingsaftaler samt - ved brug kommissionens standardkontraktbestemmelser - en konkret vurdering af behandlingssikkerheden hos den individuelle leverandør og behovet for at overføre persondata til destinationen.

1.6 Andet
Vi forbedrer konstant vore tjenester, og det betyder, at vi løbende får nye data og skaber nye anvendelsesmuligheder for data. Vore tjenester er dynamiske, og vi lancerer ofte nye funktioner, der kan kræve indsamling af nye oplysninger. Hvis vi indsamler nye personoplysninger eller bruger dine personoplysninger til andre formål, vil vi give dig besked, og vi vil i det omfang, at det er relevant, også ændre denne Databeskyttelsespolitik.

2. Sådan bruger vi dine data

Vi anvender dine data til at levere, understøtte, tilpasse og udvikle vore tjenester. Hvordan vi anvender dine personlige oplysninger afhænger af, hvilke tjenester du bruger, og hvordan du bruger disse tjenester. Vi anvender de data, som vi har om dig, til at levere, understøtte samt tilpasse vore tjenester og stille dem til rådighed på en måde, der er relevant og nyttig for dig.

2.1 Tjenester
Vi anvender dine registreringsdata til at bekræfte din identitet og tillade adgang til vore onlinetjenester; herunder adgang til opslagsværker, Q/A-funktionalitet, m.fl.

2.2 Kommunikation
Vi kan kommunikere med dig via e-mails; f.eks. om vore tjenesters tilgængelighed, sikkerhed eller anden servicekommunikation. Det kan være e-mails om, hvordan du kan bruge tjenesterne, opdateringer og påmindelser. Du kan altid ændre dine præferencer for kommunikation. Bemærk, at du ikke kan fravælge tjenestemeddelelser fra os; herunder meddelelser om sikkerhed og juridiske emner.

2.3 Markedsføring
Vi anvender data og indhold om brugere til invitationer og kommunikation, der promoverer vore tjenester. Serviceinformation om tjenesternes tilgængelighed eller nyt indhold i de produkter, som du har adgang til, sendes til dig, når det er relevant for din brug af vore løsninger.

2.4 Udvikling af tjenester og research
Vi anvender data til at foretage research til yderligere udvikling af vore tjenester for at kunne give dig og andre en bedre, mere intuitiv og tilpasset oplevelse og øge engagementet på vore tjenester.

2.5 Kundesupport
Vi anvender de data (som kan omfatte din kommunikation med os), der er nødvendige, for at undersøge, besvare og reagere på klager og problemer med tjenesten (f.eks. fejl).

2.6 Statistik
Vi anvender dine oplysninger til at producere aggregerede datasæt, hvor det ikke længere er muligt at identificere dig. Vi kan f.eks. anvende dine data i anonymiseret form til at generere statistik om vore brugere, deres profession eller branche, antal annoncevisninger, der leveres eller klikkes på, eller den demografiske fordeling af besøgende på et websted.

2.7 Sikkerhed og undersøgelser
Vi anvender dine data (herunder din kommunikation med os), hvis vi mener, at den er nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge potentiel svindel eller andre overtrædelser af vor Brugeraftale eller denne Databeskyttelsespolitik og/eller forsøg på at skade vore medlemmer eller besøgende.

3. Hvordan vi deler oplysninger med tredjeparter

3.1 Arkivering af kommunikation
Din e-mailkommunikation med Forlaget Andersen A/S kundeservice vil blive arkiveret af hensyn til eventuelle fremtidige klager fra dig. Du har via Forlaget Andersen A/S også adgang til at stille et spørgsmål til vore eksperter. Denne kommunikation vil ligeledes blive anonymiseret i sammenhæng med sletning af data.

3.2 Tjenesteudbydere
Vi anvender leverandører til at foretage vedligeholdelse af vore systemer, analyse af data, revision, betalinger, bekæmpelse af svindel, markedsføring og udvikling. Disse leverandører har adgang til dine oplysninger i et omfang, der er passende, for at udføre disse opgaver på vore vegne, og de er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål.

3.3 Lovpligtig videregivelse
Vi kan blive nødt til at dele dine oplysninger, når vi mener, det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder. Det er muligt, at vi bliver nødt til at videregive oplysninger om dig, når det er påkrævet ved lov, stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning om, at det er nødvendigt at videregive oplysningerne for at (1) undersøge, forhindre eller agere på mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vore aftaler med dig, (3) beskytte vore tjenesters sikkerhed eller integritet. Vi giver vore kunder besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, medmindre lovgivningen eller retsordren forbyder dette.

3.4 Ledelsesændring eller salg
Vi kan også dele dine personoplysninger som en del af et salg, en fusion eller ledelsesændring, eller i forberedelsen til disse. En anden enhed, der køber os eller en del af vor virksomhed, har ret til at fortsætte med at anvende dine oplysninger, men kun på en måde, der er i overensstemmelse med denne Databeskyttelsespolitik, medmindre du bliver informeret om andet.

4. Opbevaringsperiode

4.1. Dataopbevaring
Vi gemmer de personoplysninger, som du har givet i forbindelse med din brug af Forlaget Andersen A/S' tjenester. Vi beholder dine data i op til 5 år efter, at samarbejdet ophører.

4.2 Lukning af onlineadgang
Vi beholder dine personoplysninger, selv når du har lukket dit abonnement, hvis det er nødvendigt for at overholde vore juridiske forpligtelser (herunder anmodninger fra officielle myndigheder), overholde love og bestemmelser, løse tvister, opretholde sikkerheden, forhindre svindel og misbrug, håndhæve vor brugeraftale, eller imødekomme din anmodning om at framelde yderligere meddelelser fra os.

5. Dine rettigheder

5.1 Ret til adgang til og kontrol over dine personoplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig, ved at kontakte os på mail@forlagetandersen.dk. Du kan herudover altid gøre indsigelse mod Forlaget Andersen A/S' behandling af dine personoplysninger samt anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet, kontakt os på mail@forlagetandersen.dk med meddelelse herom. Hvis du ønsker at klage over Forlaget Andersen A/S' behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Bemærk at vi ikke vil kunne tilbyde vore tjenester, hvis de i Datatilsynets afsnit 2 beskrevne, nødvendige data slettes.

6. Andre vigtige oplysninger

6.1. Sikkerhed
Vi overvåger og forsøger at forhindre sikkerhedsbrister. Du bør anvende de sikkerhedsfunktioner, der er tilgængelige på vore tjenester, ligeledes bør du dit skifte dit password på vore onlinetjenester jævnligt og holde din browser opdateret. Forlaget Andersen A/S har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads, som beskytter dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring. Disse foranstaltninger beskytter ligeledes dine personoplysninger imod uautoriseret deling, læk, misbrug eller andre behandlinger i strid med gældende lovgivning. Vi overvåger jævnligt vore systemer for at finde mulige sårbarheder og angreb. Vi kan dog ikke garantere for sikkerheden for de oplysninger, du sender os. Der er ingen garanti for, at der ikke kan opnås adgang til data, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vore fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger.

6.2 Behandlingshjemmel
Behandling af dine personoplysninger sker for at opfylde betingelserne i dit abonnement samt til opfyldelse af Forlaget Andersen A/S' legitime interesser. Forlaget Andersen A/S behandler de oplysninger, som du har givet til Forlaget Andersen A/S (se afsnit 1.1 og 1.2), til brug for at opfylde din abonnementsaftale. Forlaget Andersen A/S behandler de personoplysninger, som genereres ved din brug af vores tjenester, samt oplysninger, som indsamles via cookies. Dine personinformationer behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvor Forlaget Andersen har en legitim interesse i behandling af dine oplysninger til marketing, IT-sikkerhed, serviceleverance, kommunikation og udvikling, eller på baggrund af forpligtelser overfor gældende dansk lovgivning (fx bogføringsloven), indgåelse af en kontrakt mellem dig og Forlaget Andersen og jævnfør dit samtykke, såfremt du tillader cookies.

6.3 Dataoverførsel på tværs af landegrænser
Vi gemmer og anvender dine data i Danmark og i EU/EEA. Dine data er gemt på vore servere i Danmark på nær dine kontaktdata, som er gemt på servere i EU. Bemærk at i særlige tilfælde kan dine data videregives til leverandører i tredjelande; i så fald sikrer Karnov Group, som beskrevet i afsnit 3.3., at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med persondataforordningen gennem indgåelse af databehandlingsaftaler samt - ved brug kommissionens standardkontraktbestemmelser - en konkret vurdering af behandlingssikkerheden hos den individuelle leverandør og behovet for at overføre persondata til destinationen.

6.4 Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller klager angående denne politik, kan du kontakte os på mail@forlagetandersen.dk eller på 35 11 35 12.

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere